باب اول اعمال عمرۀ تمتع
فصل هفتم: تقصیر
مسائل متفرقۀ تقصیر و احکام بین عمره و حج تمتع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ تقصیر و احکام بین عمره و حج تمتع

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقۀ تقصیر و احکام بین عمره و حج تمتع 

‏مسألۀ 1- در تقصیر،کندن مو کافی نیست بلکه میزان،کوتاه کردن ‏‎ ‎‏است به هر وسیله‌ای باشد،و اکتفا به کوتاه کردن موی زیر بغل و نحو آن ‏‎ ‎‏مشکل است و احوط در تقصیر،گرفتن ناخن یا چیدن ریش یا شارب یا ‏‎ ‎‏موی سر است.‏

‏2- س - آیا کسی که تقصیر او محکوم به بطلان است و بعد از آن ‏‎ ‎‏محرّمات احرام را به جا آورده و جاهل به مسأله بوده کفاره دارد یا خیر؟‏

‏ج -با جهل،کفاره ندارد،مگر در صید به تفصیلی که در کتب ذکر شده ‏‎ ‎‏است.‏

‏3- س - کسی که بعد از سعی در عمرۀ تمتع تقصیر کرد،بعد به شک ‏‎ ‎‏افتاد که آیا تقصیری که کردم صحیح است یا نه،آیا اشکال دارد یا نه؟‏

‏ج - اگر در حال عمل،عالم به مسأله و ملتفت بوده،اشکال ندارد.‏

‏4- س - یکی از خدمۀ کاروانها به احرام عمرۀ مفرده از میقات مُحرم ‏‎ ‎‏می‌شود و به مکه می‌آید و طواف و نماز آن و سپس سعی بین صفا و مروه ‏‎ ‎‏را به همان عنوان به جا می‌آورد،ولی برای تقصیر،گمان می‌کرد نتف، ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 216

‏ ‏

‏ ‏

‏یعنی کندن مو کافی است و چند نخ مو را به عنوان تقصیر کَنْد و به حساب ‏‎ ‎‏خودش از احرام خارج شد،سپس برای عمرۀ تمتع که وظیفه‌اش بود به ‏‎ ‎‏میقات رفت و مُحرم شد و به مکه آمد و کلیۀ اعمال،از طواف تا تقصیر را، ‏‎ ‎‏انجام داد،آیا اعمالش چگونه است و در آینده وظیفه‌اش چیست؟‏

‏ج - کندن مو در تقصیر کافی نیست،و عمرۀ تمتع او صحیح نیست مگر ‏‎ ‎‏آنکه قبل از احرام برای آن،از احرام عمرۀ مفرده با تقصیر صحیح خارج ‏‎ ‎‏شود.‏

‏5- س - اگر کسی تقصیر عمرۀ مفرده را فراموش کرد،آیا می‌تواند در ‏‎ ‎‏هر جایی تقصیر کند یا نه؟زیرا به ایران بازگشته است،و آیا نیازی به ‏‎ ‎‏طواف نساء مجدد هست؟‏

‏ج - تقصیر را در هر جا می‌تواند انجام دهد،ولی باید طواف نساء را ‏‎ ‎‏اعاده کند،و اگر خودش نمی‌تواند برود،نایب بگیرد.‏

‏6- س - هرگاه سُنی برای شیعه تقصیر نماید،چه صورت دارد؟‏

‏ج - اشکال ندارد.‏

‏7- س - شخصی در حج به عوض تقصیر در عمرۀ تمتع یک مو از بدن ‏‎ ‎‏کنده است و الآن که متوجه شده است،آیا حج او اشکال دارد یا نه؟و در ‏‎ ‎‏صورتی که مرتکب خلاف شده باشد،تکلیف چیست؟‏

‏ج - اگر حج را انجام داده،با عمل مزبور از احرام فعلاً خارج شده ‏‎ ‎‏است،و چنانچه حج واجب بوده،احتیاط آن است که یک عمرۀ مفرده ‏‎ ‎‏به جا آورد و بعداً عمره و حج تمتع را انجام دهد.‏

‏8- س - شخصی بعد از طواف و نماز طواف،تقصیر کرد و سپس ‏‎ ‎‏سعی را به جا آورد و دوباره تقصیر کرد،وظیفه‌اش چیست؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 217

