فصل هفتم: ویژگی های اعتقادی و اخلاقی
اسلام خواهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

مطالب مرتبط

اسلام خواهی

اسلام‌خواهی 

‏ ‏

‏از کتاب شرح چهل حدیث‏

‏من اکنون خود شما را در این سؤالی که می خواهم بکنم حکم قرار می دهم و از شما به ‏‎ ‎‏نظر انصاف، بعد از فکر و تأمّل، تصدیق می خواهم. و آن سؤال این است که اگر نبی ‏‎ ‎‏اکرم، صلوات‌الله علیه و آله، که صادق و مصدّق است، به شما خبر دهد که اگر در تمام ‏‎ ‎‏عمر عبادت خدا کنید و اطاعت اوامر او نمایید و ترک شهوات و خواهش نفس نمایید، ‏‎ ‎‏یا در تمام عمر خلاف گفته او کنید و مطابق میل نفسانی و شهوات خود رفتار کنید، در ‏‎ ‎‏درجات آخرت شما فرقی نمی کند و در هر صورت شما اهل نجات هستید و بهشت ‏‎ ‎‏خواهید رفت و از عذاب ایمن خواهید بود، نماز کنید یا زنا کنید تفاوتی ندارد، ولی ‏‎ ‎‏رضای حق تعالی فقط در این است که شما عبادت او کنید و ثنا و مدح او نمایید و ‏‎ ‎‏ترک شهوات خود و میل‌های نفسانی را در این عالم نمایید، در مقابل این هم اجری ‏‎ ‎‏نمی دهند و ثوابی عطا نمی کنند، آیا شما از اهل معصیت می شدید یا اهل عبادت؟ شما ‏‎ ‎‏ترک شهوات می کردید، و لذات نفسانی را بر خود برای رضای حق تعالی و خاطر ‏‎ ‎‏خواهی او حرام می کردید یا نه؟ شما باز مواظبت به مستحبات و جمعه و جماعات ‏‎ ‎‏می نمودید یا منغمر در شهوات و ملازم لهو و لعب و تغنیات و غیر ذلک می گردیدید؟ ‏‎ ‎‏با یک نظر انصاف بدون ظاهر سازی و ریاکاری جواب دهید. بنده از خودم و کسانی ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 331

‏که مثل خودم هستند خبر می دهم که اهل معصیت می شدیم و اطاعات را تارک و فاعل ‏‎ ‎‏مشتهیات نفسانی می شدیم.‏

‏پس، از این نتیجه حاصل شد که تمام کارهای ما برای لذات نفسانی و برای اداره ‏‎ ‎‏کردن بطن و فرج است. ما شکم پرست و شهوت پرستیم: ترک لذت برای لذت بزرگتر ‏‎ ‎‏می کنیم. وجهه نظر و قبله آمال ما راه انداختن بساط شهوات است. نماز که معراج قرب ‏‎ ‎‏الهی است ما به جا می آوریم برای قرب به زن‌های بهشت! ربطی به تقرب حق ندارد، ‏‎ ‎‏مربوط به اطاعت امر نیست، با رضای خدا هزاران فرسنگ دور است.‏

شرح چهل حدیث، ص 72

*  *  *

‏دیدار با ابراهیم یزدی (وزیر امور خارجه) و سفیران جدید ایران در کشورهای خارج‏‏ ‏

تاریخ: 21 / 3 / 58

‏مجالستان را هم مجالس اسلامی کنید ـ عرض می کنم که ـ سفارتخانه هایتان [را] ‏‎ ‎‏سفارتخانه اسلامی کنید. همه جهات را [اسلامی ] بکنید. اسم خدا را بالای آنجا بنویسید ‏‎ ‎‏«بسم‌الله الرحمن الرحیم» را بنویسید. در کاغذهایتان «بسم‌الله الرحمن الرحیم» باشد. خوف ‏‎ ‎‏نکنید از اینکه به ما می گویند چی، همین تعلیمات آنهاست که ما را غربزده کرده که ‏‎ ‎‏می ترسیم که «بسم‌الله الرحمن الرحیم» را بنویسیم روی کاغذهایمان. من این را به آقایان ‏‎ ‎‏هم گفتم که این را رسمی اش بکنند که «بسم‌الله الرحمن الرحیم» در همه کاغذها باشد. ‏

