فصل پنجم: مشکلات نظام جمهوری اسلامی ایران
امور قضائی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

امور قضائی

امور قضائی 

‏پیام امام به مردم به مناسبت ترک تهران و اقامت در قم ‏

تاریخ: 9 / 12 / 57

‏به تمام اعضای کمیته ها و زندانبان‌ها حکم می کنم که با زندانیان ـ هر که باشد ـ به طور ‏‎ ‎‏انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار ‏‎ ‎‏خودداری کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامی این امور ممنوع و محکوم است و ‏‎ ‎‏به بستگان زندانیان در روز معیّنی با مقررات، اجازه ملاقات دهند. ‏

‏کراراً گفتم و باز تکرار می کنم، کسی حق ندارد به منزل مردم حمله کند و وارد ‏‎ ‎‏منزل آنان شود و اگر اطلاع پیدا شد که مجرمی در منزلی است مراقبت از فرار او کنند ‏‎ ‎‏و به مقامات مسئول اطلاع دهند که با موازین او را دستگیر نمایند. علاقه مندان ‏‎ ‎‏به نهضت باید از اینگونه اعمال اجتناب کنند. مردم باید روی موازین شرعیه عمل ‏‎ ‎‏نمایند.‏

صحیفه امام؛ ج 6، ص263 ـ 264

*  *  *

‏در جمع بانوان لنگرود و اعضای سپاه پاسداران همدان ‏

تاریخ: 2 / 4 / 58

‏همین دیروز به من اطلاع دادند که یک پاسدار در قم یک کسی را همین طوری ‏‎ ‎‏کشته است! کشته می شود؛ قصاص می شود. شما حق دارید او را قصاص کنید. و به ‏‎ ‎‏دست شما می دهند و کشته خواهد شد. من امروز گفتم باید کشته بشود.‏

صحیفه امام؛ ج 8، ص260

*  *  *


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 259

‏دیدار با شرکت کنندگان در سمینار دادگاه‌های انقلاب و حکام شرع سراسر کشور‏

تاریخ: 20 / 7 / 58

‏کسی که مجرم است باید به جزای خودش برسد و توصیه از احدی قبول نباید بشود. من ‏‎ ‎‏این را کراراً گفته ام، اگر از من توصیه برای کسی آمد، از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از ‏‎ ‎‏کسانی که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. ‏‎ ‎‏قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه ها را هیچ به آن اعتنا نکنید.‏

صحیفه امام؛ ج 10، ص272

*  *  *

‏در جمع گروهی از دانشجویان مراکز تربیت معلم‏‏ ‏

تاریخ: 18 / 10 / 59

‏ما می خواهیم یک مملکت اسلامی باشد. و من اعلام می کنم که هر کس به من ‏‎ ‎‏نسبت بدهد مطلبی را که بر خلاف دستورات اسلامی است، دروغ گفته است. و هر ‏‎ ‎‏کس که به من نسبت بدهد که من راضی هستم به اینکه یک وجب از زمین مردم ‏‎ ‎‏غصب بشود، بر خلاف موازین اسلامی اخذ بشود، یا یک شاهی از مردم گرفته بشود و ‏‎ ‎‏مصادره بشود و موازین اسلامی نداشته باشد، یا یک محاکمه بشود بر خلاف موازین ‏‎ ‎‏اسلامی، یا یک تازیانه به کسی زده باشد بر خلاف مصالح اسلامی، من از آنها بَری ‏‎ ‎‏هستم. و خدای تبارک و تعالی هم بَری است.‏

صحیفه امام؛ ج 13، ص512

*  *  *

‏پیام به مردم و مسئولین در آغاز سال نو‏‏ ‏

تاریخ: 29 / 12 / 59

‏بر دستگاه‌های قضایی است که از متعدیان به جان و شرف و مال بندگان خدا دفاع کنند و ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 260

‏آنان را به سزای خود بنشانند. و من برای چندمین بار اعلام می کنم که هر گروه و شخصی ـ ‏‎ ‎‏اگر چه از بستگان و اقربای این جانب باشند ـ خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر ‏‎ ‎‏خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد ‏‎ ‎‏تعقیب قرار دهد، و هر کس و هر دستگاه، چه قضات شرع و چه دادگاه‌ها و چه غیر اینها، هر ‏‎ ‎‏کس تعدیات خود را به اسم من و یا به انتساب به من اجرا کنند مجرم و مفتری است.‏

صحیفه امام؛ ج 14، ص221

*  *  *

‏در جمع روحانیون مازندران و اقشار مختلف مردم‏

تاریخ:25 / 3 / 60

‏من دو تا اعلامیه از «جبهۀ ملی»، که دعوت به راهپیمایی کرده است، دیدم. در یکی از ‏‎ ‎‏این دو اعلامیه، جزء انگیزه ای که برای راهپیمایی قرار داده اند، لایحۀ قصاص است. یعنی ‏‎ ‎‏مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحۀ قصاص بایستند. در اعلامیۀ دیگری که منتشر ‏‎ ‎‏کرده بودند تعبیر این بود که «لایحۀ غیر انسانی»! ملت مسلمان را دعوت می کنند که در ‏‎ ‎‏مقابل لایحۀ قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی ‏‎ ‎‏کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی می کنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن ‏‎ ‎‏کریم. ضروری مسلمین، چه برادران اهل سنت و چه برادران شیعی، ضروری این است که ‏‎ ‎‏این قرآن از خداست و در قرآن هرچه باشد ضروری است که باید پذیرفت. قضیۀ قصاص ‏‎ ‎‏در جاهایی از قرآن تصریح شده است. لایحۀ قصاص همین مسائل قرآن است. در این ‏‎ ‎‏راهپیمایی که مسلمان‌ها را به اصطلاح خودشان دعوت کرده اند، دعوت کرده اند که مردم ‏‎ ‎‏قیام کنند در مقابل قرآن! مردم قیام کنند در مقابل احکام ضروریۀ اسلام!‏

صحیفه امام؛ ج14، ص 449

*  *  *


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 261

‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 262