فصل ششم: مسائل سیاسی و بین المللی
کشورهای جهان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

کشورهای جهان

کشورهای جهان

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت چهلم شهدای فاجعه حمله به مدرسه فیضیه‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏

تاریخ: 12 / 2 / 42

‏من به سران ممالک اسلامی و دوَل عربی و غیر عربی اعلام می کنم: علمای اسلام و زعمای ‏‎ ‎‏دین و ملت دیندار ایران و ارتش نجیب، با دول اسلامی برادر است و در منافع و مضار ‏‎ ‎‏همدوش آنهاست؛ و از پیمان با اسرائیل، دشمن اسلام و دشمن ایران، متنفر و منزجر است. ‏‎ ‎‏این جانب این مطلب را به صراحت گفتم. بگذار عمال اسرائیلی به زندگی من خاتمه دهند.‏

صحیفه امام؛ ج1، ص 198

*  *  *

‏دیدار با علما، روحانیون، بازاریان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم ‏

تاریخ: 26 / 1 / 43

‏من که اینجا نشسته ام دست تمام مراجع را می بوسم؛ تمام مراجع اینجا، نجف، سایر ‏‎ ‎‏بلاد، مشهد، تهران، هر جا هستند، دست همه علمای اسلام را من می بوسم. مقصد ‏‎ ‎‏بزرگتر از این است آقا. من دست برادری دراز می کنم به تمام ملت‌های اسلام، به تمام ‏‎ ‎‏مسلمین دنیا؛ در شرق و غرب عالم هر چه مسلم هستند، من از اینجا دست برادری ‏‎ ‎‏دراز می کنم و دست آنها را می فشارم.‏

صحیفه امام؛ ج1، ص 307 ـ 308  

*  *  *

‏مصاحبه با تلویزیون «آر. ای. آی»‏‏ ‏

تاریخ: 22 / 10 / 57

‏خبرنگار: اخیراً شما نماینده دولت لیبی را به حضور پذیرفته اید. گفته می شود به شما ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 313

‏کمک مالی کرده اند. آیا صحیح است؟ اگر صحیح نیست چه دلیلی دارید؟‏

‏امام: نماینده لیبی آمده است اینجا لکن در مسائل دیگری با من صحبت کرده است و ‏‎ ‎‏اصلاً صحبت مسائل مالی نشده است. نه لیبی و نه کشورهای دیگر به من کمک مالی ‏‎ ‎‏نکرده اند و من احتیاج به کمک مالی ندارم. من با شاه با یک قلم و چند صفحه کاغذ ‏‎ ‎‏مبارزه می کنم و اگر من یکوقت محتاج به کمکی باشم ملت من به من کمک خواهد ‏‎ ‎‏داد.‏

صحیفه امام؛ ج 5، ص430

*  *  *

‏مصاحبه با خبرنگار فرانسوی ‏

تاریخ: 7 / 12 / 57

‏خبرنگار: چه رفتاری در برابر سرمایه گذاری‌های فرانسه و قراردادهایی که با فرانسه ‏‎ ‎‏امضا شده است اتخاذ خواهید کرد؟‏

‏امام: این امور راجع به دولت آینده است. البته قراردادهایی که به نفع ملت باشد محترم ‏‎ ‎‏[است ] و آنچه به ضرر ملت باشد ملغی خواهد شد. فکر نکنید که چون من در فرانسه ‏‎ ‎‏هستم قدمی به نفع فرانسه که به ضرر ملت خودمان باشد بردارم. فرانسه هم مثل سایر ‏‎ ‎‏کشورهاست. من به مبارزه خود در هر کجا که باشد ادامه می دهم؛ فرانسه و جای دیگر ‏‎ ‎‏ندارد. البته فعلاً از فرانسه ـ شخصاً ـ متشکرم.‏

صحیفه امام؛ ج 5، ص538 ـ 539

*  *  *

‏در جمع دانش آموزان قم و تهران‏‏ ‏

تاریخ: 13 / 8 / 58

‏من آمده ام تا پیوند خدمتگزاری خودم را به شما عزیزان عرضه کنم که تا حیات ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 314

‏دارم خدمتگزار همه هستم؛ خدمتگزار ملت‌های اسلامی؛ خدمتگزار ملت بزرگ ایران؛ ‏‎ ‎‏خدمتگزار دانشگاهیان و روحانیان؛ خدمتگزار همه قشرهای کشور و همه قشرهای ‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و همه مستضعفین جهان‏‎.‎

صحیفه امام؛ ج10، ص 472

*  *  *

‏مصاحبه با هفته‌نامه امریکایی تایم ‏

تاریخ: 9 / 9 / 58

‏خبرنگار: شما زندگی خیلی منزوی داشتید، شما اقتصاد جدید و حقوق روابط ‏‎ ‎‏بین‌المللی را مطالعه نکرده اید. تحصیل شما مربوط به علوم الهی است، شما در سیاست ‏‎ ‎‏و گرفتن و دادن یک زندگی اجتماعی درگیر نبوده اید. آیا این در ذهن شما این شک را ‏‎ ‎‏به وجود نمی آورد که ممکن است عواملی در این معادله باشد که شما نمی توانید درک ‏‎ ‎‏کنید؟‏