صحیفه امام؛ ج 8، ص103

*  *  *

‏در جمع صاحبان صنایع و بازاریان تهران ‏

تاریخ: 15 / 4 / 58

‏ما روی خط اسلام باید عمل کنیم. من تا زنده هستم از خط اسلام نمی گذارم دولت ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 332

‏خارج بشود. و من امیدوارم خودمان هم خارج نشویم.‏

صحیفه امام؛ 8، ص473

*  *  *

‏دیدار با ائمه جماعات تهران و شهرستان‌ها و روحانیون عضو بسیج ‏

تاریخ:20 / 4 / 59

‏من در مکه که مشرف بودم یک روز می خواستم یک کتابی بخرم که برای آن ‏‎ ‎‏کتابفروش هم فایده داشت، ایستاده بودم، اذان گفتند، یکدفعه رها کرد و گفت که سنّة ‏‎ ‎‏حنفیّة. دیگر با من حرف نزد، رفت سراغ نماز. در مدینه بازار را که من دیدم بسته بود. ‏‎ ‎‏یعنی باز بود لکن هیچ کس نبود. می رفتند سراغ نماز. چرا شما نمی روید سراغ نماز؟ ‏‎ ‎‏چرا ظهر که می شود بازار را رها نمی کنید و بروید سراغ نماز؟‏

صحیفه امام؛ ج13، ص21

*  *  *

‏دیدار با اعضای شورای عالی قضایی ‏

تاریخ: 29 / 4 / 59

‏ما باید از حالا به بعد این طور رفتار نکنیم که تا حالا کردیم. تا حالا خطا کردیم. ‏‎ ‎‏این خطا را باید جبران بکنیم. و باید با کمال قدرت تمام این کارها عمل بشود. و ما با ‏‎ ‎‏هیچ کس قوم و خویشی نداریم. ما مطیع اسلام هستیم و احکام اسلام را می خواهیم ‏‎ ‎‏جاری بکنیم. اگر در‏‎ ‎‏وزارتخانه ای، اگر در جایی، احکام اسلام بخواهد جاری نشود، ما ‏‎ ‎‏درِ وزارتخانه را می بندیم. وزارتخانه ای که ضرر داشته باشد برای اسلام، برای حکومت ‏‎ ‎‏اسلامی، به چه درد ما می خورد.‏

صحیفه امام؛ ج 13، ص 50 ـ 51

*  *  *


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 333

‏دیدار با روحانیون تهران ‏

تاریخ: 10 / 4 / 60

‏کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئوُلٌ و این رعی برای شما بیشتر مطرح است؛ برای علما بیشتر ‏‎ ‎‏مطرح است. همه مان مسئولیم. اگر فوج فوج از ما را بکشند، آن بعدی‌ها باید بیایند ‏‎ ‎‏جایش را بگیرند. اسلام است، اسلام را ما باید همه مان فدایش بشویم. پیغمبر هم فدای ‏‎ ‎‏اسلام شد. سیدالشهدا هم فدای اسلام شد. اسلام بزرگترین چیزی است که ودیعۀ ‏‎ ‎‏خداست در بشر. ما باید عزممان را مصمم کنیم که در این راه شهید بشویم و ‏‎ ‎‏علما بیشتر. من از اول هم می دانستم که ما گرفتاری داریم؛ یعنی، اخیراً هی بیشتر ‏‎ ‎‏واضح شد. البته اول اول شاید من هم غافل بودم. ما گرفتاری داریم، از این به بعد هم ‏‎ ‎‏داریم.‏

