فصل پنجم: مشکلات نظام جمهوری اسلامی ایران
نگرانی از عملکرد مسؤولین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

نگرانی از عملکرد مسؤولین

نگرانی از عملکرد مسؤولین 

‏دیدار با ابراهیم یزدی (وزیر امور خارجه) و سفیران جدید ایران در کشورهای خارج ‏

تاریخ: 21 / 3 / 58

‏مجالستان را هم مجالس اسلامی کنید ـ عرض می کنم که ـ سفارتخانه هایتان [را] ‏‎ ‎‏سفارتخانه اسلامی کنید. همه جهات را [اسلامی ] بکنید. اسم خدا را بالای آنجا ‏‎ ‎‏بنویسید «بسم‌الله الرحمن الرحیم» را بنویسید. در کاغذهایتان «بسم‌الله الرحمن ‏‎ ‎‏الرحیم» باشد. خوف نکنید از اینکه به ما می گویند چی، همین تعلیمات آنهاست ‏‎ ‎‏که ما را غربزده کرده که می ترسیم که «بسم‌الله الرحمن الرحیم» را بنویسیم روی ‏‎ ‎‏کاغذهایمان. من این را به آقایان هم گفتم که این را رسمی اش بکنند که «بسم‌الله ‏‎ ‎‏الرحمن الرحیم» در همه کاغذها باشد. این دولت عراق با اینکه سرانشان اعتقاد به ‏‎ ‎‏این مسائل اصلش، شاید بسیاری شان، نداشته باشند؛ لکن در کاغذهایشان «بسم‌الله ‏‎ ‎‏الرحمن الرحیم» همه هست؛ همه کاغذها را. وقتی هم که صحبت می خواهند ‏‎ ‎‏بکنند، همان جا که می نشینند «بسم‌الله الرحمن الرحیم» می گویند و صحبت ‏‎ ‎‏می کنند. از «بسم‌الله الرحمن الرحیم» نترسید؛ شیطان می ترسد! شما «مَلَک» هستید، ‏‎ ‎‏ان‌شاء‌الله!‏

صحیفه امام؛ ج 8، ص103

*  *  *


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 205

‏سخنرانی در جمع مردم به مناسبت روز قدس‏

تاریخ: 26 / 5 / 58

‏دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه گر است ‏‎ ‎‏تمام را توقیف کند، و نویسندگان آنها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف ‏‎ ‎‏است کسانی که توطئه می کنند و اسم «حزب» روی خودشان می گذارند، رؤسای آنها را ‏‎ ‎‏بخواهد و آنها را محاکمه کند. ما باز تا چندی مهلت می دهیم به این قشرهای فاسد؛ و ‏‎ ‎‏این اعلام آخر است و اگر چنانچه در کار خودشان تعدیل نکنند و به ملت برنگردند و ‏‎ ‎‏دست از توطئه ها برندارند، خدا می داند انقلابی عمل می کنم. می آیم تهران و رؤسایی ‏‎ ‎‏که مسامحه می کنند با آنها انقلابی عمل می کنم. قشرهایی از ارتش که اطاعت از بالاترها ‏‎ ‎‏نمی کنند و امر آنها را اطاعت نمی کنند باید بدانند که من با آنها اگر آمدم، انقلابی عمل ‏‎ ‎‏می کنم. عذرها را کنار بگذارید! بروید فاسدها را سرکوب کنید، بروید توطئه‌گرها را ‏‎ ‎‏سرکوبی کنید؛ مسامحه نکنید! دولت مسامحه نکند، ارتش مسامحه نکند، ژاندارمری ‏‎ ‎‏مسامحه نکند؛ پاسداران مسامحه نکنند.‏

صحیفه امام؛ ج 9، ص283

*  *  *

‏دیدار با سرپرست و معاونان وزارت کشور و استانداران‏‏ ‏

تاریخ: 20 / 3 / 59

‏من در تمام این طول مدت از باب اینکه مقابله بین ما و دستگاه جبار و کفر و اینها ‏‎ ‎‏بود نگرانی نداشتم، لکن حالا نگرانم. در وقتی که ما بنا داشتیم جمهوری اسلامی تحقق ‏‎ ‎‏پیدا بکند و بحمد‌الله خیلی چیزهایش هم تحقق پیدا کرد، لکن نگرانی من از داخل ‏‎ ‎‏خودمان است، از دو جهت که یک جهتش سبک است، یک جهتش سنگین. آن جهت ‏‎ ‎‏سبک این کارهایی است که مخالفین، توطئه ها و دسته بندی‌هایی که مخالفین دارند؛ این ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 206