‏امام: ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی ای که تا به حال به واسطه آن تمام ‏‎ ‎‏مسائل جهان سنجیده می شده است را شکسته ایم. ما خود چارچوب جدیدی ساخته ایم ‏‎ ‎‏که در آن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته ایم. از هر عادلی دفاع می کنیم ‏‎ ‎‏و بر هر ظالمی می تازیم، حال شما اسمش را هر چه می خواهید بگذارید. ما این سنگ ‏‎ ‎‏را بنا خواهیم گذاشت. امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل و ‏‎ ‎‏شورای امنیت و سایر سازمان‌ها و شوراها را بر این پایه بنا کنند، نه بر پایه نفوذ ‏‎ ‎‏سرمایه‌داران و قدرتمندان که هر موقعی که خواستند هر کسی را محکوم کنند، بلافاصله ‏‎ ‎‏محکوم نمایند. آری با ضوابط شما من هیچ نمی دانم و بهتر است که ندانم.‏

صحیفه امام؛ ج 11، ص160

*  *  *


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 315

‏در جمع نماینده امام و تولیت آستان قدس رضوی، استاندار خراسان، کارکنان آستان ‏‎ ‎‏قدس و ...‏

تاریخ: 3 / 5 / 61

‏من و تمام اشخاصی که مسئول هستند ـ البته من طلبه ای هستم و مسئول نیستم ‏‎ ‎‏لکن من موعظه می کنم ـ تا کنون کراراً ما به این دولت‌های منطقه تذکر داده ایم که ما با ‏‎ ‎‏شما نمی خواهیم بجنگیم. ما آن طور نیستیم که وقتی زور پیدا کردیم، با قلدری ‏‎ ‎‏بخواهیم در یک کشور دیگری دخالت کنیم.‏

صحیفه امام؛ ج16، ص 390 ـ 391

*  *  *

‏دیدار با سید علی خامنه ای (رئیس جمهور)، میرحسین موسوی (نخست وزیر) و ‏‎ ‎‏اعضای هیأت دولت ‏

تاریخ: 1 / 6 / 66

‏این توطئه از سابق بود؛ هیچ سابقه نداشت که در سال‌های سابق، قبل از اینکه ‏‎ ‎‏حجاج بروند، ملک سعود برای من پیام بفرستد و از من تشکر کند که شما گفتید که ‏‎ ‎‏اینجا آرامش باشد و با ما چه بکنند و اینها، بنا بر این نبود. امسال این اتفاق‏‎[1]‎‏ افتاد، برای ‏‎ ‎‏چی؟ برای چی ایشان برای من پیام فرستاد؟ برای اینکه بعد بگوید که من حسن نیت ‏‎ ‎‏دارم، چه دارم، فلان، یا یک نمایشی بود. بهترین دلیل بر اینکه این مسأله، مسأله توطئه ‏‎ ‎‏بود همان کیفیت عملشان بود. خودشان اقرار کردند به این معنا. می گویند که ایرانی‌ها ‏‎ ‎‏می خواستند بیایند کعبه را آتش بزنند و قم را کعبه قرار بدهند ـ یک همچو حرف ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 316

‏ابلهانه. خوب، معلوم می شود از اول، بنا داشتند این کار را بکنند، به بهانه اینکه ایرانی‌ها ‏‎ ‎‏آمدند کعبه را خراب کنند‏‎.‎

صحیفه امام؛ ج 20، ص 370

*  *  *

‏پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطع‌نامه 598‏

تاریخ: 29 / 4 / 67

‏امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ ‏‎ ‎‏پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است. و من دست و بازوی همۀ عزیزانی که در ‏‎ ‎‏سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای ‏‎ ‎‏عزت مسلمین را نموده اند می بوسم؛ و سلام و درودهای خالصانۀ خود را به همۀ ‏‎ ‎‏غنچه های آزادی و کمال نثار می کنم. و به ملت عزیز و دلاور ایران هم عرض می کنم: ‏‎ ‎‏خداوند آثار و برکات معنویت شما را به جهان صادر نموده است؛ و قلب‌ها و چشمان ‏‎ ‎‏پرفروغ شما کانون حمایت از محرومان شده است و شرارۀ کینۀ انقلابی تان جهانخواران ‏‎ ‎‏چپ و راست را به وحشت انداخته است.‏

ج 14 ، ص85

*  *  *

‏از وصیت‌نامه ‏

تاریخ: 26 / 11 / 61

‏آنچه لازم است تذکر دهم آن است که وصیت سیاسی ـ الهی اینجانب اختصاص به ‏‎ ‎‏ملت عظیم الشأن ایران ندارد، بلکه توصیه به جمیع ملل اسلامی و مظلومان جهان از هر ‏‎ ‎‏ملت و مذهب می باشد...‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 317

‏به ملت‌های اسلامی توصیه می کنم که از حکومت جمهوری اسلامی و از ملت مجاهد ‏‎ ‎‏ایران الگو بگیرید و حکومت‌های جائر خود را در صورتی که به خواست ملت‌ها که ‏‎ ‎‏خواست ملت ایران است سر فرود نیاوردند، با تمام قدرت به جای خود بنشانید، که ‏‎ ‎‏مایۀ بدبختی مسلمانان، حکومت‌های وابستۀ به شرق و غرب می باشند. و اکیداً توصیه ‏‎ ‎‏می کنم که به بوق‌های تبلیغاتی مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی گوش فرا ندهید که ‏‎ ‎‏همه کوشش دارند که اسلام را از صحنه بیرون کنند که منافع ابرقدرت‌ها تأمین شود.‏

صحیفه امام؛ ج21، ص400،  412 ـ413

*  *  *

‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 318

  • . اشاره به کشتار حجاج در مرداد 1366. در این فاجعه، حجاج ایرانی که با شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل در مراسم برائت از مشرکین شرکت کردند، مورد یورش پلیس عربستان قرار گرفتند. بیش از 270 تن از حجاج ایرانی و تعدادی از حجاج سایر کشورها در آن روز کشته و زخمی شدند.