فصل چهارم: رهبری جمهوری اسلامی
امام و امت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

امام و امت

امام و امت 

‏دیدار با علما، روحانیون، بازاریان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم ‏

تاریخ: 26 / 1 / 43

‏مگر ما به این ملت یک پولی داده ایم که با ما دوستند؟ مگر ما به این ملت یک رشوه ای ‏‎ ‎‏داده ایم که با ما رفیقند، ما را می خواهند؟ اینها فهمیده اند، اعتقاد به این معنا پیدا ‏‎ ‎‏کرده اند، که این آقایان، این مراجع بزرگ اسلام، این طلبه خمینی، اینها می خواهند مردم ‏‎ ‎‏را؛ دوست دارند مردم را؛ صلاح حال ملت را می خواهند؛ صلاح حال مملکت را ‏‎ ‎‏می خواهند؛ این اعتقاد در قلب مردم است؛ انسان هم تابع احساسات قلبش هست؛ همه ‏‎ ‎‏تبعیت می کنند.‏

صحیفه امام؛ ج1، ص 297

*  *  *

‏مصاحبه با رادیو و تلویزیون فرانسه‏‏ ‏

تاریخ: 23 / 6 / 57

‏خبرنگار: چگونه است که به دنبال فراخوان شما، مردم ایران چنان انبوه به کوچه ها ‏‎ ‎‏می ریزند؟‏

‏امام:‏‎ ‎‏چون ملت، ما را خدمتگزار به اسلام و کشور می داند و ما مسائلی را طرح ‏‎ ‎‏می کنیم که سال‌هاست در نهاد ملت است و بدین جهت است که ما بیان کننده ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 141

‏خواسته های ملت هستیم. ‏

صحیفه امام؛ ج3، ص 468 ـ 469

*  *  *

‏مصاحبه با رادیو و تلویزیون هلند‏‏ ‏

تاریخ: 18 / 8 / 57

‏خبرنگار: نام شما بر سر زبان جوانان ایران است. چگونه می خواهید این محبوبیت ‏‎ ‎‏عجیب را پاسخ بدهید؟‏

‏امام: آنها تشخیص دادند که ما همان مطالبی را تعقیب می کنیم که در نهاد آنها و آرزوی ‏‎ ‎‏دیرینه آنهاست و ما را خدمتگزار خود می دانند. از این جهت به ما علاقه دارند، کما ‏‎ ‎‏اینکه من به آنان علاقه دارم‏‎.‎

صحیفه امام؛ ج4، ص 415

*  *  *

‏ مصاحبه با تلویزیون آلمان‏‏ ‏

تاریخ: 16 / 10 / 57

‏خبرنگار: حضرت آیت‌الله، حیطه نفوذ شما تا چه حد است؟ بخصوص در میان ملّاها و ‏‎ ‎‏آیت‌الله های دیگر و سایر رهبران مذهبی؟ ...‏

‏امام:‏‎ ‎‏من با مردم ایران برادر هستم و خود را خادم و سرباز آنان می دانم .‏

صحیفه امام؛ ج5، ص 354

*  *  *

‏مصاحبه با تلویزیون «آر. ای. آی»‏‏ ‏

تاریخ: 22 / 10 / 57

‏خبرنگار: اخیراً شما نماینده دولت لیبی را به حضور پذیرفته اید. گفته می شود به شما ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 142

‏کمک مالی کرده اند. آیا صحیح است؟ اگر صحیح نیست چه دلیلی دارید؟‏

‏امام: نماینده لیبی آمده است اینجا لکن در مسائل دیگری با من صحبت کرده است و ‏‎ ‎‏اصلاً صحبت مسائل مالی نشده است. نه لیبی و نه کشورهای دیگر به من کمک مالی ‏‎ ‎‏نکرده اند و من احتیاج به کمک مالی ندارم. من با شاه با یک قلم و چند صفحه کاغذ ‏‎ ‎‏مبارزه می کنم و اگر من یکوقت محتاج به کمکی باشم ملت من به من کمک خواهد ‏‎ ‎‏داد.‏