‏چیز مهمی به نظر من نیست آنکه مهم است این ناسازگاری است که در ارگان‌های ‏‎ ‎‏اسلامی هست؛ هر جا بروی با هم توافق ندارند. هی دعوت به توافق می کنند همه، لکن ‏‎ ‎‏خودشان هم توافق ندارند. این موجب نگرانی است.‏

صحیفه امام؛ ج12، ص412 ـ 413

*  *  *

‏دیدار با مهدی کروبی (سرپرست بنیاد شهید)، خانواده های شهدا و سپاه پاسداران ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ‏

تاریخ: 6 / 4 / 59

‏در همین دو سه روز برای من یک چیزی آوردند که تذکره ای بوده است که همان ‏‎ ‎‏آرم شاهنشاهی و همان کثافتکاری‌ها [را داشت ]. در وزارت خارجه و در همه ‏‎ ‎‏وزارتخانه ها و همه مراکز، باید اصلاح بشود این امور؛ نمی شود این طور. اگر عاجزند ‏‎ ‎‏کنار بروند تا ما افرادی پیدا بکنیم که عاجز نباشند و اگر عاجز نیستند چرا عمل ‏‎ ‎‏نمی کنند؟‏

‏... ما باز گرفتار کاغذبازی هستیم. ما باز گرفتار آرم‌هایی شاهنشاهی هستیم. مملکت ‏‎ ‎‏ما باز مملکت شاهنشاهی است. وزارتخانه های ما، وزارتخانه های ما باز وزارتخانه های ‏‎ ‎‏طاغوتی است و ما نتوانستیم اینها را اصلاح کنیم. باید به اسرع وقت اصلاح شود و اگر ‏‎ ‎‏اصلاح نشود به اسرع وقت اصلاح می کنیم.‏

صحیفه امام؛ ج 12، ص478 ـ 479

*  *  *

‏دیدار با اعضای شورای عالی قضایی ‏

تاریخ: 29 / 4 / 59

‏من نمی خواهم تقدیر نکنم از زحمت‌هایی که کشیده شده است، لکن ‏‎ ‎‏مسامحه دارد ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 207

‏می شود. رها می کنند دنبالش را. باید استیضاح بشود که چرا این چهارده نفر آدم در آنجا ‏‎ ‎‏کشته شده اند. با چه وضع اینجا کشته شده. چرا باید این طور بشود؟ اینهایی که در این ‏‎ ‎‏کوهستان‌ها رفتند و برای خودشان [اجتماع ] کرده اند، چرا رهایشان کرده اند؟ چرا ‏‎ ‎‏نمی روند پاکسازی بکنند؟ همه این حرف‌ها برای این است که ما نه رؤسای ارتشمان ‏‎ ‎‏یک اشخاصی هستند انقلابی، و نه وزارتخانه هایمان این طورند، و نه یک دولت انقلابی ‏‎ ‎‏ما داریم و نه هیچ کداممان، انقلابی نیستیم ما، و صدمه خواهیم خورد و صدمه ‏‎ ‎‏خوردیم...‏

‏ ‏

‏ما باید از حالا به بعد این طور رفتار نکنیم که تا حالا کردیم. تا حالا خطا کردیم. ‏‎ ‎‏این خطا را باید جبران بکنیم. و باید با کمال قدرت تمام این کارها عمل بشود. و ما با ‏‎ ‎‏هیچ کس قوم و خویشی نداریم. ما مطیع اسلام هستیم و احکام اسلام را می خواهیم ‏‎ ‎‏جاری بکنیم. اگر در‏‎ ‎‏وزارتخانه ای، اگر در جایی، احکام اسلام بخواهد جاری نشود، ما ‏‎ ‎‏درِ وزارتخانه را می بندیم. وزارتخانه ای که ضرر داشته باشد برای اسلام، برای حکومت ‏‎ ‎‏اسلامی، به چه درد ما می خورد.‏

صحیفه امام؛ ج 13، ص 49 ـ 51

*  *  *

‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 208