فصل چهارم: رهبری جمهوری اسلامی
امام و امت
عذرخواهی از مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

عذرخواهی از مردم

عذرخواهی از مردم 

‏در جمع دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج از کشور‏

تاریخ: 28 / 7 / 57

‏وقتی مواجه بشوم با این اشخاصی که همه امید زندگی شان را در راه خدا داده اند، ‏‎ ‎‏جوان‌هاشان را داده اند، رنج‌ها را کشیده اند، من وقتی مواجه بشوم با این صورت‌های ‏‎ ‎‏انسانی، جز اینکه برای خودم یک احساس حقارتی بکنم نمی توانم چیزی بگویم. من ‏‎ ‎‏همیشه این مطلب در ذهنم بوده است که در مقابل ملت ایران که الآن همه چیزشان را ‏‎ ‎‏دارند در راه اسلام می دهند و در مقابل این پدرهای جوان از دست داده من خدمتی ‏‎ ‎‏نکرده ام، ... نتوانسته ام دیْنم را به این آقایان، به این اشخاصی که برای خدا اقدام به ‏‎ ‎‏قیام کردند، ... ادا کنم جز اینکه در پیشگاه حق تعالی عذر تقصیر بخواهم که ما همه ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 162

‏بندگان او هستیم، همه تسلیم در مقابل اراده او هستیم، همه جان نثار احکام مقدس او هستیم.‏

صحیفه امام؛ ج4، ص 61

*  *  *

‏دیدار با مهدی کروبی (سرپرست بنیاد شهید)، خانواده شهدای انقلاب و اعضای سپاه ‏‎ ‎‏پاسداران ‏

تاریخ: 6 / 4 / 59

‏من بعد از پانزده خرداد که از حبس بیرون آمدم و مطلع شدم بر وقایعی که در ایران ‏‎ ‎‏اتفاق افتاده بود و بعد هم که به قم آمدم و مواجه شدم با بعض کسانی که عزیزان ‏‎ ‎‏خودشان را از دست داده بودند، گمان نمی کردم که دنباله این معنا برای من، این ‏‎ ‎‏صحنه هایی که حالا می بینم باشد. من آن وقت مجروحین و شهدای پانزده خرداد را به ‏‎ ‎‏اسم اینکه یک واقعه تاریخی بزرگ واقع شده است ـ گرچه یک بار سنگینی به عهده ‏‎ ‎‏من بود و وقتی مواجه می شدم با بعضی از کسانی که عزیزان خودشان را از دست داده ‏‎ ‎‏بودند، یک حال انفعال باید بگویم برای من دست می داد ـ من نمی دانستم که بعد از ‏‎ ‎‏پانزده خرداد هم ما مواجه خواهیم شد با یک همچو صحنه هایی و با یک برادران ‏‎ ‎‏عزیزی، خواهران محترمی که عزیزان خودشان را از دست داده اند و ما مواجه باشیم با ‏‎ ‎‏خانواده های شهدا، خانواده های مصدومین و مضروبین و خود آنها. گرچه این یک ‏‎ ‎‏مشتی از خروار است و در سراسر ایران این مسائل هست و من باید از همه شما عذر ‏‎ ‎‏بخواهم به اینکه ما نتوانستیم و نمی توانیم این مصیبت‌هایی که شماها تحمل کردید و ‏‎ ‎‏مصیبت برای همه ملت هم بوده است، نمی توانیم ما جبران بکنیم. ما عاجزیم از اینکه ‏‎ ‎‏به شماها تسلیت بدهیم... در همین دو سه روز برای من یک چیزی آوردند که تذکره ای ‏‎ ‎‏بوده است که همان آرم شاهنشاهی و همان کثافتکاری‌ها [را داشت ]. در وزارت خارجه ‏‎ ‎‏و در همه وزارتخانه ها و همه مراکز، باید اصلاح بشود این امور؛ نمی شود این طور. اگر ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 163

‏عاجزند کنار بروند تا ما افرادی پیدا بکنیم که عاجز نباشند و اگر عاجز نیستند چرا عمل ‏‎ ‎‏نمی کنند؟‏

