باب دوم اعمال حج تمتع
فصل هفتم: رَمْی جمرات سه گانه
مسائل متفرقۀ رَمْی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ رَمْی

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقۀ رَمْی 

‏مسألۀ 1- زنها و مراقبین آنها و افراد ضعیفی که مجازند بعد از نصف ‏‎ ‎‏شب از مشعر الحرام به منیٰ وارد شوند،اگر از رَمْی در روز معذورند ‏‎ ‎‏می‌توانند شب رَمْی کنند؛بلکه زنها مطلقاً مجازند همان شب رَمْی نمایند.‏

‏مسألۀ 2- در طبقه دوم جمرات،رَمْی جایز است و لازم نیست در ‏‎ ‎‏طبقه اول رَمْی نمایند.‏

‏مسألۀ 3- کسانی که عذر دارند از اینکه روز عید رَمْی کنند می‌توانند ‏‎ ‎‏شب قبل از آن یا شب بعد از آن رَمْی کنند،و اگر از رَمْی روز یازدهم نیز ‏‎ ‎‏معذورند می‌توانند بعد از رَمْی به جای روز عید،در شب یازدهم رَمْی ‏‎ ‎‏روز یازدهم را هم انجام دهند. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 312

‏ ‏

‏ ‏

‏4- س - کسانی که با عذر از رَمْیِ در روز می‌توانند شب رَمْی کنند،آیا ‏‎ ‎‏لازم است شب رَمْی کنند،یا می‌توانند همان روز نایب بگیرند؟‏

‏ج - می‌توانند نایب بگیرند.‏

‏5- س - چنانچه کسانی صبح روز دهم از رَمْی کردن معذور باشند، ‏‎ ‎‏ولی اطمینان دارند که بعد از ظهر خلوت است و قادر به رَمْی هستند، ‏‎ ‎‏بفرمایید:از صبح می‌توانند نایب بگیرند یا باید صبر کنند تا خلوت شود و ‏‎ ‎‏رَمْی نمایند؟‏

‏ج - اگر می‌توانند در روز رَمْی کنند،نمی‌توانند نایب بگیرند.‏

‏6- س - آیا بدون عذر می‌توان در شب رَمْی کرد یا کافی نیست،و اگر ‏‎ ‎‏در شب صحیح است آیا گناهی هم مرتکب شده است،و همچنین تأخیر ‏‎ ‎‏ذبح از روز عید قربان هر چند صحیح است ولی آیا گناهی هم مرتکب ‏‎ ‎‏شده است؟‏

‏ج -بدون عذر،رَمْی در شب واقع نمی‌شود و اگر بدون عذر رَمْی در ‏‎ ‎‏روز را ترک نماید گناه کرده است،و همچنین معصیت نموده است ‏‎ ‎‏علی الاحوط اگر ذبح را عمداً از روز عید تأخیر بیندازد هر چند ذبح ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏7- س - کسی که در رَمْی جمرات نایب شده،آیا می‌تواند شب رَمْی ‏‎ ‎‏کند یا نه؟و همچنین کسی که در اصل حج نایب باشد و از ابتدا می‌دانسته ‏‎ ‎‏که نمی‌تواند رَمْی کند،یا نمی‌تواند روز رَمْی کند،و یا در رَمْی در روز ‏‎ ‎‏مسامحه و اهمال کند،حکمش چیست؟‏

‏ج - نایب باید اعمال اختیاری حج را انجام دهد،و اگر معذور باشد ‏‎ ‎‏نمی‌تواند نایب شود،و کسی که در رَمْی نایب شده باید روز رَمْی کند،و ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 313

‏ ‏

‏ ‏

‏مسامحه و اهمال موجب بطلان نیابت نیست،هر چند در فرض سؤال ‏‎ ‎‏جایز نیست.‏

‏8- س - شخصی که خود معذور است و نمی‌تواند رَمْی جمرات ‏‎ ‎‏نماید،آیا می‌تواند شخص دیگری را که برای او هم رَمْی در روز مقدور ‏‎ ‎‏نیست،نایب قرار دهد تا در شب رَمْی نماید،و آیا در صورت بودن و یا ‏‎ ‎‏نبودن شخص سومی که بتواند نایب شود و در روز رَمْی نماید،حکم ‏‎ ‎‏مسأله فرق دارد یا خیر؟‏

‏ج - در صورت امکان باید کسی را نایب بگیرد که در روز رَمْی نماید،و ‏‎ ‎‏اگر ممکن نباشد بنا بر احتیاط واجب روز بعد خودش قضا کند،و اگر در ‏‎ ‎‏قضا هم امکان مباشرت نیست،نایب بگیرد.‏

‏9- س - در رَمْی جمرات اگر سنگریزه،اول به دیوار مجاور و بعد به ‏‎ ‎‏جمره بخورد آیا کافی است،یا باید سنگریزۀ دیگر بزند؟‏