صحیفه امام؛ ج 15، ص 14

*  *  *

‏دیدار با فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان قانون اساسی ‏

تاریخ: 20 / 9 / 62

‏امروز من هیچ ترسی ندارم، ولی ترسم از آن است که مبادا ما مسائل را به صورتی ‏‎ ‎‏محکم تحویل دسته بعد ندهیم، ترسم از آن است که مبادا از حرف‌های خارجی‌ها ‏‎ ‎‏بترسیم و در پیاده کردن احکام خدا سستی کنیم. ما باید همه چیز را به همان قوّتی که ‏‎ ‎‏امروز دارد، تحویل دسته بعد دهیم، و آنها هم کوشش کنند که به همان قوّت تحویل ‏‎ ‎‏دسته بعد دهند. ما باید بنیان را محکم کنیم و به دسته بعد دهیم تا پیش خدا مقصر ‏‎ ‎‏نباشیم.‏

صحیفه امام؛ ج18، ص242

*  *  *


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 334

‏در جمع گروهی از بازاریان تهران‏‏ ‏

تاریخ: 12 / 10 / 62

‏اگر امروز اسلام سیلی بخورد، دیگر سربلند نمی کند. به خاطر اسلام باید مقداری از ‏‎ ‎‏ناراحتی هایمان را کنار بگذاریم. من که قریب هشتاد و پنج ساله هستم، با ضعف بسیار آن قدر ‏‎ ‎‏که برای من ناراحتی و خستگی هست برای شماها نیست. اگر بنا باشد کنار رویم من باید ‏‎ ‎‏کنار روم. ولی همه وارد در میدانی شده ایم که اگر یک قدم عقب بنشینیم شکست می خوریم.‏

صحیفه امام؛ ج 18، ص274

*  *  *

‏پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطع‌نامه 598‏

تاریخ: 29 / 4 / 67

‏امروز جهان تشنۀ فرهنگ اسلام ناب محمدی است. و مسلمانان در یک تشکیلات ‏‎ ‎‏بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخ‌های سفید و سرخ را از بین خواهند برد. امروز ‏‎ ‎‏خمینی آغوش و سینۀ خویش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همۀ توپ‌ها ‏‎ ‎‏و موشک‌های دشمنان باز کرده است و همچون همۀ عاشقان شهادت، برای درک ‏‎ ‎‏شهادت روزشماری می کند. جنگ ما جنگ عقیده است، و جغرافیا و مرز نمی شناسد. و ‏‎ ‎‏ما باید در جنگ اعتقادی مان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم ... ‏‎ ‎‏چیزی که در سرنوشت روحانیت واقعی نیست سازش و تسلیم شدن در برابر کفر و ‏‎ ‎‏شرک است. که اگر بند بند استخوان‌هایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار برند، ‏‎ ‎‏اگر زنده زنده در شعله های آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستی مان را در ‏‎ ‎‏جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان‌نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم.‏

صحیفه امام؛ ج 21، ص 87 ، 98

*  *  *


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 335

‏نامه به آقای محمدحسن قدیری‏‎[1]‎ 

تاریخ: 12 / 7 / 67

‏ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسلام ‏‎ ‎‏ناب محمدی ـ صلی‌الله علیه و آله ـ برسیم. و امروز غریبترین چیزها در دنیا همین ‏‎ ‎‏اسلام است. و نجات آن قربانی می خواهد. و دعا کنید من نیز یکی از قربانی‌های آن ‏‎ ‎‏گردم.‏

صحیفه امام؛ ج 21، ص160

*  *  *

‏حکم امام در مورد سلمان رشدی‏

تاریخ: 25 / 11 / 67

‏به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که ‏‎ ‎‏علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع ‏‎ ‎‏از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که ‏‎ ‎‏آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین ‏‎ ‎‏توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاءالله . ضمناً اگر کسی ‏‎ ‎‏دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی ‏‎ ‎‏نماید تا به جزای اعمالش برسد.‏