‏ ‏

‏ ‏

‏ج - اگر جاهل یا ساهی بوده چیزی بر او نیست.‏

‏9- س - کسانی که اعمال حج را بر وقوفین مقدم می‌دارند،اگر بعد از ‏‎ ‎‏سعی تقصیر نمودند،آیا موجب مُحل شدن و یا کفاره می‌گردد؟‏

‏ج - مُحلّ نمی‌شوند،و اگر جاهل یا ساهی بوده‌اند کفاره ندارد.‏

‏10- س - اگر کسی به جای تقصیر حلق نمود،آیا کفایت می‌کند؟‏

‏ج - در عمرۀ تمتع کفایت نمی‌کند.‏

‏11- س - کسی که بعد از انجام اعمال عمره در منزل تقصیر کرده ‏‎ ‎‏است،وظیفه‌اش چیست؟‏

‏ج - مانع ندارد.‏

‏12- س - حضرت عالی در مسألۀ دومِ تقصیر می‌فرمایید:اگر کسی ‏‎ ‎‏تقصیر را به ریا انجام دهد،عمره‌اش باطل است،مقصود از بطلان عمره ‏‎ ‎‏چیست؟دیگر اینکه وظیفۀ او چه می‌شود؟‏

‏ج - مقصود این است که در تقصیر ریا کند و بدون تدارک تقصیر،برای ‏‎ ‎‏حج مُحرم شود و حج انجام دهد،که در این صورت حکم کسی را دارد که ‏‎ ‎‏بدون تقصیر وارد اعمال حج شده است،و در هر صورت لازم است حج ‏‎ ‎‏تمتع را سال بعد به جا آورد.‏

‏13- س - اگر کسی در اثنای سعی تقصیر نمود،وظیفۀ او چیست؟‏

‏ج -باید سعی را تمام کند و تقصیر را اعاده کند،بلی اگر از روی نسیان ‏‎ ‎‏یا جهل تقصیر کرده،اعادۀ تقصیر لازم نیست،و اگر از اول سعی،قصد ‏‎ ‎‏هفت شوط نداشته،سعی اعاده دارد.‏

‏14- س - اگر کسی از روی جهل،تقصیر را ترک نمود،چه حکمی ‏‎ ‎‏دارد؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 218

‏ ‏

‏ ‏

‏ج - در این مسأله،جهل،حکم عمد را دارد.‏

‏15- س - در عمرۀ مفرده اگر کسی تقصیر را عمداً یا از روی جهل و ‏‎ ‎‏نسیان ترک نمود و طواف نساء را انجام داد،چه وظیفه‌ای دارد؟‏

‏ج -باید تقصیر نماید و طواف نساء را اعاده نماید،و فرقی بین صور ‏‎ ‎‏عمد و سهو و علم و جهل نیست علی الاحوط.‏

‏مسألۀ 16-بعد از انجام عمرۀ تمتع و قبل از حج تمتع،نباید ‏‎ ‎‏عمرۀ مفرده به جا آورده شود،و اگر به جا آوردند صحت عمرۀ ‏‎ ‎‏مفرده محل اشکال است،ولی برای عمره و حج تمتع اشکالی ایجاد ‏‎ ‎‏نمی‌شود.‏

‏مسألۀ 17- خدمه کاروانهای حج اگر عمرۀ مفرده به جا آورده باشند ‏‎ ‎‏هر دفعه که از مکه خارج می‌شوند و به جده می‌روند و برمی‌گردند، ‏‎ ‎‏لازم نیست مُحرم شوند؛ولی اگر عمرۀ تمتع به جا آورده‌اند بنا بر احتیاط ‏‎ ‎‏نباید از مکه خارج شوند،مگر در صورت حاجت در حالی که مُحرمند به ‏‎ ‎‏احرام حج.‏

‏18- س - خدمۀ کاروانها که پس از انجام عمرۀ تمتع باید به عرفات و ‏‎ ‎‏منیٰ بروند برای دیدن چادرها و کارهای دیگر و برگردند به مکه،وظیفۀ ‏‎ ‎‏آنان چیست؟‏