صحیفه امام؛ ج 5، ص430

*  *  *

‏مصاحبه با تلویزیون ای. بی. سی امریکا‏

تاریخ: 22 / 10 / 57

‏خبرنگار: در این نهضت، حضرت عالی که در خارج از ایران بوده اید، قدرت بی نهایت ‏‎ ‎‏زیادی را کسب کرده اید. این قدرت بسیار بزرگ است و ما می خواستیم بدانیم که اگر ‏‎ ‎‏در ایران بودید آیا همین قدرت را کسب می کردید؟‏

‏امام:‏‎ ‎‏این قدرت مذهبی است و ما اگر ایران هم باشیم به عنوان یک نفر آدم مذهبی ما را ‏‎ ‎‏می شناسند که خدمتگزار این مردم هستیم و فرقی نیست بین داخل و خارج‏‎.‎

صحیفه امام؛ ج5، ص 432

*  *  *

‏مصاحبه با مجله «اشترن»‏‏ ‏

تاریخ: 26 / 10 / 57

‏خبرنگار: قدرت حضرت عالی بر روی چه نیروی سیاسی یا بر چه تشکیلات بنیادی ‏‎ ‎‏دیگر اتکا خواهد داشت؟ تکیه شما مثلاً بر روی «جبهه ملی» است یا بر روی ‏‎ ‎‏روحانیون؟ قبلاً اظهار فرموده بودید که اینها فقها و اشخاص دیگری هستند که باید به ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 143

‏امور حکومت اشتغال یابند و آیا این اصل به همان سان که قبلاً فرموده اید عمل خواهد ‏‎ ‎‏شد؟‏

‏امام: من چنین چیزی نگفته ام که روحانیون متکفل حکومت خواهند شد. روحانیون ‏‎ ‎‏شغلشان چیز دیگری است. نظارت بر قوانین البته به عهده روحانیون است و اتکای ‏‎ ‎‏روحانیون هم به ملت است نه به حزبی. و من هم به ملت اتکا دارم و به حزبی وابسته ‏‎ ‎‏نیستم.‏

صحیفه امام؛ ج 5، ص482

*  *  *

‏مصاحبه با اوریانا فالاچی، خبرنگار ایتالیایی‏‏ ‏

تاریخ: 21 / 6 / 58

‏خبرنگار: حضرت امام خمینی! ایران در دست شماست و حرف‌های شما کاملاً مورد ‏‎ ‎‏قبول است و حرف‌های شما قانون می شود در این کشور و حالت اجرایی پیدا می کند. ‏‎ ‎‏در مملکت بعضی‌ها هستند که فکر می کنند در این کشور آزادی نیست. حضرتتان چه ‏‎ ‎‏می فرمایید؟‏

‏امام: بگویید که ایران در دست من نیست، در دست ملت است. و ملت هم کسی که ‏‎ ‎‏خدمتگزار باشد و مصالحشان را بخواهد، با آزادی مطلق، به او ممکن است رو بیاورد...‏

‏ ‏

‏خبرنگار: آنهایی که از شما ترس ندارند و من دیدم که الآن اینجا جلوی منزل شما و در ‏‎ ‎‏تهران هم دیدم که «خمینی، خمینی» می کنند. اینها یک احساسی به انسان دست می دهد ‏‎ ‎‏که از یک تعصبی می آید. آیا شما این را خطرناک نمی بینید برای پیشرفت آدم، رشد ‏‎ ‎‏انسان؟‏

‏امام: این تعصب نیست. این آزادی دوستی است. این به اصطلاح شما دمکراسی دوستی ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 144

