باب دوم اعمال حج تمتع
ب) ذبح
مسائل متفرقۀ هَدْی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ هَدْی

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقۀ هَدْی 

‏مسألۀ 1- تقسیم قربانی به سه قسم واجب نیست،و فروش یا هبه ‏‎ ‎‏سهم فقیر قبل از قربانی و بدون قبض آن باطل است؛بنا بر این،عمل ‏‎ ‎‏بعضی که به ادعای فقر یا وکالت از فقیر ثلث فقیر را از قربانی به خود ‏‎ ‎‏حاجی می‌فروشند یا هبه می‌کنند،صحیح نیست.‏

‏مسألۀ 2- گفته می‌شود که در منیٰ،مسلخ فعلی کمی در وادی مُحسَّر ‏‎ ‎‏ساخته شده و در این صورت هر چند در صورت امکان و لو تا آخر ‏‎ ‎‏ذیحجه باید در منیٰ قربانی کنند،لکن قربانی در مسلخ جدید مجزی ‏‎ ‎‏است.‏

‏مسألۀ 3- کسی که اجیر در حج است می‌تواند برای قربانی،شخص ‏‎ ‎‏ثالثی را وکیل کند و وکیل مزبور نیت قربانی حجی که موکلش از طرف ‏‎ ‎‏موکل خود انجام می‌دهد را می‌نماید.‏

‏مسألۀ 4- تأخیر ذبح از روز عید عمداً جایز نیست علی الاحوط،لکن ‏‎ ‎‏اگر تأخیر شد عمداً یا جهلاً یا نسیاناً،ذبح در شب کفایت می‌کند.‏

‏مسألۀ 5- کسانی که وکیل دیگری هستند که برای او قربانی کنند ‏‎ ‎‏می‌توانند قبل از اینکه حَلْقْ یا تقصیر کنند قربانی دیگری را ذبح نمایند.‏

‏6- س - جمعی از حجاج پول روی هم می‌گذارند و کسی با پول ‏‎ ‎‏مشترک برای همۀ آنان تعدادی گوسفند می‌خرد و در وقت ذبح،هر ‏‎ ‎‏گوسفند را برای یک نفر قصد می‌کند و قربانی می‌کند،آیا این ترتیب ذبح ‏‎ ‎‏اشکال دارد یا خیر،و آیا در صورت تفاوت گوسفندان در قیمت با اینکه ‏‎ ‎‏همه به یک اندازه پول داده‌اند چه وضعی پیدا می‌شود؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 266

‏ ‏

‏ ‏

‏ج - اگر صاحبان پول راضی باشند،اشکال ندارد.‏

‏7- س - کسانی که گوسفند خود را به غیر مؤمن داده‌اند و او ذبح نموده ‏‎ ‎‏است و بعد،حَلْقْ و اعمال مترتبه را انجام داده‌اند و بعد متوجه شده‌اند، ‏‎ ‎‏وظیفه آنان چیست؟‏

‏ج - ذبح را اعاده کنند و حَلْقْ و اعمال مترتبه صحیح است.‏

‏8- س - کسی قربانی را به غیر مؤمن داده و او کشته است و بعد متوجه ‏‎ ‎‏شده و در عین توجه عمداً بدون تجدید قربانی حَلْقْ کرده و اعمال مترتبه ‏‎ ‎‏بر حلق را انجام داده،آیا مُحلّ شده است یا نه،و آیا فقط قربانی باید ‏‎ ‎‏بکند،یا همۀ اعمال را اعاده نماید؟‏

‏ج -با فرض اینکه احتمال صحت اعمالی را که بعد از قربانی اتیان ‏‎ ‎‏کرده می‌داده،مُحلّ شده است و فقط قربانی بر عهدۀ او است و اعمالش ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏9- س - در مسألۀ قربانی در مسلخ جدید عبارت نقل شده از ‏‎ ‎‏حضرت عالی عالی صراحت در حکم ندارد،لطفاً نظر مبارک را مرقوم ‏‎ ‎‏فرمایید.‏

