فصل پنجم: مشکلات نظام جمهوری اسلامی ایران
مسائل اقتصادی و رفاهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

مسائل اقتصادی و رفاهی

مسائل اقتصادی و رفاهی  

‏در جمع دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج از کشور‏

تاریخ:15 / 8 / 57

‏من یکوقتی ـ که شاید سی سال پیش از این، چقدر سال پیش از این بود ـ که عبور ‏‎ ‎‏کردم از خوزستان رفتم، می خواستم عتبات بروم، خوب این آب یک شط آب است، ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 251

‏یک جوی و دو جوی نیست، یک شطّی که کشتیرانی توی آن می شود، زمین، تا ‏‎ ‎‏چشم می کنی زمین افتاده و هیچ زراعت ندارد؛ من توی ذهنم آمد که شاید خاک ‏‎ ‎‏این لیاقت زراعت ندارد. یک جایی پیاده شدیم. من رفتم خاک را ... خاک خوب ‏‎ ‎‏لکن دست خیانت نمی گذارد. آب از آنجا دارد هرز می رود، زمین هم اینجا افتاده ‏‎ ‎‏است!‏

صحیفه امام؛ ج4، ص347

*  *  *

‏پیام امام به مردم به مناسبت ترک تهران و اقامت در قم ‏

تاریخ: 9 / 12 / 57

‏من به دولت راجع به مجانی کردن آب و برق و بعضی چیزهای دیگر فعلاً ‏‎ ‎‏برای طبقات کم بضاعتی که در اثر تبعیضات خانمان برانداز رژیم شاهنشاهی ‏‎ ‎‏دچار محرومیت شده اند ـ و با برپایی حکومت اسلامی به امید خدا این ‏‎ ‎‏محرومیت‌ها برطرف خواهد شد ـ سفارش اکید نمودم که عمل خواهد شد. ‏

صحیفه امام؛ ج6، ص 261 ـ 262

*  *  *

‏در جمع اهالی قم و دیگر شهرستان‌ها به مناسبت ورود به قم ‏

تاریخ: 10 / 12 / 57

‏ما بسیار کارها در پیش داریم که باید من بعضی از آنها را برای شما عرض کنم. من ‏‎ ‎‏در این آخر که از تهران می خواستم بیرون بیایم، دستور دادم که تمام املاک و دارایی ‏‎ ‎‏سلسلۀ منحوس پهلوی و تمام دارایی آن اشخاصی که وابستۀ به او بودند و این ملت را ‏‎ ‎‏چاپیدند مصادره بشود. برای طبقۀ ضعیف مسکن ساخته بشود. [در] سرتاسر ایران برای ‏‎ ‎‏ضعفا مسکن می سازیم. همین دارایی شاه سابق و خواهر و برادرش برای یک مملکت، ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 252

‏برای آباد کردن یک مملکت کافی است. ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. تمام ‏‎ ‎‏کمیته هایی که در تمام اطراف ایران هست موظفند که آنچه به دست آمد از مخازن ‏‎ ‎‏ایران، هر چه که اینها بردند و مخفی کردند و اتباع آنها بردند و مخفی کردند، آنها را که ‏‎ ‎‏به دست آمده است به بانکی که شماره اش را بعد تعیین می کنند تحویل بدهند که برای ‏‎ ‎‏کارگرها، برای مستضعفین، برای بینوایان، هم خانه بسازند هم زندگی آنها را مرفه کنند. ‏‎ ‎‏ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم ‏‎ ‎‏می خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند اینها. ‏‎ ‎‏دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقۀ ‏‎ ‎‏مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقۀ مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید. ‏‎ ‎‏معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دهیم؛ شما را به مقام انسانیت می رسانیم. ‏‎ ‎‏اینها شما را منحط کردند؛ اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز ‏‎ ‎‏این است. ما، هم دنیا را آباد می کنیم و هم آخرت را. یکی از اموری که باید بشود ‏‎ ‎‏همین معناست که خواهد شد. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است و ‏‎ ‎‏مستضعفین. و من امر کرده ام به مستضعفین بدهند، و خواهند داد. و پس از این هم ‏‎ ‎‏تخفیف‌های دیگر در امور خواهد حاصل شد؛ لکن یک قدری باید تحمل کنید. به این ‏‎ ‎‏نغمه های باطل گوش نکنید؛ آنها حرف می زنند ما عمل می کنیم. آنها شما را می خواهند ‏‎ ‎‏دلسرد کنند از اسلام؛ اسلام پشتیبان شماست.‏