‏است. اینها احساس کرده اند که روی مصالح آنها عمل می کنیم. احساس کرده اند که ما ‏‎ ‎‏نمی خواهیم ظلم بکنیم. به آنها نمی خواهیم ظلم بکنیم. آنها را نمی خواهیم به زور وادار ‏‎ ‎‏بکنیم به یک کاری. این احساس که آنها از اسلام دارند و این احساس هم دارند که ما ‏‎ ‎‏همان تبع اسلام هستیم و مطابق احکام اسلام عمل می کنیم. این دو احساس در مردم ‏‎ ‎‏هست. یکی اینکه اسلام را می دانند که رژیمی است که عدالت در آن هست. و ما را هم ‏‎ ‎‏می دانند که ما تابع یک رژیمی هستیم که عدالت هست. و ما می خواهیم اجرا کنیم ‏‎ ‎‏عدالت را. از این جهت است این احساسات. نه یک تعصب خشکی باشد بدون منطق، ‏‎ ‎‏بدون مبنا. و من اصلاً هیچ خطری در این، احساس نخواهم کرد.‏

‏خبرنگار: شما خطر فاشیسم را در ایران امروز می بینید؟‏

‏امام: هیچ، ابداً همچو خطری نیست. مادامی که این ملت به اسلام توجه دارد و تابع ‏‎ ‎‏اسلام است و ما حکومت اسلامی می خواهیم درست کنیم، هیچ خوفی نیست. هیچ ‏‎ ‎‏دیکتاتوری نخواهد بود. و هیچ خطری برای این مطالب نیست. ما وقتی خطردار هستیم ‏‎ ‎‏که کمونیسم بتواند به ما غلبه کند که آن وقت اول گرفتاری و دیکتاتوری می باشد. یا ‏‎ ‎‏رژیمی نظیر رژیم شاه پیش بیاید. آن هم همان طور است. و اما آن رژیمی که ما ‏‎ ‎‏می خواهیم، آن رژیمی است که ملت ما دنبالش هستند، دیکتاتوری در آن معصیت ‏‎ ‎‏بزرگ است. و فاشیستی از معاصی بزرگ است پیش ملت ما. و هیچ همچو خطری ‏‎ ‎‏نیست پیش ما.‏

صحیفه امام؛ ج 10، ص91 ـ 92، 99

*  *  *

‏در جمع گروهی از روشندلان ‏

تاریخ: 30 / 7 / 58

‏من از کسانی که با من ملاقات دارند، می بینند من را، و هر روز دارند می آیند ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 145

‏می بینند، خواهش می کنم که اینها را بگویند به مردم که ما درِ خانه مان باز است. من از ‏‎ ‎‏بس که ملاقات می کنند خسته می شوم. خوب، من یک پیرمرد هشتاد ساله هستم، ‏‎ ‎‏ضعف دارم؛ مع ذلک خوب، وقت دارم برای مردم، و مردم با من ملاقات می کنند، ‏‎ ‎‏اخبار مردم به من می رسد. احتیاجات مردم به من می رسد. لکن البته مشکلاتشان زیاد ‏‎ ‎‏است. مشکلات همه زیاد است. و برای رفع اشکالات یک اشخاصی هستند که آنها ‏‎ ‎‏مشغول اند و قشرهایی هستند که مشغول رفع اشکالات هستند، و دولت هم مشغول ‏‎ ‎‏است، لکن کار زیاد است، اشکالات زیاد است. و خوب است که آقایانی که یک قدری ‏‎ ‎‏توجه دارند، گویندگان و آنهایی که حرفشان در رادیوها پخش می شود، یک قدری ‏‎ ‎‏ملاحظه کنند؛ خلاف واقع نگویند؛ یا باور نکنند خلاف واقع‌ها را که فلانی یک کانال ‏‎ ‎‏دارد. «ای امام، حرف‌های مردم را گوش بکن»! آقا، حرف‌های مردم پیش من است. شما ‏‎ ‎‏هر حرفی را که می خواهید بپرسیدکه من از مملکت اطلاع دارم، همه جهات را. ‏‎ ‎‏گزارش‌های کردستان هر روز برای من می آید.‏