‏ج - ذبح در مسلخ جدید مُجزی است.‏

‏10- س - آیا در شرایط قربانی تحقیق لازم است که یقین به بودن ‏‎ ‎‏شرایط حاصل شود،یا لازم نیست؟‏

‏ج - در شرایطی که مربوط به نقص عارض بر حیوان بعد از تمام بودن ‏‎ ‎‏آن است،مثل خصی نبودن یا معیوب نبودن حیوان،فحص لازم نیست و ‏‎ ‎‏در صورت شک می‌تواند بدون تحقیق ذبح کند؛ولی در شرایط دیگر مثل ‏‎ ‎‏سن حیوان یا مؤمن بودن ذابح لازم است یقین حاصل شود. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 267

‏ ‏

‏ ‏

‏11- س - در مکه جیب کسی را زدند و پولش را بردند،شکایت کرد، ‏‎ ‎‏بعد طی مراحل قانونی،حاکم آنجا حکم کرد پولش را از دزد بگیرند و به ‏‎ ‎‏او بدهند،آیا جایز است پول را بگیرد و گوسفند قربانی را با آن بخرد یا ‏‎ ‎‏نه؟‏

‏ج - اگر می‌داند که پول خود او است،مانع ندارد.‏

‏12- س - شخصی بدون گرفتن وکالت در ذبح،از طرف عیالش یا ‏‎ ‎‏شخص دیگری قربانی می‌نماید به این خیال که اذن فحوی از او دارد و ‏‎ ‎‏مطمئن است که وقتی به عیالش یا رفیقش بگوید من در قربانگاه برای تو ‏‎ ‎‏قربانی کرده‌ام او راضی است و خوشحال هم می‌شود این نحوه قربانی ‏‎ ‎‏کافی است یا نه؟‏

‏ج - کافی نیست،مگر او را وکیل کرده باشد.‏

‏13- س - روز عید بعض اشخاص به قربانگاه می‌روند و بدون اینکه ‏‎ ‎‏در قربانی نیابت داشته باشند خودشان برای رفقایشان قربانی می‌کنند،آیا ‏‎ ‎‏این قربانی کافی است یا نه؟و اگر کافی نیست،پول قربانی به عهدۀ چه ‏‎ ‎‏کسی است؟‏

‏ج - کفایت نمی‌کند،و پول از مال کسی خارج می‌شود که خرج کرده ‏‎ ‎‏است،مگر آنکه غروری در بین باشد.‏

‏14- س - در قربانگاه،حجاج و صاحب گوسفند یک قراری با هم ‏‎ ‎‏می‌گذارند که هر چند رأس گوسفندی که می‌خواهند هر یکی به فلان ‏‎ ‎‏مبلغ و نام می‌برد،حاجی هم قبول می‌کند و یکی یکی را به نیت افرادی ‏‎ ‎‏که وکالت دارد می‌کشد،بعد می‌رود با صاحب گوسفند حساب می‌کند، ‏‎ ‎‏آیا در قربانی اشکالی نیست؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 268

‏ ‏

‏ ‏

‏ج - اشکال ندارد.‏

‏15- س - در قربانگاه ده نفر حاجی با صاحب گوسفند قرار می‌گذارند ‏‎ ‎‏که ده گوسفند را جدا می‌کنیم و قربانی می‌کنیم از قراری یکی دویست ‏‎ ‎‏ریال سعودی مثلاً،در این بین چند نفر دیگر از رفقای آنان می‌آیند و ‏‎ ‎‏بدون قرار جدید با صاحب گوسفند،به تعدادشان گوسفند قربانی می‌کنند ‏‎ ‎‏و بنا دارند که بعد از قربانی طبق قرارداد سایر افراد،به صاحب گوسفند ‏‎ ‎‏پول بدهند،آیا قربانیهای آنان درست است یا خیر؟‏

‏ج - اگر یقین به رضایت صاحب گوسفند دارد،مانع ندارد.‏

‏16- س - غیر مؤمن مشغول سر بریدن قربانی بود،شخصی که برای ‏‎ ‎‏او قربانی می‌شد دست گذاشت روی دست ذابح و فشار می‌داد در بردن و ‏‎ ‎‏آوردن چاقو،به نحوی که بریدن سر گوسفند به هر دو اسناد داده می‌شد، ‏‎ ‎‏آیا این قربانی صحیح است؟‏