صحیفه امام؛ ج6، ص 272 ـ 273

*  *  *

‏پیام به گرانفروشان‏‏ ‏

تاریخ: 19 / 1 / 58

‏من با کمال تأسف هر روز مواجه هستم با مشکلاتی جانفرسا که گاهی ناچار می شوم ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 253

‏تذکراتی به ملت شریف بدهم. از آن جمله قضیۀ اجحاف و گرانفروشی است که کراراً شکایت ‏‎ ‎‏از آن دارند؛ و حتی گفته می شود که برخلاف موازین شرعیه، اجناس را که از طرف دولت ‏‎ ‎‏مبنی بر آنکه به قیمت معینی بفروشند، به قیمت‌های بسیار گزاف به مردم مستمند می فروشند ‏‎ ‎‏و موجبات ناراحتی و مضیقه برای برادران و خواهران خود فراهم می کنند.‏

‏من از فروشندگان، خصوصاً آنچه مربوط است به ارتزاق مردم، تقاضا می کنم دست ‏‎ ‎‏از این اجحاف و تعدی بردارند و به اخلاق و اعمال اسلامی برگردند. من آنان را ‏‎ ‎‏نصیحت می کنم که با این ملتی که خون خود را در راه اسلام داد و جوانان عزیز خود ‏‎ ‎‏را از دست داد با عدل و انصاف رفتار کنند. من خوف آن دارم که خدای نخواسته به ‏‎ ‎‏غضب خداوند قهار مبتلا گردیم و تر و خشک با هم بسوزد.‏

‏من اخیراً اخطار می کنم که اگر دست از اجحافات و مخالفت با اسلام برندارند، ‏‎ ‎‏حسب عدل الهی و حکومت شرعیه، تعزیرات و سیاسات شرعیۀ اسلامیه با آنان رفتار ‏‎ ‎‏می شود. برادران! قبل از آمدن تازیانۀ الهی به خود آیید و دست از ستم بردارید. خداوند ‏‎ ‎‏شما را اصلاح کند. ‏

صحیفه امام؛ ج6، ص510

*  *  *

‏دیدار با شهردار و کارکنان شهرداری قائم شهر‏‏ ‏

تاریخ: 2 / 8 / 58

‏این مستمندها، فقیرها، عیال خدا هستند، اداره باید اینها بشوند. فقرا را خدای تبارک و ‏‎ ‎‏تعالی امر کرده است که اداره شان باید بکنیم. یک دسته غنی بنشینند کنار، و اینها بیچاره ها ‏‎ ‎‏به فقر بگذرانند. من پیشتر به این کارخانه دارها و این متمکنین، که گاهی می آمدند اینجا ‏‎ ‎‏ـ و بعضیشان هم می خواستند من را اغفال بکنند! ـ به آنها گفتم آقا این نمی شود که همان ‏‎ ‎‏مسائل زمان طاغوت حالا هم اجرا بشود. یک دسته آن بالاها بنشینند مُرفَّه و هر چه ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 254

