باب دوم اعمال حج تمتع
فصل سوم: وقوف به مشعر الحرام
مسائل متفرقۀ وقوف به مشعر الحرام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ وقوف به مشعر الحرام

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقۀ وقوف به مشعر الحرام 

‏1- س - عده‌ای در شب دهم ذیحجه عازم مَشْعَر بودند،از افرادی ‏‎ ‎‏که آنجا بودند سؤال نمودند،مشعر کجا است؟جواب دادند اینجاست، ‏‎ ‎‏اطمینان پیدا کردند که مشعر است،نیت بیتوته و قصد وقوف کردند،بعد ‏‎ ‎‏که وقت اضطراری مشعر هم گذشته بود معلوم شد مشعر نبوده،آیا نسبت ‏‎ ‎‏به باقی اعمال حج و سال آینده وظیفه چیست؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 249

‏ ‏

‏ ‏

‏ج - احتیاطاً این حج را اتمام کنند و بعد از آن،اعمال عمرۀ مفرده انجام ‏‎ ‎‏دهند،و در صورت استقرار حج یا بقای استطاعت،سال بعد،حج را ‏‎ ‎‏اعاده کنند.‏

‏2- س - اگر به گفتۀ مدیر گروه که می‌گوید درک وقوف اختیاری مشعر ‏‎ ‎‏برای او مشکل است و نمی‌تواند آن را درک نماید،اعتماد کند و وقوف ‏‎ ‎‏اختیاری را ترک نماید،آیا اشکالی ندارد؟‏

‏ج - اگر برای خود شخص عذر حاصل شده،کفایت می‌کند.‏

‏3- س - خدمه‌ای که با زنها قبل از طلوع فجر به منیٰ می‌روند،ولی ‏‎ ‎‏خود را قبل از طلوع آفتاب به مشعر می‌رسانند و وقوف رکنی مشعر را ‏‎ ‎‏درک می‌کنند،آیا نیابت آنان صحیح است یا نه؟‏

‏ج - اگر از ذوی الاعذار نبوده‌اند که نیابت آنها صحیح است،در فرض ‏‎ ‎‏مرقوم حجشان نیابتاً صحیح است؛هر چند مرتکب حرام شده‌اند.‏

‏4- س - کسی که نمی‌دانسته وقوف اختیاری مشعر بین طلوعین است، ‏‎ ‎‏پس از آن وقوف اضطراری را درک کرده،وظیفۀ او چیست؟‏

‏ج - اگر جهل او قصوری و عذری باشد نه تقصیری،و ترک وقوف ‏‎ ‎‏اختیاری از روی عذر شده باشد،مانع ندارد.‏

‏5- س - شخصی وقوف عرفات و مقداری از وقوف لَیْلی مشعر را ‏‎ ‎‏درک کرده و عمداً قبل از طلوع فجر رفته است به منیٰ،برای بردن اثاث و ‏‎ ‎‏کار دیگری،و قصد داشته است که مجدداً به مشعر برگردد،ولی در منیٰ ‏‎ ‎‏خوابش برده،وظیفۀ چنین حاجی‌ای چیست؟‏

‏ج -با فرض اینکه ترک اختیاری مشعر عمدی نبوده،در فرض مرقوم، ‏‎ ‎‏اضطراری کافی است؛ولی اگر شب نیت وقوف نداشته،باید اضطراری ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 250

‏ ‏

‏ ‏

‏روز را درک کند؛ولی اگر نایب است کافی نیست.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 251