‏ج - اگر خودش ذبح نکرده،صحیح نیست.‏

‏17- س - در روز عید قربان معمولاً در هر کاروانی چند نفر برای ‏‎ ‎‏قربانی از طرف دیگران نایب می‌شوند و می‌آیند قربانگاه،اگر کسی شک ‏‎ ‎‏کند که برای فلان شخص هم قربانی کردم یا نه،وظیفۀ نایب چیست؟‏

‏ج -باید قربانی کند.‏

‏18- س - آیا ذبح با کاردهای استیل که معلوم نیست آهن است یا نه ‏‎ ‎‏چگونه است؟‏

‏ج - صحیح نیست.‏

‏19- س - اگر انسان مریض نتواند در حج تمتع قربانی کند و به دیگری ‏‎ ‎‏نیابت دهد و نایب و وکیل فراموش کند و در مدینه یا در ایران یادش بیاید ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 269

‏ ‏

‏ ‏

‏که قربانی نکرده است،وظیفه‌اش چیست؟‏

‏ج -بر حج او اشکالی نیست؛ولی قربانی بر ذمه‌اش باقی است که باید ‏‎ ‎‏در سال آینده در منیٰ انجام دهد،و اگر در ماه ذیحجه فهمید باید در ‏‎ ‎‏صورت امکان در همان ماه قربانی کند.‏

‏20- س - شخصی برای خود و نیابت افرادی به قربانگاه رفت و ده ‏‎ ‎‏رأس گوسفند خرید و قربانی کرد،بعد از رسیدن به منزل یقین پیدا کرد ‏‎ ‎‏پول نُه رأس گوسفند را داده است،وظیفه‌اش نسبت به پول یک رأس که ‏‎ ‎‏نداده چیست؟ضمناً با مراجعه به قربانگاه صاحب گوسفند را پیدا نکرد، ‏‎ ‎‏آیا جایز است که در آن پول تصرف کند و بعد از مراجعت به ایران پول ‏‎ ‎‏ایرانی به حاکم شرع بدهد و یا صدقه بدهد یا نه؟و در صورتی که تصرف ‏‎ ‎‏در آن جایز باشد اکنون که به ایران برگشته،آیا باید ریال سعودی یا قیمت ‏‎ ‎‏آن به ارز دولتی یا ارز آزاد بدهد؟‏

‏ج -با یأس از شناسایی صاحبش از طرف او به فقیر صدقه دهد،و باید ‏‎ ‎‏یا ریال بدهد و یا قیمت بالا را بدهد.‏

‏21- س - شخصی قربانی نمی‌کند به اعتقاد اینکه گوشت گوسفند ‏‎ ‎‏تلف می‌شود و از آنان استفاده‌ای نمی‌شود،و با همین کیفیت تقصیر ‏‎ ‎‏کرده،اعمال حج را انجام می‌دهد،وظیفۀ او چیست؟‏

‏ج - اگر جاهل بوده و فکر می‌کرده که عملش صحیح است،از احرام ‏‎ ‎‏خارج شده ولی قربانی بر ذمۀ او است.‏

‏22- س - آیا مُحرم می‌تواند قبل از ذبح گوسفند خود برای دیگری ‏‎ ‎‏ذبح نماید؟‏

‏ج - مانع ندارد. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 270

‏ ‏

‏ ‏

‏23- س - اگر کسی مؤمن بودن ذابح را قبل از ذبح احراز کرد و بعداً ‏‎ ‎‏معلوم شد خلاف بوده است،آیا آن قربانی کفایت می‌کند؟‏

‏ج - کفایت نمی‌کند.‏

‏24- س - اگر قربانی از وجه غیر مُخَمَّس باشد چه صورت دارد؟‏

‏ج - کفایت نمی‌کند.‏

‏25- س - در صورت عدم وجود گوسفند سالم،آیا می‌توان گوسفند ‏‎ ‎‏مَرضوض الخَصیتین (گوسفندی که تخمهای آن را کوبیده‌اند)را ذبح ‏‎ ‎‏نمود؟‏

