باب دوم اعمال حج تمتع
فصل ششم: بیتوته در منیٰ
مسائل متفرقۀ بیتوته در منیٰ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ بیتوته در منیٰ

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقۀ بیتوته در منیٰ 

‏مسألۀ 1- اگر حاجی صبح دوازدهم به مکه بیاید واجب نیست برای ‏‎ ‎‏نَفْر،بعد از ظهر به منیٰ برگردد گرچه رفتن او به مکه قبل از ظهر جایز ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏مسألۀ 2- در کوچ کردن بعد از ظهر روز دوازدهم زنها هم حکم مردان ‏‎ ‎‏را دارند؛بنا بر این اگر با عذر از رَمْی در روز،شب دوازدهم رَمْی کردند، ‏‎ ‎‏نمی‌توانند قبل از ظهر از منیٰ کوچ کنند،مگر از ماندن تا بعد از ظهر معذور ‏‎ ‎‏باشند.‏

‏مسألۀ 3- کسانی که در زمینهای متصل به منیٰ که از منیٰ نیست در ‏‎ ‎‏شب یازدهم و دوازدهم بیتوته می‌کنند باید کفاره بدهند و برای هر شب ‏‎ ‎‏یک گوسفند قربانی کنند،هر چند اعتقاد پیدا کرده باشند که آنجا از منیٰ ‏‎ ‎‏است یا به گفته اشخاص محلی،مطمئن شده باشند.‏

‏مسألۀ 4- اگر حاجی قبل از غروب آفتاب شب سیزدهم از منیٰ خارج ‏‎ ‎‏شده و بعد از غروب به منیٰ مراجعت کرده،واجب نیست شب را بماند و ‏‎ ‎‏رَمی روز سیزدهم بر او واجب نمی‌شود.‏

‏5- س -بیتوتۀ در منیٰ اگر در غیر منیٰ انجام شود چه صورت دارد،و ‏‎ ‎‏آیا اشخاص جاهل به موضوع معذورند یا خیر؟‏

‏ج -باید قربانی کنند و فرقی بین عالم و جاهل نیست. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 301

‏ ‏

‏ ‏

‏6- س - کسانی که مقداری از اول شب با عذر یا بدون عذر در خارج ‏‎ ‎‏منیٰ بودند یا قبل از نصف شب خارج شدند،در مناسکْ احتیاط ‏‎ ‎‏استحبابی است نسبت به کفاره،و در تحریر احتیاط وجوبی؛آیا کفاره ‏‎ ‎‏واجب است یا خیر؟‏

‏ج - این احتیاط وجوبی است و ترک نشود.‏

‏7- س - فرموده‌اید کسی که بدون عذر نصف اول شب را در منیٰ نبود ‏‎ ‎‏واجب است نصف دوم را در منیٰ بماند،آیا کفارۀ ترک مَبیت را نیز باید ‏‎ ‎‏بدهد؟‏

‏ج -باید کفاره هم بدهد.‏

‏8- س - کسی که در شب یازدهم و دوازدهم باید در منیٰ باشد یا در ‏‎ ‎‏مسجد الحرام مشغول عبادت گردد،در مسجد الحرام مشغول عبادت ‏‎ ‎‏می‌شود،ولی در بین آن از خستگی مرتب چرت می‌زند و بیدار می‌شود، ‏‎ ‎‏وظیفۀ او چیست؟و سؤال دیگر در این رابطه که اخیراً پشت بامی وسیع ‏‎ ‎‏برای مسجد الحرام - زاده اللّٰه شرفاً - درست کرده‌اند،آیا شبهایی که باید یا ‏‎ ‎‏در منیٰ بماند و یا در مسجد الحرام مشغول عبادت باشد،ماندن در آنجا و ‏‎ ‎‏عبادت کردن کافی است یا نه؟‏

‏ج - اگر به قدری خواب می‌رود که صدق نمی‌کند که تمام شب مشغول ‏‎ ‎‏به عبادت بوده،کافی نیست و باید کفاره بدهد،و عبادت در هر جای مکه ‏‎ ‎‏کافی است.‏

‏9- س - این جانب شغلم حمله‌داری است؛چندین سال قبل جایی را که ‏‎ ‎‏یقین داشتم جزء منیٰ است با حاجیها بیتوته نموده‌ام و سالهای بعد ‏‎ ‎‏فهمیدم و برایم یقین حاصل شد جایی که سالهای قبل بیتوته نموده‌ایم ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 302

‏ ‏

‏ ‏

‏خارج از منیٰ است،آیا کفاره بر این جانب و همۀ حجاج واجب است یا نه؟ ‏‎ ‎‏و در صورتی که کفاره واجب باشد،آیا کفارۀ حجاج بر عهدۀ خودشان ‏‎ ‎‏است یا بر عهدۀ من؟و آیا ابلاغ به حجاج واجب است یا نه؟و اگر بعضی ‏‎ ‎‏از آنان مرده باشند یا دسترسی به آنان نباشد تکلیف چیست؟‏

‏ج - کفارۀ ترک بیتوتۀ خود شما بر شما واجب است،و کفارۀ دیگران بر ‏‎ ‎‏شما واجب نیست و لازم نیست به آنان اعلام نمایید،و اگر فهمیدند کفاره ‏‎ ‎‏بر خود آنان واجب است؛ولی اگر اجرت عمل صحیح و عملی که انجام ‏‎ ‎‏شده تفاوتی دارد،نسبت به تفاوت باید رضایت حجاج تحصیل شود.‏

