باب اول اعمال عمرۀ تمتع
فصل هفتم: تقصیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فصل هفتم: تقصیر

‏ ‏

‏ ‏

فصل هفتم: 

‏تقصیر‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- واجب است بعد از آنکه سعی کرد،تقصیر کند؛یعنی قدری ‏‎ ‎‏از ناخنها یا قدری از موی سر یا شارب یا ریش را بزند،و بهتر آن است که ‏‎ ‎‏اکتفا به زدن ناخن نکند و از موی قدری بزند،بلکه موافق احتیاط است،و ‏‎ ‎‏تراشیدن سر در تقصیر کفایت نمی‌کند بلکه حرام است.‏

‏مسألۀ 2- این عمل نیز از عبادات است و باید با نیت پاک و خالی از ‏‎ ‎‏قصد غیر اطاعت خدا بیاورد،و اگر ریا کند موجب باطل شدن عمره‌اش ‏‎ ‎‏می‌شود،مگر آنکه جبران کند.‏

‏مسألۀ 3- اگر تقصیر را فراموش کند تا وقتی که احرام حج را ببندد، ‏‎ ‎‏عمره‌اش صحیح است و مستحب است فدیۀ یک گوسفند،و احتیاط آن ‏‎ ‎‏است که فدیه بدهد.‏

‏مسألۀ 4- اگر عمداً تقصیر را ترک کند تا احرام بستن به حج،عمرۀ او ‏‎ ‎‏باطل می‌شود بنا بر اقوی،و ظاهراً حج او حج افراد شود،و احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که پس از اتمام کردن حج افراد عمرۀ مفرده به جا آورد و در سال ‏‎ ‎‏بعد حج را اعاده کند. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 215

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 5- در عمرۀ تمتع،طواف نساء واجب نیست،و اگر بخواهد ‏‎ ‎‏احتیاط کند،طواف و نماز آن را رجائاً به جا آورد.‏

‏مسألۀ 6-بعد از آنکه شخص مُحرم تقصیر کرد،حلال می‌شود بر او ‏‎ ‎‏به غیر از تراشیدن سر هر چه حرام شده بود بر او به واسطۀ احرام،حتی ‏‎ ‎‏نزدیکی با زن.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 216