فصل هشتم: رفتار با گروه های اجتماعی
بانوان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

بانوان

بانوان 

‏دیدار با بانوان محله چهارمردان قم ‏

تاریخ: 5 / 2 / 58

‏بانوان، رهبر نهضت ما هستند، ما دنباله آنها هستیم. من شما را به رهبری قبول دارم و ‏‎ ‎‏خدمتگزار شمایم.‏

صحیفه امام؛ ج7، ص 132

*  *  *

‏مصاحبه با اوریانا فالاچی خبرنگار ایتالیایی‏

تاریخ: 21 / 6 / 58

‏خبرنگار: این چادر، آیا صحیح است که این زن‌ها خود را در زیر چادر مخفی کنند؟ ‏‎ ‎‏این زن‌ها در انقلاب شرکت کردند. کشته دادند. زندان رفتند. مبارزه کردند، این چادر ‏‎ ‎‏هم یک رسم از قدیم مانده ای است. حالا دیگر دنیا هم عوض شده. حالا این صحیح ‏‎ ‎‏است که مثلاً اینها خودشان را مخفی کنند؟‏

‏امام: اولاً اینکه این یک اختیاری است برای آنها، خودشان اختیار کردند. شما ‏‎ ‎‏چه حقی دارید که اختیار را از دستشان بگیرید؟ ما اعلام می کنیم به زن‌ها که هر ‏‎ ‎‏کس چادر می خواهد یا هر کس پوشش اسلامی، بیاید بیرون. از 35 میلیون ‏‎ ‎‏جمعیت ما 33 میلیونش بیرون می آید. شما چه حقی دارید که جلو اینها را ‏‎ ‎‏بگیرید؟ این چه دیکتاتوری است که شما نسبت به زن‌ها دارید؟ و ثانیاً اینکه ما ‏‎ ‎‏یک پوشش خاصی را نمی گوییم. برای حدود زن‌هایی که به سن و سال شما ‏‎ ‎‏رسیده اند هیچ چیزی نیست. ما زن‌های جوانی که وقتی ایشان آرایش می کنند و ‏‎ ‎‏می آیند، یک فوج را دنبال خودشان می کشند، اینها را داریم جلوشان را ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 404

‏می گیریم. شما هم دلتان نسوزد.‏

صحیفه امام؛ ج 10، ص103 ـ 104

*  *  *

‏دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس، و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ‏‎ ‎‏محمدعلی رجایی، نخست وزیر و اعضای هیأت دولت‏‏ ‏

تاریخ: 6 / 8 / 59

‏من وقتی که در تلویزیون می بینم که یک گروه‌هایی، زن‌های یک بلدی ـ خوب، ‏‎ ‎‏همه بلاد این طورند ـ نشسته اند و دارند برای این جوان‌هایی که در جبهه ها مشغول ‏‎ ‎‏هستند، با کمال جدیت دارند بسته بندی می کنند، دارند نان می پزند، دارند بسته ها را ‏‎ ‎‏درست می کنند، من خجالت می کشم که ما چرا، ما چه هستیم و اینها چه هستند.‏

صحیفه امام؛ ج13، ص 285

*  *  *

‏دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس، و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‏

تاریخ: 28 / 12 / 59

‏من وقتی در تلویزیون می بینم این بانوان محترم را که اشتغال دارند به همراهی کردن ‏‎ ‎‏و پشتیبانی کردن از لشکر و از قوای مسلّح ارزشی برای آنها در دلم احساس می کنم که ‏‎ ‎‏برای کس دیگری نمی توانم این طور ارزش قائل بشوم. کارهایی که آنها می کنند یک ‏‎ ‎‏کارهایی است که دنبالش توقع اینکه یک مقامی داشته باشند، یا یک پستی را اشغال ‏‎ ‎‏کنند، یا یک چیزی از مردم خواهش کنند، هیچ این مسائل نیست. بلکه سربازان گمنامی ‏‎ ‎‏هستند که در جبهه ها باید گفت مشغول به جهاد هستند. و ما اگر فایده ای از این ‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی نداشتیم الاّ همین حضور ملت به همه قشرهایش در صحنه و نظارت ‏‎ ‎‏همه قشرها در امور همه، این یک معجزه ای است که جای دیگر من گمان ندارم تحقق ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 405

‏پیدا کرده باشد. و این یک هدیه الهی است که بدون اینکه دست‌های بشر در آن دخالت ‏‎ ‎‏داشته باشند خدای تبارک و تعالی به ما اعطا فرموده است. و ما باید قدر این نعمت را ‏‎ ‎‏بدانیم؛ و اقتدا کنیم به این زن‌ها و بانوان و بچه های پشت جبهه و آنهایی که در خود ‏‎ ‎‏شهرهای مخروبه و نیمه مخروبه حاضرند. ماها باید از اینها اخلاق اسلامی و ایمان و ‏‎ ‎‏توجه به خدا را یاد بگیریم.‏

صحیفه امام؛ ج14، ص 203 ـ 204

*  *  *

‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 406