صحیفه امام؛ ج 21، ص263

*  *  *


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 336

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ... (منشور روحانیت)‏

تاریخ: 3 / 12 / 67

‏راستی به چه علت است که در پی اعلام حکم شرعی و اسلامی مورد اتفاق همۀ ‏‎ ‎‏علما در مورد یک مزدور بیگانه‏‎[2]‎‏ اینقدر جهانخواران برافروخته شدند و سران کفر و ‏‎ ‎‏بازار مشترک و امثال آنان به تکاپو و تلاش مذبوحانه افتاده اند؟ غیر از این نیست که ‏‎ ‎‏سران استکبار از قدرت برخورد عملی مسلمانان در شناخت و مبارزه با توطئه های شوم ‏‎ ‎‏آنان به هراس افتاده اند و اسلام امروز مسلمانان را یک مکتب بالنده و متحرک و ‏‎ ‎‏پرحماسه می دانند و از اینکه فضای شرارت آنان محدود شده است و مزدبگیران آنان ‏‎ ‎‏چون گذشته با اطمینان نمی توانند علیه مقدسات قلمفرسایی کنند مضطرب شده اند. من ‏‎ ‎‏قبلاً نیز گفته ام همۀ توطئه های جهانخواران علیه ما از جنگ تحمیلی گرفته تا حصر ‏‎ ‎‏اقتصادی و غیره برای این بوده است که ما نگوییم اسلام جوابگوی جامعه است و حتماً ‏‎ ‎‏در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگیریم. ما نباید غفلت بکنیم، واقعاً باید به ‏‎ ‎‏سمتی حرکت نماییم که ان شاءالله تمام رگه های وابستگی کشورمان از چنین دنیای ‏‎ ‎‏متوحشی قطع شود.‏

‏استکبار غرب شاید تصور کرده است از اینکه اسم بازار مشترک و حصر اقتصادی ‏‎ ‎‏را به میان بیاورد ما درجا می زنیم و از اجرای حکم خداوند بزرگ صرف نظر می نماییم. ‏‎ ‎‏خیلی جالب و شگفت انگیز است که این به ظاهر متمدنین و متفکرین وقتی یک ‏‎ ‎‏نویسندۀ مزدور با نیش قلم زهرآگین خود احساسات بیش از یک میلیارد انسان و ‏‎ ‎‏مسلمان را جریحه دار می کند عده ای در رابطه با آن شهید می شوند برایشان مهم نیست ‏‎ ‎‏و این فاجعه عین دموکراسی و تمدن است اما وقتی بحث اجرای حکم و عدالت به ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 337

‏میان می آید، نوحۀ رأفت و انسان دوستی سر می دهند. ما کینۀ دنیای غرب را با جهان ‏‎ ‎‏اسلام و فقاهت از همین نکته ها به دست می آوریم. قضیۀ آنان قضیۀ دفاع از یک فرد ‏‎ ‎‏نیست، قضیۀ حمایت از جریان ضد اسلامی و ضدارزشی است که بنگاه‌های ‏‎ ‎‏صهیونیستی و انگلیس و امریکا به راه انداخته اند و با حماقت و عجله خود را رو به ‏‎ ‎‏روی همۀ جهان اسلام قرار داده اند. البته باید ببینیم که بعض دولت‌ها و حکومت‌های ‏‎ ‎‏اسلامی چگونه با این فاجعۀ بزرگ برخورد می کنند. اینکه دیگر مسئلۀ عرب و عجم و ‏‎ ‎‏فارس و ایران نیست بلکه اهانت به مقدسات مسلمانان از صدر اسلام تاکنون و از ‏‎ ‎‏امروز تا همیشه تاریخ است و نتیجۀ نفوذ بیگانگان در فرهنگ مکتب اسلام است که ‏‎ ‎‏اگر غفلت کنیم این اول ماجراست و استعمار از این مارهای خطرناک و قلم به دستان ‏‎ ‎‏اجیر شده در آستین فراوان دارد.‏

