مسائل مستحدثه
مسائل امنیتی و کشورهای بیگانه
معاملات با سایر ملل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

معاملات با سایر ملل

معاملات با سایر ملل 

[سؤال 12826]‏ ‏ ‏ 7417‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏در معاملات با سایر ملل، بعضاً ضروری است که اولویت هایی ملحوظ گردد، آیا به‏‎ ‎‏نظر جناب عالی اولویت بندی زیر مورد تأیید است؟‏

‏1) مسلمان مستضعف؛ 2) مسلمان غیر مستضعف؛ 3) مستضعف غیر مسلمان؛ 4)‏‎ ‎‏اهل کتاب؛ 5) غیر اهل کتاب.‏

بسمه تعالی، موکول به نظر مسئولین مربوطه است.

[سؤال 12827]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1428

‏4. شرعاً آیا امریکا مثل شوروی حکم کافر را دارند؟ و آیا معاملۀ با کشور امریکا و‏‎ ‎‏اقمارش حرام است؟ و اصولاً معامله با چه طایفه و گروه و افرادی و کشورهایی حرام‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، غیر مسلمان، هر که باشد و در هر کجا باشد، کافر است و شرط صحت معامله، مسلمان بودن طرف معامله نیست و معامله با کشورهای خارجی، تابع مقررات دولت اسلامی است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 770