‏بخواهند هرزگی بکنند، یک دسته هم این زاغه نشین‌های تهرانی، که همه تان می بینید و در ‏‎ ‎‏شهرهای خودتان هم هست امثالش. این نمی شود. این عملی نیست. من اخطار کردم، این ‏‎ ‎‏یک خطری برای مردم هست. اگر خدای نخواسته جمهوری اسلامی نتواند جبران کند ‏‎ ‎‏این مسائل اقتصادی را، که اول مرتبه زندگی مردم است، و مردم مأیوس بشوند از ‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و مأیوس بشوند از اینکه اسلام هم برای آنها بتواند در اینجا کاری ‏‎ ‎‏انجام بدهد، اگر در این محیط یک انفجار حاصل بشود، دیگر نه من و نه شما و نه هیچ ‏‎ ‎‏کس، نه روحانیت و نه اسلام، نمی تواند جلویش را بگیرد. انفجار اگر در زمان طاغوت ‏‎ ‎‏حاصل می شد، ماها می توانستیم با نصیحت، با موعظه، با امر، مهارش کنیم. اما انفجار اگر ‏‎ ‎‏در متن اسلام حاصل بشود، مردم با یأس از جمهوری اسلامی منفجر بشوند، دیگر قابل ‏‎ ‎‏مهار نیست. این ثروتمندها بفهمند این مطلب را که اگر خدای نخواسته یک وقت یک ‏‎ ‎‏انفجاری که نشود مهارش کرد در یک ملتی پیدا بشود، همه این بزرگ‌ها و همه این ‏‎ ‎‏ثروتمندها و اینها تر و خشک با هم خواهند سوخت.‏

‏فکر بکنند، بنشینند برای این ملت فکر بکنند، هِی ننشینند آن کنار و خودشان هر ‏‎ ‎‏طوری بخواهند عمل بکنند و هر طوری بخواهند زندگی بکنند، و تماشا کنند این ‏‎ ‎‏زاغه نشین‌ها و تماشا کنند این مردمی که نمی شود اسمش را [زندگی ] گذاشت. این ‏‎ ‎‏زندگی است که اینها می کنند؟ زندگی است که من وقتی نگاه می کنم حیوانات هم بهتر ‏‎ ‎‏از اینها زندگی می کنند!‏

صحیفه امام؛ ج10، ص 334 ـ 335

*  *  *

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران به مناسبت اولین انتخابات ریاست جمهوری ‏‏ ‏

تاریخ: 4 / 11 / 58

‏من دو کلمه می خواهم صحبت کنم: یکی راجع به حال خودم که الحمدلله بد نیست ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 255

‏و شاید تشریفات زیاد برای من مهیا کردند آقایان اطبا، آقای وزیر بهداری. تشریفاتی که ‏‎ ‎‏ما عادت به آن نداریم. ما طلبه ها عادی نیستیم به آن. و من وقتی خوشحال می شوم که ‏‎ ‎‏بفهمم آقایان در صدد این هستند که به این زاغه نشینان شهرها، به این چادرنشین‌های ‏‎ ‎‏شهرها که در زمان طاغوت به آنها هیچ عنایتی نشده بود، در این زمان عنایت بشود. ‏‎ ‎‏بهداری که اول مرتبه احتیاجی است که مردم به آن دارند طوری باشد که برای همه مهیا ‏‎ ‎‏باشد. برای یکی تشریفات و برای یکی هیچی نباشد.‏

صحیفه امام؛ ج12، ص 126

*  *  *

‏دیدار با اعضای شورای نگهبان ‏

تاریخ: 27 / 1 / 60

‏وقتی در پاریس بودم عده ای از سرمایه‌دارها که حس کرده بودند دیگر رژیم سابق رفتنی ‏‎ ‎‏است و لذا برای این که در حکومت بعدی هم آنها به همان گونه باشند و زندگی کنند، پیش ‏‎ ‎‏من آمدند که می خواهیم وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم. من مقصود آنها را فهمیدم و ‏‎ ‎‏گفتم شما بروید اساس کارتان را درست کنید، من پولی از شما نمی گیرم. الآن هم عده ای ‏‎ ‎‏هستند که می روند مثلاً صد هزار تومان به یکی از آقایان می دهند که این حقوقی است که ‏‎ ‎‏شرعاً به عهده من است و آنها هم می گویند بله فلانی وجوه شرعی خود را پرداخته است، در ‏‎ ‎‏حالی که این شخص 50 میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است، حالا می خواهد با ‏‎ ‎‏پرداخت این مبلغ کم بگوید که اموالش دیگر مال خودش است.‏