‏ج -بنا بر احتیاط واجب،نمی‌توانند از مکه خارج بشوند مگر در مورد ‏‎ ‎‏ضرورت،و در این صورت باید برای حج مُحرم شوند و بیرون بروند،بلی ‏‎ ‎‏اگر احرام برای آنان حَرَجی باشد و رفتن به عرفات و منیٰ بر آنان ضرورت ‏‎ ‎‏دارد،می‌توانند بدون احرام به آنجا بروند.‏

‏19- س - آیا بین عمرۀ تمتع و حج تمتع،ماشین کردن سر جایز است؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 219

‏ ‏

‏ ‏

‏ج - ماشین کردن مانع ندارد،ولی نباید سر را بتراشد،و از ‏‎ ‎‏ماشین کردنی که مثل تراشیدن است باید اجتناب شود علی الاحوط.‏

‏20- س -بین عمرۀ تمتع و حج تمتع که جایز نیست سر بتراشد،آیا ‏‎ ‎‏سر تراشیدن کفاره دارد یا خیر؟‏

‏ج - کفاره ثابت نیست.‏

‏21- س - زنی که حیض بوده و نمی‌دانست و اعمال عمره را کلاً به جا ‏‎ ‎‏آورد،بفرمایید باید دوباره به جا آورد یا کافی است؟‏

‏ج - اگر در وسعت وقت است باید طواف و نماز را اعاده کند،ولی اگر ‏‎ ‎‏وقت ندارد در اینکه وظیفه مبدل شده یا نه،اشکال است،و احتیاط را ‏‎ ‎‏مراعات نماید.‏

‏22- س - همچنان که تراشیدنِ سر بعد از عمرۀ تمتع و قبل از احرام ‏‎ ‎‏حج حرام است،آیا تراشیدن صورت نیز همین حکم را داراست؟‏

‏ج - غیر از حکم تراشیدن ریش در غیر این مورد،حکم خاصی ندارد.‏

‏23- س - آیا غار حرا جزء محدودۀ مکه است؟و بنا بر این آیا می‌توان ‏‎ ‎‏قبل از وقوف به آنجا رفت،و صدق خروج از مکه نمی‌کند؟‏

‏ج -باید از اهل محل تحقیق شود.‏

‏24- س - کسی که از کارمندان سازمان حج است و به ناچار باید بعد از ‏‎ ‎‏عمرۀ تمتع و قبل از حج از مکه خارج و به عرفات برود،با توجه به اینکه ‏‎ ‎‏حج او نیابتی است،آیا لطمه به حج او نمی‌زند؟‏

‏ج - ضرر به حج و نیابت نمی‌زند،ولی در صورت امکان باید مُحرم ‏‎ ‎‏شود به احرام حج و از مکه خارج شود علی الاحوط.‏

‏25- س -بعضی از حجاج منزلشان از مکه خارج است،بعد از عمرۀ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 220

‏ ‏

‏ ‏

‏تمتع و قبل از احرام به حج تمتع،خارج شدن آنان از مکه چه حکمی ‏‎ ‎‏دارد؟‏

‏ج - خروج از مکه بعد از عمرۀ تمتع جایز نیست علی الاحوط،مگر در ‏‎ ‎‏مورد ضرورت که در این صورت هم باید مُحرم شوند به احرام حج و ‏‎ ‎‏خارج شوند.‏

‏26- س - اخیراً خط کمربندی در اطراف مکه از پای جبل النور و ‏‎ ‎‏جبل ثور می‌گذرد،که غار حرا و غار ثور در این دو جبل است،بین عمره و ‏‎ ‎‏حج،رفتن برای زیارت این دو مکان مقدس چه صورت دارد؟‏

‏ج - حکم کلی مسأله معلوم است و در مسألۀ قبل نیز بیان شد،و ‏‎ ‎‏تشخیص موضوع با خود مکلّف است.‏

‏27- س - خروج از مکه برای کسی که عمرۀ تمتع انجام داده برای کار ‏‎ ‎‏غیر ضروری جایز است یا نه،و ملاک ضرورت چیست؟‏

‏ج -بنا بر احتیاط واجب،جایز نیست و ضرورت عرفی است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 221