باب دوم اعمال حج تمتع
فصل هشتم: بقیة مسائل
مسائل متفرقه محصور و مصدود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه محصور و مصدود

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقه محصور و مصدود 

‏1- س - شخصی به نیت عمرۀ تمتع استحبابی برای یکی از ‏‎ ‎‏معصومین(ع)یا یکی از شهدا مُحرم شد و طواف و نماز طواف عمره را ‏‎ ‎‏به جا آورد و قدرت بر اتمام عمل از او سلب شد،آیا همان حکم محصور ‏‎ ‎‏و مصدود را دارد؟‏

‏ج - اگر مریض شده یا دشمن او را منع کرده،و نمی‌تواند اعمال را تمام ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 340

‏ ‏

‏ ‏

‏کند و نایب هم نمی‌تواند بگیرد،حکم محصور و مصدود را دارد.‏

‏2- س - آیا تصادف در احرام،حصر است و باید عملی که محصور ‏‎ ‎‏انجام می‌دهد به جا آورد؟‏

‏ج -بلی،با شرایط معتبره در حصر،حکم حصر بر آن مترتب می‌شود.‏

‏3- س - در مناسک حکم محصور را که بیان فرموده‌اید،مربوط است ‏‎ ‎‏به کسی که مُحرم شده است و قبل از مُحل شدن محصور شود،در اینجا ‏‎ ‎‏این سؤال مطرح است که اگر پس از انجام اعمال عمرۀ تمتع و خارج شدن ‏‎ ‎‏از احرام آن محصور شود و نتواند برای حج مُحرم شود،آیا حج از او ‏‎ ‎‏ساقط است یا نه؟و وظیفۀ او چیست؟‏

‏ج - از احرام خارج شده است ولی کفایت از حج نمی‌کند،و چنانچه ‏‎ ‎‏سال اول استطاعت او باشد حج بر او واجب نشده است.‏

‏4- س - شخصی بعد از آنکه برای حج مُحرم شده دچار سکتۀ قلبی ‏‎ ‎‏می‌شود به گونه‌ای که هر نوع حرکت برای او ضرر دارد،وظیفۀ او ‏‎ ‎‏چیست؟‏

‏ج - اگر نمی‌تواند وقوفین را درک کند حکم محصور را پیدا می‌کند،و ‏‎ ‎‏چنانچه وقوفین را درک کرده نسبت به بقیۀ اعمال،تفصیل بین امکان ‏‎ ‎‏استنابه و عدم آن است که در مناسک ذکر شده است.‏

‏5- س - شخصی در مدینه مصدوم می‌شود او را به مسجد شجره ‏‎ ‎‏می‌آورند و مُحرم می‌نمایند،آیا احرام او صحیح است و وظیفۀ بعدی او ‏‎ ‎‏چیست؟و اگر نتواند حج انجام دهد تکلیف او چیست؟‏

‏ج - احرام او صحیح است،و اگر می‌تواند که عمره و حج را انجام ‏‎ ‎‏دهد،و لو با استنابه در طواف و سعی،حج او صحیح است،و اگر ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 341

‏ ‏

‏ ‏

‏نمی‌تواند حج به جا آورد احوط آن است که وظیفۀ محصور را انجام دهد ‏‎ ‎‏و با احرام مزبور عمرۀ مفرده هم انجام دهد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 342