‏ج - ظاهراً کافی است.‏

‏10- س - شخصی وقت رَمْی جمرات شک کرد که چند سنگ زده‌ام، ‏‎ ‎‏پس آن مقدار را رها کرد و دوباره از اول شروع نمود،آیا رَمْی او اشکال ‏‎ ‎‏دارد یا نه؟‏

‏ج - اشکال ندارد هر چند رها نمی‌شود.‏

‏11- س - اینکه فرموده‌اید کوچ کردن شب دهم و درک کردن وقوف ‏‎ ‎‏اضطراری مشعر و رَمْی در شب دهم برای زنان جایز است و نَفْسِ زن ‏‎ ‎‏بودن عذر است،آیا با این حال زنان می‌توانند نایب شوند؟‏

‏ج - می‌توانند نایب باشند.‏

‏12- س - در زمان قدیم که جمرات به صورت فعلی نبوده است و ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 314

‏ ‏

‏ ‏

‏یقیناً بعداً بلندتر و قطورتر درست شده است؛بنا بر این در جمرۀ عقبه چرا ‏‎ ‎‏رَمْی کردن مخصوص به آن سنگچین وسط دیوار سیمانی است و رَمْی به ‏‎ ‎‏دیوار سیمانی جایز نیست؟و اگر جایز می‌دانید بفرمایید؛زیرا که اکثر ‏‎ ‎‏مردم در جمرۀ عقبه اکتفا به دیوار سیمانی دو طرف سنگچین می‌کنند و ‏‎ ‎‏خلاصه،ملاک رَمْی در جمرات چیست؟‏

‏ج - دیوار سیمانی پشت جمره از جمره نیست و رَمْی آن کافی نیست.‏

‏13- س - اگر مردی که می‌تواند در روز رَمْی نماید،برای رَمْی زنی ‏‎ ‎‏نایب شود،آیا می‌تواند رَمْی زن را در شب انجام دهد؟‏

‏ج - نمی‌تواند و باید رَمْی را در روز انجام دهد.‏

‏14- س - افرادی که معذورند از واجباتی که ترکش و لو عمداً مضر به ‏‎ ‎‏حج نیست،مثل رَمْی جمرات در روز یازدهم و دوازدهم و مبیت به منیٰ ‏‎ ‎‏در شبهای یازدهم و دوازدهم،آیا می‌توانند اجیر شوند و نیابت کنند،یا ‏‎ ‎‏نمی‌توانند؟‏

‏ج - ذوی الاعذار نمی‌توانند نایب شوند،حتی اگر از مثل مذکورات ‏‎ ‎‏عذر داشته باشند.‏

‏15- س - کسی که به نیابت دیگری رَمْی جمره می‌کند،آیا کافی است ‏‎ ‎‏که اول برای خودش هر جمره‌ای را رَمْی کند و پس از آن به نیابت دیگران ‏‎ ‎‏و لو ده نفر باشند یکجا رَمْی کند،بعد جمرۀ وسطی را هم همین طور و در ‏‎ ‎‏پایان برای جمرۀ عقبه نیز چنین کند،یا اینکه باید اول هر سه جمره را ‏‎ ‎‏برای خودش و بعد هر سه را برای دومی،و همچنین نسبت به دیگران ‏‎ ‎‏رَمْی نماید؟‏

‏ج - هر دو صورت صحیح است. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 315

‏ ‏

‏ ‏

‏16- س - کسی که نمی‌تواند در روز عید رَمْی کند،آیا می‌تواند قبل از ‏‎ ‎‏رَمْی،حَلْق نماید و روز دیگر رَمْی کند؟‏

‏ج - جایز نیست علی الاحوط.‏

‏17- س - آیا جمرۀ عقبه را از هر طرف می‌توان رَمْی نمود؟‏

‏ج - اگر به جمره بزند کافی است،ولی رَمْی دیوار کفایت نمی‌کند.‏

‏18- س - سنگریزه‌هایی که در مشعر موجود است و معلوم است که ‏‎ ‎‏از خارج از مشعر آورده‌اند و معلوم نیست که آیا از حرم است یا از خارج ‏‎ ‎‏از حرم،آیا می‌توان از آنها برای رَمْی استفاده نمود؟‏

‏ج - اگر معلوم است که از خارج آورده‌اند،در مورد سؤال استفاده ‏‎ ‎‏نکنند مگر آنکه طوری باشد که جزء مشعر محسوب شود.‏

‏19- س - شخصی رَمْی جمرۀ عقبه را در روز عید غلط انجام داده ‏‎ ‎‏است و در روز سیزدهم متوجه می‌شود،آیا بعد از قضای جمرۀ عقبه، ‏‎ ‎‏باید رَمْی روز یازدهم و دوازدهم را نیز تکرار کند؟‏

