باب دوم اعمال حج تمتع
فصل اول: احرام حج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فصل اول: احرام حج

‏ ‏

‏ ‏

فصل اول: 

‏احرام حج‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- واجب است بر مکلّف که بعد از تمام شدن اعمال عمره، ‏‎ ‎‏احرام ببندد برای حج تمتع.‏

‏مسألۀ 2- اگر نیت کند حج تمتع را و لبیکهای واجب را به طوری که در ‏‎ ‎‏احرام عمره ذکر شد بگوید،محرم می‌شود و لازم نیست قصد کند احرام ‏‎ ‎‏بستن را و همچنین لازم نیست قصد کند ترک محرمات را چنانچه در ‏‎ ‎‏احرام عمره گذشت.‏

‏مسألۀ 3- نیت باید خالص برای اطاعت خداوند باشد،و ریا موجب ‏‎ ‎‏بطلان عمل است.‏

‏مسألۀ 4- کیفیت احرام بستن و لبیک گفتن همان نحو است که در ‏‎ ‎‏احرام عمره ذکر شد.‏

‏مسألۀ 5- تمام چیزهایی که در محرمات احرام بیان شد در این احرام ‏‎ ‎‏هم حرام است،و آنچه کفاره داشت کفاره دارد به همان ترتیب.‏

‏مسألۀ 6- وقت احرام موسّع است،و تا وقتی که بتواند بعد از احرام به ‏‎ ‎‏وقوف اختیاری عرفه برسد،می‌تواند تأخیر بیندازد و از آن وقت ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 229

‏ ‏

‏ ‏

‏نمی‌تواند عقب بیندازد.‏

‏مسألۀ 7- احتیاط واجب آن است که کسی که از عمرۀ تمتع فارغ شد و ‏‎ ‎‏مُحلّ گردید از مکه خارج نشود بدون حاجت،و اگر حاجتی برای بیرون ‏‎ ‎‏رفتن پیش آمد،احتیاط واجب آن است که مُحرم شود به احرام حج و ‏‎ ‎‏بیرون رود و به همان احرام برای اعمال حج برگردد.‏

‏مسألۀ 8- اگر بدون حاجت و بدون احرام بیرون رفت از مکه،لکن ‏‎ ‎‏برگشت و احرام بست و حج به جا آورد،عملش صحیح است.‏

‏مسألۀ 9- مستحب است احرام بستن در روز ترویه،بلکه احوط است.‏

‏مسألۀ 10- محل احرام حج،شهر مکه است هر موضع که باشد، ‏‎ ‎‏گرچه در محله‌های تازه‌ساز،ولی مستحب است در مقام ابراهیم علیه السلام یا ‏‎ ‎‏حجر اسماعیل علیه السلام واقع شود.‏

‏مسألۀ 11- اگر فراموش کند احرام بستن را و بیرون رود به منیٰ و ‏‎ ‎‏عرفات،واجب است برگردد به مکه و احرام ببندد،و اگر ممکن نشد به ‏‎ ‎‏واسطۀ تنگی وقت یا عذر دیگر از همان جا که هست مُحرم شود.‏

‏مسألۀ 12- اگر یادش نیاید که احرام نبسته مگر بعد از تمامی اعمال، ‏‎ ‎‏حجش صحیح است ظاهراً،و احتیاط مستحب آن است که اگر یادش آمد ‏‎ ‎‏بعد از وقوف به عرفات و مشعر یا قبل از فارغ شدن از اعمال،تمام کند ‏‎ ‎‏حج را و در سال بعد اعاده کند.‏

‏مسألۀ 13- جاهل به مسأله اگر احرام نبندد،در حکم کسی است که به ‏‎ ‎‏واسطۀ فراموشی احرام نبسته.‏

‏مسألۀ 14- اگر کسی از روی علم و عمد ترک کند احرام را تا زمان ‏‎ ‎‏فوت وقوف به عرفه و مشعر،حج او باطل است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 230