‏ج - اگر غیر خَصی و مرضوض یافت نشود،ذبح خصی و مرضوض ‏‎ ‎‏کافی است.‏

‏26- س - شخصی به اعتماد نایب خود در رَمْی،ذبح کرده و حَلْقْ ‏‎ ‎‏نموده است،بعد معلوم شده که نایب از جانب او رَمْی ننموده است،آیا ‏‎ ‎‏ذبح و حَلْق او صحیح است؟‏

‏ج - کفایت می‌کند.‏

‏27- س - شخصی در قربانی کسی را نایب خود کرد،و پس از آن به ‏‎ ‎‏دیگری نیابت داد،ولی شخص اول ذبح نمود،آیا صحیح است؟‏

‏ج - اگر اولی را از وکالت عزل نکرده کافی است،و مجرد نیابت دادن ‏‎ ‎‏به دومی،عزل اولی از نیابت نیست.‏

‏28- س - شخصی با جهل به اشتراط مؤمن بودن ذابح،قربانی خود را ‏‎ ‎‏به دیگری واگذار کرده که ذبح نماید،بعد از ذبح متوجه مسأله شده است، ‏‎ ‎‏وظیفۀ او چیست؟‏

‏ج - اگر مؤمن بودن ذابح معلوم نیست،باید دو مرتبه قربانی کند. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 271

‏ ‏

‏ ‏

‏29- س - کسی را وکیل در قربانی نموده،آیا وکیل می‌تواند به دیگری ‏‎ ‎‏وکالت دهد.‏

‏ج - اگر وکالت داده که وکیل،خودش قربانی کند،نمی‌تواند به دیگری ‏‎ ‎‏بدهد.‏

‏30- س - اگر ذبح قربانی شخصی توسط غیر مؤمن صورت گرفته ‏‎ ‎‏باشد،آیا تکرار آن باید در ایام تشریق باشد؟‏

‏ج - اگر در بقیۀ ذیحجه تا آخر آن هم قربانی شود کافی است،اگر چه ‏‎ ‎‏تأخیر آن از ایام تشریق جایز نیست.‏

‏31- س - مُحرمی که لباس احرامش بر اثر ذبح نجس شده،می‌تواند ‏‎ ‎‏به مقداری که برای دیگران ذبح می‌کند در لباس احرام نجس باشد؟‏

‏ج - در صورت امکان باید لباس خود را تطهیر کند،و اگر نکرد ضرری ‏‎ ‎‏به احرام یا ذبح ندارد.‏

‏32- س - در مناسک نوشته:واجب است احتیاطاً که قربانی را از ‏‎ ‎‏روز عید تأخیر نیندازند،حال اگر کسی بدون عذر تأخیر انداخت،به غیر ‏‎ ‎‏از حرمت تکلیفی،عواقب دیگری هم دارد.‏

‏ج - قربانی او صحیح است،ولی باید ترتیب بین قربانی و حَلْقْ و اعمال ‏‎ ‎‏مکه مراعات شود.‏

‏33- س -بعد از فری اوداج اربعة،اگر گردن قربانی را در حالی که ‏‎ ‎‏هنوز زنده است قطع نمود چه صورتی دارد؟‏

‏ج - کار حرامی است،لکن ذبیحه حلال است،و کفایت از قربانی ‏‎ ‎‏می‌کند.‏

‏34- س - می‌فرمایید اگر ذبح در منیٰ تا آخر ذیحجه ممکن شود باید ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 272

‏ ‏

‏ ‏

‏ذبح را تأخیر بیندازد،آیا اجازه می‌دهید که حَلْقْ را همان روز عید انجام ‏‎ ‎‏دهد،یا باید حلق و تقصیر را تا بعد از قربانی تأخیر بیندازد،هر چند ده ‏‎ ‎‏روز طول بکشد؟‏