صحیفه امام؛ ج 14، ص 303 ـ 304

*  *  *


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 256

‏حکم به آقای محمد صدوقی‏‎[1]‎‏ جهت رسیدگی به وضع زلزله زدگان استان کرمان ‏

تاریخ: 22 / 3 / 60

‏جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای صدوقی ـ دامت برکاته ‏

‏پس از اهدای سلام، هر چه سریعتر هیأتی را برای رسیدگی به وضع زلزله استان ‏‎ ‎‏کرمان اعزام دارید تا با همکاری و همیاری مردم شجاع و مبارز و روحانیت شریف ‏‎ ‎‏کرمان، احتیاجات مصیبتزدگان حادثه ناگوار بررسی و سریعاً این جانب را در جریان ‏‎ ‎‏امور قرار دهید تا در حد توانم به خواهران و برادران درد کشیده ام کمک نمایم.‏

صحیفه امام؛ ج14، ص 424

*  *  *

‏دیدار با مهدی کروبی نماینده امام و سرپرست بنیاد شهید، هیأت تحریریه و کارکنان ‏‎ ‎‏ماهنامه شاهد‏

تاریخ: 2 / 4 / 60

‏سفری به همدان رفتم و یکی از آقازاده های همدان پیش من آمد ویک ورقه بزرگ ‏‎ ‎‏آورد که مال همدان بود، تمام جاهایی که در همدان هست. دهات، روستاها در آن ثبت ‏‎ ‎‏بود و نقطه هائی به شکل های مختلف در آن دیده می شد. پرسیدم این نقطه ها چیست؟‏‎ ‎‎ ‎‏گفت: هر نقطه علامت این است که چیزی، معدنی هست، مس هست، نفت هست، ‏‎ ‎‏طلا هست و عکسبرداری کردند. نقطه ها علامت چیزی هستند. و این را شنیده اید که ‏‎ ‎‏وقتی اتومبیل نبود آنها می آمدند در ایران و با شتر حرکت می کردند، حتی کویرهای ‏‎ ‎‏اینجا را دیده اند و از همه چیزهایی که داریم آنها مطلع هستند. کسی نمی داند که چه ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 257

‏مجموعه ای در این هست و باید مجهز باشیم برای مقابله.‏

صحیفه امام؛ ج14، ص497 ـ 498

*  *  *

‏دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس، و نمایندگان مجلس شورای اسلامی)، سید حسین ‏‎ ‎‏موسوی تبریزی (دادستان کل انقلاب)، علی اکبر ولایتی(وزیر امور خارجه)، سفرا و ‏‎ ‎‏کارداران جمهوری اسلامی ...‏

تاریخ: 9 / 6 / 61

‏دولت توجه به این معنا داشته باشد که در این جاهای دور افتاده توجه زیادتر بکنند ‏‎ ‎‏و اینها را یک قدری به آنها رسیدگی بکنند. و خداوند همه شما را موفق و ما را هم ‏‎ ‎‏ان‌شاء‌الله، از خدمتگزاران شما حساب کند.‏

صحیفه امام؛ ج16، ص 469

*  *  *

‏تنفیذ حکم ریاست جمهوری سید علی خامنه‌ای‏

تاریخ: 13 / 6 / 64

‏ما و همه مقامات جمهوری اسلامی مرهون ملت فداکار، خصوصاً قشر ضعیف و ‏‎ ‎‏مظلوم هستیم که با جانبازی و فداکاری آنان دست جباران کوتاه و به جای طاغوتیان، ‏‎ ‎‏حکومت مستضعفان پایه گذاری شد. این حقیقت همیشه باید در پیش چشم همه باشد، ‏‎ ‎‏که همه خدمتگزار این قشر باشیم و هر چه در راه این ملت عزیز در طبق اخلاص ‏‎ ‎‏بگذاریم، از عهده شکر آنان برنخواهیم آمد.‏

صحیفه امام؛ ج19، ص 371 ـ 372

*  *  *

‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 258

  • . آیت‌الله محمد صدوقی امام جمعه یزد، از روحانیون حامی نهضت امام و انقلاب. وی مبارزه را از دوران رضا خان آغاز کرد و در طول نهضت اسلامی از همراهان امام خمینی بود. نمایندگی مردم یزد در مجلس خبرگان قانون اساسی را برعهده داشت. در 11 تیر 1361 هنگام اقامه نماز به دست منافقین به شهادت رسید.