صحیفه امام؛ ج 10، ص304 ـ 305

*  *  *

‏در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردم و عشایر‏

تاریخ: 30 / 7 / 58

‏می گویند که فلانی را اصلاً هیچ کسی ملاقات نمی کند. این فلانی که از صبح ـ من ‏‎ ‎‏را می گویند ـ که بیدار می شوم تا ظهر، این همه جمعیت که شما بیرونش را می بینید، آن ‏‎ ‎‏حیاطش را می بینید، اینجایش را می بینید، و حالا هم شما همه مجتمعید، قبلاً هم این ‏‎ ‎‏طایفه ای که علیل بودند، بودند پیش ما، و قبلش هم یک عده ای و بعدش هم یک ‏‎ ‎‏عده ای، تا ظهر هم همین طور، می گویند ایشان کسی با او ملاقات نمی کند! مقصود اینها ‏‎ ‎‏این است که نگذارند یک نُضجی پیدا کند این. مأیوس کنند مردم را. خیر، هیچ راهی ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 146

‏دیگر [برای ملاقات ] فلانی نیست! حتی دیشب، از قراری که گفتند، یکی از گویندگان ‏‎ ‎‏ـ که البته سوء نیت ندارد، لکن سوء ادراک دارد ـ یکی از گوینده ها گفت در مسجد ‏‎ ‎‏امام گفته است که فلانی را هیچ اصلش نمی شود دیگر ملاقات کرد! الآن من ملاقات با ‏‎ ‎‏شما ندارم؟! و قبل از این هم نداشتم؟ و بعد از این هم ندارم؟، عرض می کنم ملاقات ‏‎ ‎‏هیچ ما نداریم؟ با مردم هم همین هیچ نیست ملاقات؟ می گویند که فلانی را ‏‎ ‎‏نمی گذارند با او ملاقات کنند. آن آقا هم که هر روزی که فرصت پیدا کند صحبت ‏‎ ‎‏می کند، آن هم همین طور دنبال اینکه فقط یک راه، یک کانال، هست برای فلانی؛ یک ‏‎ ‎‏چند نفری هستند که همان‌ها می توانند؛ اما سایر مردم اصلش راهی ندارند! این جمعیت ‏‎ ‎‏مردم نیستند؟! و این اتاق که هر ساعتی پُر می شود از جمعیت ـ از زن، از مرد، و همه ‏‎ ‎‏طوایف مختلف ـ اینها همه اش موهومات است؟! واقعیت ندارد؟ فرمایشات آنها صحیح ‏‎ ‎‏است که خیر، یک مطلب است! اینها می خواهند که مردم را بترسانند؛ تضعیف کنند. از ‏‎ ‎‏آن ور، من را تضعیف کنند، و روحانیت را تضعیف کنند. از آن وَر، مردم را تضعیف ‏‎ ‎‏کنند. مردم را نمی توانند تضعیف کنند. مردم همان مردم اند، من هم تضعیفم اشکالی ‏‎ ‎‏ندارد. ... من چهار روز دیگر می میرم و همه شما هستید و همه شما پیش می برید. ‏

صحیفه امام؛ ج 10، ص312 ـ 313

*  *  *

‏مصاحبه با هفته نامه امریکایی«تایم»‏

تاریخ: 9 / 9 / 58

‏خبرنگار: در چه حد حضرت عالی قادر هستید او‏‎[1]‎‏ را قضاوت نمایید؟ شما یک انسان ‏‎ ‎‏هستید. چطور می توانید مطمئن باشید که سنجش شما صادقانه با قوانین اسلام و  ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 147

‏خواست خداوند همراه است؟ آیا هر گز خداوند با شما صحبت کرده است و یا اینکه ‏‎ ‎‏راهنمایی برای شما فرستاده است؟‏

‏امام: مطالبی را که من در بالا گفتم قضاوت یکایک مردم ایران است و من بارها گفته ام ‏‎ ‎‏که تنها بازگوکننده افکار مردم ایران هستم.‏