‏ج -باید مراعات ترتیب شود علی الاحوط.‏

‏35- س - آیا حکم گوسفندی که تخمهای آن را کوبیده‌اند با گوسفندی ‏‎ ‎‏که تخمهایش را تابیده‌اند یکی است یا نه؟و در هر صورت اگر تخمهای ‏‎ ‎‏گوسفندی را تابیده باشند،آیا برای هَدْی مُجزی است یا نه؟لطفاً نظر ‏‎ ‎‏خودتان را بیان فرمایید.‏

‏ج -بنا بر احتیاط واجب باید تابیده هم نشده باشد.‏

‏36- س - حیوانی را که برای هَدْی ذبح می‌کنند،اگر قطع اوداج اربعه ‏‎ ‎‏بکنند و آن را رها نمایند و حیوان به خودی خود پشت به قبله شود،و یا ‏‎ ‎‏بعد از قطع اوداج اربعه،قبل از جان دادن،حیوان را روی بقیۀ اجساد ‏‎ ‎‏حیوانات ذبح شده پرت نمایند و حیوان در اثر این کار،از قبله منحرف ‏‎ ‎‏شود و در آن حال جان دهد،حکمش چیست؟‏

‏ج - رو به قبله بودن در حال قطع اوداج اربعه کافی است.‏

‏37- س - اگر کسی پس از ذبح قربانی و انجام باقی مناسک و یا قبل از ‏‎ ‎‏آن متوجه شد که سن هَدْی کمتر از حد نصاب است،وظیفه چیست؟‏

‏ج - اعاده لازم است.‏

‏38- س - اگر روحانی کاروان می‌داند که احرامیِ او در روز عید در ‏‎ ‎‏مسلخ به خون‌آلوده می‌شود و به جهت اینکه روحانی است و باید بر ‏‎ ‎‏اعمال حجاج نظارت داشته باشد مدت چند ساعت لباس احرامی او ‏‎ ‎‏خون‌آلود است،آیا با علم به نجس شدن و طولانی بودن آن،تکلیف او ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 273

‏ ‏

‏ ‏

‏چیست؟‏

‏ج - اگر معذور از تبدیل یا تطهیر است،اشکال ندارد.‏

‏39- س - روحانی کاروانی نایب است و می‌داند که برای نظارت بر ‏‎ ‎‏اعمال حج حجاج در قربانگاه لباس او به خون‌آلوده می‌شود و به جهت ‏‎ ‎‏مسئولیتی که دارد در قربانگاه معطل می‌گردد،آیا با علم به این جهت ‏‎ ‎‏نیابتش در حج اشکالی دارد؟‏

‏ج - نیابت اشکال ندارد.‏

‏40- س -بعضی از محله‌های جدید مکه،در منیٰ ساخته شده است، ‏‎ ‎‏آیا در آنجا می‌شود قربانی نمود یا خیر؟‏

‏ج - اگر در منیٰ است مانع ندارد،ولی بدون احراز اینکه در منیٰ است، ‏‎ ‎‏صحیح نیست.‏

‏41- س - انسان شک می‌کند که در سال یا سالهای گذشته ذابح ‏‎ ‎‏قربانی‌اش مؤمن بوده یا نه،الآن وظیفه‌اش چیست؟‏

‏ج - اگر در حال عمل،مسأله را می‌دانسته و ملتفت بوده و شک بعد از ‏‎ ‎‏عمل است اعتنا نکند،و در غیر این صورت باید قربانی را اعاده نماید.‏

‏42- س -بعضی از مدیران کاروانها یا اشخاص خیّر دیگر که برای ‏‎ ‎‏قربانی از اشخاص پول می‌گیرند و احیاناً خودشان سر بریدن را یاد ندارند ‏‎ ‎‏لذا قربانیها را غیر مؤمن ذبح می‌کند،اولاً آیا از منوبٌ عنه مُجزی است یا ‏‎ ‎‏نه،و ثانیاً آیا نایب ضامن است یا خیر؟‏

‏ج - قربانی مزبور کفایت نمی‌کند و کسی که پول را از منوبٌ عنه گرفته ‏‎ ‎‏ضامن است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 274