باب دوم اعمال حج تمتع
فصل دوم: وقوف به عرفات
مسائل متفرقۀ وقوف به عرفات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ وقوف به عرفات

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقۀ وقوف به عرفات 

‏1- س - حدودی که برای عرفات و مُزْدَلَفه و منیٰ مشخص شده است ‏‎ ‎‏جهت انجام مناسک اعتبار دارد یا نه؟‏

‏ج - چنانچه مورد اطمینان یا تصدیق اهل مَحل باشد،معتبر است.‏

‏2- س - کراهت صُعود به جبل الرحمه،آیا قبل از نیت وقوف به ‏‎ ‎‏عرفات است،یا بعد از آن؟‏

‏ج - در وقت وقوف کراهت دارد که از جبل بالا رود. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 237

‏ ‏

‏ ‏

‏3- س - شخصی وقوف اختیاری عرفات را درک کرده و قبل از رفتن به ‏‎ ‎‏مشعر،مُغْمیٰ علیه شده است.بفرمایید اگر به همین حال تا آخر اعمال ‏‎ ‎‏باقی باشد،وظیفه چیست؟و اگر بعد از اغما او را به ایران آورده باشند چه ‏‎ ‎‏حکمی دارد،و نیز اگر بعد از ایام تشریق در ماه ذیحجه به هوش بیاید، ‏‎ ‎‏در مکه باشد یا در ایران،چه باید کرد؟‏

‏ج -با فرض اینکه عذر او فقط اغما است،پس از به هوش آمدن اگر ‏‎ ‎‏ممکن است اعمال حج را تمام کند،و در هر صورت سال بعد حج را اعاده ‏‎ ‎‏کند،و برای احراز خروج از احرام بعد از اتمام حج،عمرۀ مفرده‌ای اتیان ‏‎ ‎‏نماید.‏

‏4- س - زنی که عادت ماهانه‌اش مثلاً شش روز بوده است،در حال ‏‎ ‎‏عادت زنانه برای عمرۀ تمتع مُحرم می‌شود،و در روز هشتم ذیحجه که ‏‎ ‎‏روز ششم عادت اوست،پاک می‌گردد و غسل می‌کند و اعمال عمرۀ تمتع ‏‎ ‎‏را انجام می‌دهد و برای حج تمتع مُحرم می‌شود،ولی ظهر روز نهم در ‏‎ ‎‏عرفه لک می‌بیند و نمی‌داند که آیا ادامه دارد تا پس از ده روز،تا ‏‎ ‎‏استحاضه حساب شود و اعمال قبلی او صحیح باشد،یا قبل از تمام شدن ‏‎ ‎‏ده روز از اول،عادت قطع می‌شود تا حکم حیض را داشته باشد،وظیفۀ ‏‎ ‎‏او چیست؟و در همین فرض اگر در مشعر لک دید چه کند؟‏

‏ج - عمل به احتیاط کند،و راه احتیاط انجام اعمال بدون قصد تمتع و ‏‎ ‎‏افراد بلکه به قصد ما فی الذمه،با قربانی در منیٰ و اتیان عمرۀ مفرده بعد از ‏‎ ‎‏آن است،و چنانچه قصد تمتع کرده و بعد از انجام بعض اعمال حج کشف ‏‎ ‎‏خلاف شده،اکتفا به این حج نکند.‏

‏5- س - در فرض مسألۀ فوق اگر در عرفات یا مشعر لک دید و همان ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 238

‏ ‏

‏ ‏

‏وقت یقین پیدا کرد که خون حیض است و قبلاً پاک نبوده،باید چه کند؟با ‏‎ ‎‏توجه به اینکه وقت وقوفین اختیاری و یا اضطراری آن باقی است،ولی ‏‎ ‎‏وقت برگشتن به مکه و انجام اعمال عمرۀ تمتع را ندارد؟‏

‏ج - مورد عدول به افراد است.‏

‏6- س - وقوف اضطراری عرفه آیا از اول شب تا طلوع فجر است،یا ‏‎ ‎‏طلوع آفتاب؟‏

‏ج - وقوف اضطراری عرفه در شب عید است،و شب تا طلوع فجر ‏‎ ‎‏است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 239