‏ج - لازم نیست.‏

‏20- س - آیا زیاده از هفت رَمْی،مُخِلّ به رَمْی است؟‏

‏ج - اگر از اول قصد زیادتر از هفت داشته باشد صحیح نیست و باید ‏‎ ‎‏رَمْی را اعاده کند،ولی اگر بعد از تمام شدن هفت سنگریزه که به قصد ‏‎ ‎‏هفت بوده،اضافه زده ضرر ندارد.‏

‏21- س - کسی که نتوانسته ذبح کند،و حَلْق یا تقصیر نیز ننموده است، ‏‎ ‎‏آیا می‌تواند رَمْی روز یازدهم را انجام دهد؟‏

‏ج - مانع ندارد.‏

‏22- س - زنی که احتمال بدهد رَمْی باعث قاعدگی او می‌شود،آیا ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 316

‏ ‏

‏ ‏

‏کافی است در رَمْی نایب بگیرد؟‏

‏ج - اگر در اثر آن به مشقت می‌افتد،عذر محسوب می‌شود و می‌تواند ‏‎ ‎‏نایب بگیرد.‏

‏23- س - آیا می‌شود که زنها را شب دهم بعد از نصف شب از مَشْعَر ‏‎ ‎‏به منیٰ بیاورند و همان شب آنان را به جمرۀ عقبه ببرند و رَمْی کنند و بعد ‏‎ ‎‏به خیمه برگردانند و نزدیک غروب روز یازدهم مجدداً آنان را به جمرات ‏‎ ‎‏ببرند تا شب دوازدهم هم رَمْی روز یازدهم را انجام دهند و هم رَمْی روز ‏‎ ‎‏دوازدهم را،با توجه به ازدحام و خطرهای احتمالی؟‏

‏ج -برای زنها رَمْی جمرۀ عقبه پس از وقوف به مشعر و آمدن به منیٰ ‏‎ ‎‏در همان شب عید قربان مانع ندارد؛ولی رَمْی روز یازدهم و دوازدهم در ‏‎ ‎‏صورتی برای آنان در شب صحیح است که از رَمْی روز معذور باشند.‏

‏24- س - اگر کسی می‌داند یک روز رَمْی را ترک کرده است،ولی ‏‎ ‎‏نمی‌داند که روز دهم بوده یا یازدهم یا دوازدهم،وظیفه‌اش چیست؟‏

‏ج - احوط آن است که رَمْی سه جمره را به ترتیب به قصد ما فی الذمه ‏‎ ‎‏انجام دهد؛اگر چه در صورتی که شک بعد از روز دوازدهم باشد بیش از ‏‎ ‎‏قضای رَمْی جمره عقبه واجب نیست.‏

‏25- س - شخصی در رَمْی جمرات چنین تصور می‌کرده است که باید ‏‎ ‎‏سنگریزه به خود سنگهای نصب‌شدۀ جمرات بخورد،نه به ملات ‏‎ ‎‏لای سنگها که به وسیلۀ آن ملات،بندکشی شده است؛لذا برای اطمینان ‏‎ ‎‏که به خود سنگها بخورد یازده سنگریزه انداخته و هفت عدد از آنها را ‏‎ ‎‏رَمْی صحیح محسوب داشته است،آیا این رَمْی صحیح است یا نه؟‏

‏ج - اگر مواردی را که شک داشته احتیاطاً زده،مانع ندارد،و چنانچه ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 317

‏ ‏

‏ ‏

‏شک نداشته و قصد زیاده هم نداشته است صحیح است،هر چند در این ‏‎ ‎‏صورت احتیاط مطلوب است.‏

‏26- س - شخصی روز عید قربان برای رَمْی جمرۀ عقبه رفته است و ‏‎ ‎‏انجام داده،ولی دو روز بعد را در اثر کسالت وکالت داده و روز سیزدهم ‏‎ ‎‏خودش برای قضای رَمْی جمرات رفته،ولی اول رَمْی جمرۀ عقبه نموده ‏‎ ‎‏بعداً برگشته از جمرۀ اولیٰ شروع کرده و روز یازدهم و دوازدهم را یک ‏‎ ‎‏مرتبه چهارده سنگ زده،هفت عدد برای روز یازدهم و هفت عدد برای ‏‎ ‎‏روز دوازدهم،و جمرۀ وسطی را همچنین دوازده سنگ زده و جمرۀ عقبه ‏‎ ‎‏را نیز دوازده سنگ زده است و الآن به ایران برگشته است،وظیفۀ او ‏‎ ‎‏چیست؟‏

‏ج - اگر کسالت داشته و معذور بوده و وکالت داده عمل او صحیح ‏‎ ‎‏است و نیاز به تکرار نداشته است،و در هر صورت تکرار به نحو مرقوم ‏‎ ‎‏صحیح نیست.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 318