‏ضرورتی نیست که در چنین شرایطی ما به دنبال ایجاد روابط و مناسبات گسترده ‏‎ ‎‏باشیم، چرا که دشمنان ممکن است تصور کنند که ما به وجود آنان چنان وابسته و ‏‎ ‎‏علاقه مند شدیم که از کنار اهانت به معتقدات و مقدسات دینی خود ساکت و آرام ‏‎ ‎‏می گذریم. آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل می کنند که باید در سیاست و اصول و ‏‎ ‎‏دیپلماسی خود تجدید نظر نماییم و ما خامی کرده ایم و اشتباهات گذشته را نباید تکرار ‏‎ ‎‏کنیم و معتقدند که شعارهای تند یا جنگ سبب بدبینی غرب و شرق نسبت به ما و ‏‎ ‎‏نهایتاً انزوای کشور شده است و اگر ما واقع‌گرایانه عمل کنیم، آنان با ما برخورد متقابل ‏‎ ‎‏انسانی می کنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمین می گذارند. این یک نمونه ‏‎ ‎‏است که خدا می خواست پس از انتشار کتاب کفرآمیز «آیات شیطانی» در این زمان ‏‎ ‎‏اتفاق بیفتد و دنیای تفرعن و استکبار و بربریت چهرۀ واقعی خود را در دشمنی ‏‎ ‎‏دیرینه اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده اندیشی به درآییم و همه چیز را به حساب ‏‎ ‎‏اشتباه و سوء مدیریت و بی تجربگی نگذاریم و با تمام وجود درک کنیم که مسأله اشتباه ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 338

‏ما نیست، بلکه تعمد جهانخواران به نابودی اسلام و مسلمین است و الاّ مسئلۀ فردی ‏‎ ‎‏سلمان رشدی آنقدر برایشان مهم نیست که همۀ صهیونیست‌ها و استکبار پشت سر او ‏‎ ‎‏قرار بگیرند.‏

‏روحانیون و مردم عزیز حزب اللّه و خانواده های محترم شهدا حواسشان را جمع ‏‎ ‎‏کنند که با این تحلیل‌ها و افکار نادرست خون عزیزانشان پایمال نشود. ترس من این ‏‎ ‎‏است که تحلیلگران امروز، ده سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشینند و بگویند که باید ‏‎ ‎‏دید فتوای اسلامی و حکم اعدام سلمان رشدی مطابق اصول و قوانین دیپلماسی بوده ‏‎ ‎‏است یا خیر؟ و نتیجه گیری کنند که چون بیان حکم خدا آثار و تبعاتی داشته است و ‏‎ ‎‏بازار مشترک و کشورهای غربی علیه ما موضع گرفته اند، پس باید خامی نکنیم و از ‏‎ ‎‏کنار اهانت‌کنندگان به مقام مقدس پیامبر و اسلام و مکتب بگذریم! خلاصۀ کلام اینکه ‏‎ ‎‏ما باید بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان ‏‎ ‎‏در صدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم و الاّ مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینۀ علما ‏‎ ‎‏مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست و روحانیت تا در همۀ مسائل و ‏‎ ‎‏مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای ادارۀ ‏‎ ‎‏جامعه کافی نیست. حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آیندۀ جامعه را همیشه ‏‎ ‎‏در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل ‏‎ ‎‏مناسب باشند. چه بسا شیوه های رایج ادارۀ امور مردم در سال‌های آینده تغییر کند و ‏‎ ‎‏جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای ‏‎ ‎‏بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.‏

صحیفه امام؛ ج 21، ص290 ـ292

*  *  *

‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 339

  • . از اعضای دفتر امام در قم. نامه امام پاسخ به اشکال ایشان در مورد فتوای شطرنج و خرید و فروش آلات موسیقی است.
  • . سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی.