باب دوم اعمال حج تمتع
فصل ششم: بیتوته در منیٰ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فصل ششم: بیتوته در منیٰ

‏ ‏

‏ ‏

فصل ششم: 

‏بیتوته در منیٰ‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- واجب است بر حاج که شب یازدهم ذی الحجه و شب ‏‎ ‎‏دوازدهم را در منیٰ بیتوته کند؛یعنی در آنجا بماند از غروب آفتاب تا ‏‎ ‎‏نصف شب.‏

‏مسألۀ 2- چند طایفه باید در شب سیزدهم نیز تا نصف شب بمانند:‏

‏اول:کسی که صید کرده است در احرام،و احتیاط واجب آن است که ‏‎ ‎‏اگر صید را گرفته باشد و نکشته باشد شب سیزدهم را بماند،لکن غیر از ‏‎ ‎‏صید کردن چیزهایی دیگر که از صید بر مُحرم حرام است،مثل خوردن ‏‎ ‎‏گوشت صید و نشان دادن صید به صیاد و غیر آن را اگر اجتناب نکرده، ‏‎ ‎‏واجب نیست بیتوتۀ شب سیزدهم.‏

‏دوم:کسی که نزدیکی با زن کرده در احرام چه در قُبُلْ و چه در دُبُرْ و ‏‎ ‎‏چه با زن خود یا اجنبیه،ولی غیر از جماع کارهای دیگر مثل بوسیدن و ‏‎ ‎‏لمس و غیر آن را اگر اجتناب نکرده،واجب نمی‌شود بیتوتۀ شب ‏‎ ‎‏سیزدهم.‏

‏سوم:کسی که در روز دوازدهم کوچ نکرد از منیٰ و غروب شب ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 298

‏ ‏

‏ ‏

‏سیزدهم را درک کرد.‏

‏مسألۀ 3- چند طایفه‌اند که واجب نیست در شبهای یازده و دوازده و ‏‎ ‎‏سیزدهم در منیٰ بمانند:‏

‏اول:بیماران و پرستاران آنها و دیگر کسانی که برای آنها مشقت داشته ‏‎ ‎‏باشد ماندن به هر عذری که باشد.‏

‏دوم:کسانی که ترس آن دارند که اگر شب را بمانند،مال آنها در مکه ‏‎ ‎‏از بین می‌رود به شرطی که مال مُعْتَدٌ به باشد.‏

‏سوم:شبانهایی که احتیاج دارد حیوانات آنها به چرانیدن در شب.‏

‏چهارم:کسانی که متکفل آب دادن به حجاج هستند در مکه.‏

‏پنجم:کسانی که شب را در مکه بیدار باشند و به عبادت مشغول ‏‎ ‎‏باشند تا صبح و کار دیگر جز آن نکنند مگر کارهای ضروری؛از قبیل ‏‎ ‎‏خوردن و آشامیدن به قدر احتیاج و تجدید وضو.‏

‏مسألۀ 4- کسی که در احرام عمرۀ تمتع از صید و زن اجتناب نکرده، ‏‎ ‎‏باید شب سیزدهم بماند و این حکم اختصاص به احرام حج ندارد.‏

‏مسألۀ 5- مقدار شب که واجب است در این سه شب بیتوته کرد،از ‏‎ ‎‏اول شب است تا نصف آن؛پس کسی که از غروب بیتوته کرد در منیٰ تا ‏‎ ‎‏نیمۀ شب،مانع ندارد بعد از آن بیرون برود،و احتیاط مستحب آن است ‏‎ ‎‏که پیش از طلوع وارد مکه نشود.‏

‏مسألۀ 6- کسی که در اول شب بی‌عذر در منیٰ نبود،احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که قبل از نیمه شب برگردد و تا صبح بماند.‏

‏مسألۀ 7- نیمۀ شب را باید از اول غروب تا طلوع آفتاب حساب کنند ‏‎ ‎‏بنا بر احتیاط واجب،و احتیاط آن است که از مغرب شرعی حساب کنند. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 299

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 8-بیتوتۀ در منیٰ از عبادات است و باید با نیت خالص برای ‏‎ ‎‏اطاعت خداوند به جا آورد.‏

‏مسألۀ 9- جایز نیست در غیر مکه مشغول عبادت شود و به منیٰ ‏‎ ‎‏نرود،حتی در بین راه منیٰ و مکه به احتیاط واجب.‏

‏مسألۀ 10- کسی که ترک کند بیتوتۀ به منیٰ را در شبی که واجب است ‏‎ ‎‏بماند،برای هر شبی یک گوسفند باید قربانی کند.‏

‏مسألۀ 11- فرقی نیست در واجب بودن قربانی بین آنکه از روی علم ‏‎ ‎‏و عمد باشد،یا از روی نسیان باشد یا از روی ندانستن مسأله.‏

‏مسألۀ 12- کسانی که در مکه تا صبح به عبادت مشغول بودند و ‏‎ ‎‏نیامده‌اند به منیٰ،قربانی بر آنها واجب نیست.‏

‏مسألۀ 13- چهار طایفه‌ای که در مسأله سوم گفته شد واجب نیست در ‏‎ ‎‏منیٰ بمانند،در صورتی که نماندند باید برای هر شب یک گوسفند کفاره ‏‎ ‎‏قربانی کنند،حتی دستۀ سوم و چهارم به احتیاط واجب.‏

‏مسألۀ 14- گوسفندی که باید قربانی شود هیچ یک از شرایط هَدْی را ‏‎ ‎‏که در منیٰ برای حج باید ذبح کند،لازم نیست داشته باشد.‏

‏مسألۀ 15- گوسفندی را که باید قربانی کند محل معینی ندارد،حتی ‏‎ ‎‏می‌تواند پس از مراجعت به محل خود قربانی بکند،اگر چه احتیاط آن ‏‎ ‎‏است که در منیٰ قربانی کند.‏

‏مسألۀ 16- اگر قسمتی از اول شب که باید در منیٰ بیتوته کرد درک ‏‎ ‎‏نشود،یا زودتر از نصف شب از منیٰ خارج شوند،احتیاط واجب آن است ‏‎ ‎‏که یک گوسفند قربانی کنند و فرقی بین صورت عذر و عدم عذر نیست.‏

‏مسألۀ 17- کسانی که جایز است برای آنها کوچ کردن در روز ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 300

‏ ‏

‏ ‏

‏دوازدهم،باید بعد از ظهر کوچ کنند و جایز نیست قبل از ظهر،و کسانی ‏‎ ‎‏که در روز سیزدهم کوچ می‌کنند مختارند هر وقت را بخواهند کوچ کنند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 301