‏من از شماها عذر می خواهم. من از ملت ایران عذر می خواهم. من از ملت ایران ‏‎ ‎‏عذر می خواهم. من از این مادرهایی که بچه های خودشان را از دست دادند معذرت ‏‎ ‎‏می خواهم. من از این برادرهایی که عزیزان خودشان را دادند، از دست داده اند، ‏‎ ‎‏معذرت می خواهم. من از این ارتشی‌هایی که جوانان خودشان را از دست داده اند، از ‏‎ ‎‏این پاسدارها که جوان‌های خودشان را از دست داده اند و برادران خودشان را، ‏‎ ‎‏معذرت می خواهم که عُرضه این را ندارم که کار را درست کنم. من از حضرت ‏‎ ‎‏مهدی ـ سلام‌الله علیه ـ من از پیشگاه پیغمبر اکرم معذرت می خواهم. من از پیشگاه ‏‎ ‎‏ولی عصر امام مهدی ـ سلام‌الله علیه ـ معذرت می خواهم. من از پیشگاه ملت ایران ‏‎ ‎‏معذرت می خواهم. من از شما برادران، برادران ارتشی، برادران پاسدار، برادران ‏‎ ‎‏ژاندارمری و سایر قوای انتظامی که در راه اسلام جوان‌های خودشان را دادند، ‏‎ ‎‏معذرت می خواهم. ما نتوانستیم برای شما کاری‏‎ ‎‏انجام بدهیم. ما ضعیف هستیم. ما باز ‏‎ ‎‏گرفتار کاغذبازی هستیم. ما باز گرفتار آرم‌هایی شاهنشاهی هستیم. مملکت ما باز ‏‎ ‎‏مملکت شاهنشاهی است. وزارتخانه های ما، وزارتخانه های ما باز وزارتخانه های ‏‎ ‎‏طاغوتی است و ما نتوانستیم اینها را اصلاح کنیم. باید به اسرع وقت اصلاح شود و ‏‎ ‎‏اگر اصلاح نشود به اسرع وقت اصلاح می کنیم.‏

صحیفه امام؛ ج 12، ص 475 ـ 476 ؛ 478 ـ 479

*  *  *

‏دیدار با معاونان وزارت کشور و استانداران سراسر کشور‏

تاریخ: 15 / 9 / 59

‏مردم خیلی خوب اند. مردم ما واقعاً خوب اند. شاید نظیر ملت ایران در هیچ جا ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 164

‏نباشد. ماها بدیم. آنها خیلی خوب اند. من گاهی در ذهنم این معنا می آید که اگر در ‏‎ ‎‏آخرت ـ من خودم را می گویم ـ من جهنم بروم آن کسی که برای من یک کاری کرده، ‏‎ ‎‏به خیال اینکه من آدم هستم، برای من یک کاری کرده است در بهشت باشد. ‏‎ ‎‏می گویند بهشت مُشْرِف به جهنم است. می بینند آنها را. خوب من چه جواب بدهم به ‏‎ ‎‏او؟ اینها به من بگویند که ما برای تو مثلاً «الله اکبر» گفتیم. تظاهر کردیم، تو جوری ‏‎ ‎‏بودی که رفتی جهنم و ما برای خاطر تو بهشت رفتیم. تو خودت ملعون بودی، رفتی ‏‎ ‎‏جهنم.‏

صحیفه امام؛ ج13، ص 384

*  *  *

‏از مقدمه کتاب «پیام خون»‏‎[1]‎

تاریخ: 1 / 2 / 60

‏من شرمم می آید که خود را در مقابل این عزیزان سرشار از ایمان و عشق و ‏‎ ‎‏فداکاری به حساب آورم؛ آنان با عشق به خدای بزرگ به معشوق خویش پیوستند و ما ‏‎ ‎‏هنوز در خم یک کوچه هم نیستیم.‏

صحیفه امام؛ ج14، ص 310

*  *  *

‏پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطع‌نامه 598‏

تاریخ: 29 / 4 / 67

‏خوشا به حال شما ملت! خوشا به حال شما زنان و مردان! خوشا به حال جانبازان و ‏‎ ‎‏اسرا و مفقودین و خانواده های معظم شهدا! و بدا به حال من که هنوز مانده ام و جام ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 165

‏زهرآلود قبول قطع‌نامه را سر کشیده ام، و در برابر عظمت و فداکاری این ملت بزرگ ‏‎ ‎‏احساس شرمساری می کنم.‏

صحیفه امام؛ ج21، ص 91

*  *  *

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ... (منشور روحانیت)‏

  تاریخ: 3 / 12 / 67

‏من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و ‏‎ ‎‏جانبازان به خاطر تحلیل‌های غلط این روزها رسماً معذرت می خواهم و از خداوند ‏‎ ‎‏می خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. ما در جنگ برای یک لحظه هم ‏‎ ‎‏نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم.‏

صحیفه امام؛ ج21، ص 284

*  *  *

‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 166

  • . مجموعه وصیت‌نامه شهدای انقلاب اسلامی.