‏10- س - علامت‌گذاری حدود منیٰ در سالهای قبل با علامت‌گذاری ‏‎ ‎‏الآن که به وسیلۀ حکومت انجام گرفته فرق می‌کند،و این جانب که شغلم ‏‎ ‎‏حمله‌داری است در سالهای قبل با حجاج در قطعه زمینی بیتوته کرده‌ایم ‏‎ ‎‏که اگر تعیین فعلی حکومت صحیح باشد،بیتوتۀ ما در خارج از منیٰ بوده، ‏‎ ‎‏و اگر تعیین قبلی صحیح باشد،که ما یقین به آن داریم طبق علمیت قبلی و ‏‎ ‎‏نظر پیروان اهل مکه بیتوتۀ ما صحیح است؛حال بنا بر اینکه تعیین ‏‎ ‎‏حکومت صحیح باشد،آیا تکلیف ما نسبت به بیتوته سالهای قبل ‏‎ ‎‏چیست؟و در صورت وجوب کفاره،آیا ابلاغ به همۀ حجاج لازم است یا ‏‎ ‎‏نه؟و آیا با توجه به اینکه در فرض مسأله بیتوته ترک نشده بلکه اشتباه در ‏‎ ‎‏مصداق بوده است،نسبت به حجاج ضامن می‌باشم یا نه؟‏

‏ج - اگر در محلی بیتوته کرده‌اید که یقین به منیٰ بودن آن داشته‌اید تا ‏‎ ‎‏یقین پیدا نکنید که خارج منیٰ بوده،قربانی لازم نیست و در این صورت ‏‎ ‎‏ابلاغ و اعلام لازم نیست.‏

‏11- س - آیا کسانی که عذر دارند از رَمْیِ در روز،می‌توانند شب ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 303

‏ ‏

‏ ‏

‏دوازدهم برای روز دوازدهم رَمْی کنند و از منیٰ به مکه بیایند و دیگر ‏‎ ‎‏برنگردند به منیٰ،یا باید صبر کنند و بعد از ظهر با مردم کوچ کنند؟‏

‏ج - می‌توانند بعد از مَبیت واجب،خارج شوند و لازم نیست صبر ‏‎ ‎‏کنند.‏

‏12- س - قبلاً سؤال شده است که آیا کسانی که خوف مشقت دارند ‏‎ ‎‏می‌توانند شب دوازدهم رَمْی جمره نموده به مکه رفته و دیگر به منیٰ ‏‎ ‎‏برنگردند،و حضرت عالی جواب فرموده‌اید:در صورت عذر اشکال ‏‎ ‎‏ندارد،ولی قبل از نصف شب نباید بیرون بروند.با توجه به مسألۀ فوق این ‏‎ ‎‏سؤال مطرح می‌شود که آیا خدمۀ کاروانها نیز برای پذیرایی از این قبیل ‏‎ ‎‏زائرین می‌توانند به همراه آنان در شب رَمْی نموده و به مکه بروند و برای ‏‎ ‎‏وقوف تا وقت شرعی روز دوازدهم دیگر به منیٰ برنگردند؟‏

‏ج - وقوف در روز دوازدهم واجب نیست و آنچه واجب است کوچ ‏‎ ‎‏نکردن قبل از زوال است،و اشخاص ذکر شده می‌توانند بعد از نصف ‏‎ ‎‏شب از منیٰ بروند و روز دوازدهم برای رَمْی به منیٰ برگردند و لو بعد ‏‎ ‎‏از ظهر،و اگر قبل از ظهر آمدند بعد از ظهر بیرون بروند؛و رَمْی شب برای ‏‎ ‎‏آنها کافی نیست.‏

‏13- س - حاجی شب دوازدهم بعد از نصف شب از منیٰ خارج و به ‏‎ ‎‏مکه می‌رود،روز بعد برای رَمْی به منیٰ می‌آید؛آیا لازم است که قبل از ‏‎ ‎‏ظهر به منیٰ بیاید یا چون وظیفه‌ای غیر از رَمْی ندارد بعد از ظهر هم ‏‎ ‎‏می‌تواند بیاید؟‏

‏ج - لازم نیست قبل از ظهر به منیٰ بیاید،هر چند اگر قبل از ظهر بیاید ‏‎ ‎‏نمی‌تواند قبل از ظهر کوچ کند. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 304

‏ ‏

‏ ‏

‏14- س - مدیر کاروانی زنها را قبل از ظهر دوازدهم از منیٰ خارج ‏‎ ‎‏نمود،وظیفۀ آنان که از مسأله اطلاع نداشتند و یا اگر متوجه مسأله بودند ‏‎ ‎‏نمی‌توانستند بدون مدیر کاروان و همراهان در منیٰ بمانند،چیست؟‏

‏ج -با فرض اینکه عذر داشته‌اند،مانع ندارد.‏

‏15- س - مقدار شب برای کسی که در مکه به جای بیتوته در منیٰ به ‏‎ ‎‏عبادت مشغول می‌شود چقدر است؟از مغرب تا طلوع فجر است،یا تا ‏‎ ‎‏طلوع آفتاب؟‏

‏ج - تا طلوع فجر حساب می‌شود.‏

‏16- س -بعد از اعمال ثلاثۀ روز عید می‌خواهد برای طوافها به مکه ‏‎ ‎‏برود،ولی می‌داند که اگر به مکه برود سه ساعت از مَبیت اول شب را ‏‎ ‎‏درک نمی‌کند،آیا برود یا نه؟و اگر رفت کفاره دارد یا خیر؟‏

‏ج - رفتن از منیٰ به مکه در فرض مرقوم مانع ندارد،ولی برای تأخیر ‏‎ ‎‏باید کفاره بدهد. ‏

‏ ‏


کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 305

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 306