صحیفه امام؛ ج 11، ص156

*  *  *

‏پیام به ملت ایران به مناسبت انتخابات مجلس شورای اسلامی‏

تاریخ: 21 / 12 / 58

‏این جانب که عمر نالایق خود را برای خدمت به اسلام و ملت شریف در طَبَق ‏‎ ‎‏اخلاص تقدیم می کنم، امید است تقاضای متواضعانه و استدعای خیرخواهانه ام را ‏‎ ‎‏بپذیرید، و با شرکت عمومی خود در انتخابات، قطع امید دشمنان جمهوری اسلامی و ‏‎ ‎‏وابستگان به رژیم منحط سابق و هواخواهان آن؛ خصوصاً دولت امریکای ستمکار را ‏‎ ‎‏بنمایید. عزیزان من! که امید نهضت اسلامی به شماست، در روز تعیین سرنوشت کشور ‏‎ ‎‏بپاخیزید، و به صندوق‌ها هجوم آورید و آرای خود را در آنها بریزید، و با کمال آرامش ‏‎ ‎‏و مراعات کامل اخلاق انسانی ـ اسلامی، این امر مشروع را انجام دهید. من نیز با حال  ‏‎ ‎‏نقاهت، خود را برای شرکت مهیا می نمایم. ‏

صحیفه امام؛ ج 12، ص 177 ـ 178

*  *  *

‏از وصیت‌نامه ‏

تاریخ: 26 / 11 / 61

‏اینجانب هیچ گاه نگفته و نمی گویم که امروز در این جمهوری به اسلام بزرگ با ‏‎ ‎‏همۀ ابعادش عمل می شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده و بی انضباطی برخلاف ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 148

‏مقررات اسلام عمل نمی کنند؛ لکن عرض می کنم که قوۀ مقننه و قضاییه و اجراییه با ‏‎ ‎‏زحمات جانفرسا کوشش در اسلامی کردن این کشور می کنند و ملتِ ده‌ها میلیونی نیز ‏‎ ‎‏طرفدار و مددکار آنان هستند؛ و اگر این اقلیت اشکالتراش و کارشکن به کمک بشتابند، ‏‎ ‎‏تحقق این آمال آسانتر و سریعتر خواهد بود. و اگر خدای نخواسته اینان به خود نیایند، ‏‎ ‎‏چون تودۀ میلیونی بیدار شده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است، آمال ‏‎ ‎‏انسانی ـ اسلامی به خواست خداوند متعال جامۀ عمل به طور چشمگیر خواهد پوشید ‏‎ ‎‏و کجروان و اشکالتراشان در مقابل این سیل خروشان نخواهند توانست مقاومت کنند. ‏

‏من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و تودۀ میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ‏‎ ‎‏ملت حجاز در عهد رسول اللّه ـ صلی اللّه علیه و آله ـ و کوفه و عراق در عهد ‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین و حسین بن علی ـ صلوات‌الله و سلامه علیهما ـ می باشند....‏

‏ ‏

‏ما همه مفتخریم که در چنین عصری و در پیشگاه چنین ملتی می باشیم...‏

‏ ‏

‏و یک وصیت به ملت شریف ایران و سایر ملت‌های مبتلا به حکومت‌های فاسد و ‏‎ ‎‏دربند قدرت‌های بزرگ می کنم؛ اما به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی که با ‏‎ ‎‏جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور ‏‎ ‎‏قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید و در راه آن، که نعمتی عظیم الهی ‏‎ ‎‏و امانت بزرگ خداوندی است کوشش کنید و از مشکلاتی که در این صراط مستقیم ‏‎ ‎‏پیش می آید نهراسید که إن تَنْصروااللّه یَنْصُرْکم و یُثَبِّتْ اَقدامَکم. و در مشکلات دولت ‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی با جان و دل شریک و در رفع آنها کوشا باشید، و دولت و مجلس را ‏‎ ‎‏از خود بدانید، و چون محبوبی گرامی از آن نگهداری کنید. ‏

‏و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 149

‏در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ‏‎ ‎‏ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی رهاورد آنان و با فداکاری‌های آنان ‏‎ ‎‏تحقق پیدا کرد و بقای‏‎ ‎‏آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید و خود را از ‏‎ ‎‏مردم و آنان را از خود بدانید و حکومت‌های طاغوتی را که چپاولگرانی بی فرهنگ و ‏‎ ‎‏زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید، البته با اعمال انسانی که ‏‎ ‎‏شایسته برای یک حکومت اسلامی است.‏

صحیفه امام؛ ج 21، ص 409 ـ 412

*  *  *

‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 150

  • . محمدرضا پهلوی.