مسائل مستحدثه
قوانین و مقررات دولتی
مصرف آب و برق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مصرف آب و برق

مصرف آب و برق

[سؤال 12289]‏ ‏ ‏ 7093‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏زیاده روی در مصرف آب و برق، به خصوص در زمینه ای که موجب کمبودهایی‏‎ ‎‏در سطح عمومی شود ـ گرچه بهای آن را پرداخت نمایند ـ از نظر شرعی چه حکمی‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، زیاده روی در مصرف آب و برق برخلاف قانون دولت، حرام است و موجب ضمان نیز می گردد.

[سؤال 12290]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3350

‏3. اگر کسی آب یا برق بیشتر از آنچه برایش قبض آوردند مصرف کند، پول‏‎ ‎‏مقدار  آب یا برق اضافه مصرف شده را به چه مرجعی تحویل دهد؟ و اگر قبول‏‎ ‎‏نکردند، چه کند؟ آیا ردّ مظالم دهد، یا به حاکم شرع دهد، فتوای حضرت امام خمینی‏‎ ‎‏چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر می تواند باید به ادارۀ مربوطه تحویل دهد و اگر ممکن نیست، به حساب دولت اسلامی واریز نماید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 501

[سؤال 12291]‏ ‏ ‏ 7094‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 8 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی، احتراماً؛ به‏‎ ‎‏عرض عالی می رساند:‏

‏این جانب به اتفاق خانواده، مدتی کمتر از یک سال است که در تهران ـ محله‏‎ ‎‏تهران  پارس ـ در خانه ای اجاره ای زندگی می کنیم. در این رابطه، دو سؤال زیر برای‏‎ ‎‏خانواد‏‏ۀ‏‏ ما مطرح است که چون با برخی از علما قبلاً در میان گذارده و از هر یک‏‎ ‎‏پاسخی دریافت داشته ایم که مغایر دیگری بوده است، لذا مصدع حضرت عالی‏‎ ‎‏گردیدم.‏

‏1. روزی که قرارداد اجاره را منعقد می کردیم، طرف قرارداد صراحتاً به ما گفت که‏‎ ‎‏این خانه، دارای امتیاز آب و برق می باشد؛ لیکن پس از مدتی که اسکان یافتیم متوجه‏‎ ‎‏شدیم که این جا کنتور آب ندارد و به علت این که ظاهراً خلاف ساختمانی داشته و‏‎ ‎‏عدم رعایت نقش‏‏ۀ‏‏ شهرداری را نموده است، اجاز‏‏ۀ‏‏ استفاده از آب نداشته و ما‏‎ ‎‏نمی توانسته ایم از آب آن استفاده کنیم. برای مدتی که در آن جا بودیم، معادل آنچه در‏‎ ‎‏منزل قبلی بابت مصرف آب پرداخت کرده بودیم (قدری اضافه تر) طی نامه ای برای‏‎ ‎‏وزیر نیرو ارسال نموده و از ایشان تقاضای صدور دستور رسیدگی نمودیم که تا کنون‏‎ ‎‏هیچ گونه اقدامی نشده. آیا برای ما که مستأجر هستیم و ناآگاه به این وضع ساختمان و‏‎ ‎‏پس از دو سال دوندگی توانسته ایم با زحمت، این خانه را اجاره کنیم (چون تعداد‏‎ ‎‏عائله مان هفت نفر است و به این تعداد عائله، هیچ کس خانه ای اجاره نمی دهد)،‏‎ ‎‏استفاده از آب چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، در استفاده از برق و آب، مراعات مقررات دولت اسلامی لازم است و باید از مسئولین مربوطه کسب اجازه نمایید.

‏2. از فردای روزی که به این منزل آمدیم، در محل کار خود حاضر شدیم و قهراً این مورد هر روز ادامه‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 502

‏داشته و دارد. جهت استحضار اضافه می نماید که مسافت محل کار هر یک از اهل خانواده تا منزل،‏‎ ‎‏حدود 17 الی 20 کیلومتر می باشد. از طرفی هر جمعه جهت اقامۀ نماز جمعه به دانشگاه عزیمت‏‎ ‎‏نموده ایم که مسافت آن تا منزل، حدود 5 / 21 کیلومتر است. اخیراً که فتاوای حضرت عالی در رابطه با‏‎ ‎‏بلادکبیره ـ در روزنامه ها و مجلات ـ انتشار یافت، موضوع را با بعضی علما مطرح نمودیم. عده ای‏‎ ‎‏فرمودند که می بایست ده روز قصد کرده و در منزل بمانید و به محل کار و نماز جمعه حاضر نشوید؛ و‏‎ ‎‏عده ای دیگر فرمودند که چون از حد ترخص خارج نشده اید اشکال ندارد. وظیفه چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر تهران وطن شما نیست، بدون قصد اقامت ده روز در یک محله، حکم مسافر دارید و پس از تحقق قصد اقامت ده روز، تا سفر شرعی پیش نیامده، حکم اقامت به قوّت خود باقی است.

[سؤال 12292]‏ ‏ ‏ 7095‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏شخصی علاوه بر مصرف خودش از انشعاب آب خانه یا مغازه اش بدون اجاز‏‏ۀ‏‎ ‎‏سازمان آب به دیگران هم آب می دهد و پول آن را می گیرد. این کار برای صاحب‏‎ ‎‏انشعاب و برای کسی که با دادن پول آب و هزین‏‏ۀ‏‏ انشعاب فرعی، از آن آب استفاده‏‎ ‎‏می کند چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، تصرف در آب مزبور بدون مراعات مقررات دولت اسلامی جایز نیست.

[سؤال 12293]‏ ‏ ‏ 7096‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏زیاده روی در مصرف آب و برق در صورتی که موجب کمبودهایی در سطح‏‎ ‎‏عمومی شود، چه حکمی دارد؟ به خصوص که دولت اسلامی بر صرفه جویی تأکید‏‎ ‎‏نموده است.‏

بسمه تعالی، زیاده روی به نحو غیر متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد، موجب ضمان است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 503

[سؤال 12294]‏ ‏ ‏ 7097‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، پس از عرض سلام،‏‎ ‎‏امیدوارم در ظلّ توجهات حضرت ولی عصر (عج) انقلاب اسلامی ایران، به نتیج‏‏ۀ‏‎ ‎‏نهایی خود که نجات مستضعفین در سراسر دنیا است برسد.‏

‏در نزدیکی منزل ما منبع آبی است که مردم وقف امام حسین علیه السلام کرده اند و‏‎ ‎‏شخصی که مغازه اش در آن نزدیکی بود، آب و برق آب سردکن (منبع آب) را به عهده‏‎ ‎‏گرفت. حال آن شخص، مغازه را به شخصی دیگر فروخته و آن شخص جدید، برق‏‎ ‎‏آب سردکن را مستقیم از پشت کنتور ـ که برق بیت المال است ـ وصل کرده، ولی آب‏‎ ‎‏آب سردکن را تأمین می کند. خواهشمند است استفاده از این منبع را توضیح دهید.‏

بسمه تعالی، مخالفت مقررات دولت اسلامی در استفاده از برق حرام است؛ ولی آب منبع، حکم غصب ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 504