فصل سوم: انقلاب اسلامی
اهداف قیام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

اهداف قیام

اهداف قیام 

‏در جمع دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج از کشور‏

تاریخ: 28 / 7 / 57

‏فریاد ما این است که نباید این طور چاپیدن‌ها باشد؛ باید این رژیم بکلی تبدیل بشود. ‏‎ ‎‏ما تا آن وقت که نفس داریم می گوییم؛ آن وقت که نفسمان قطع شد، خوب دیگر، عذر ‏‎ ‎‏داریم پیش خدای تبارک و تعالی.‏

صحیفه امام؛ ج4، ص 69

*  *  *


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 110

‏مصاحبه با تلویزیون «سی. بی. اس» امریکا‏

تاریخ:15 / 8 / 57

‏خبرنگار: دولت پیشنهادی شما چگونه خواهد بود و چه کسی آن را اداره خواهد کرد؟‏

‏امام: راجع به چگونگی دولت و رژیم، پیشنهاد ما جمهوری اسلامی است و چون ملت، ‏‎ ‎‏ملت مُسْلم است و ما را هم خدمتگزار خود می داند، از این جهت حدس می زنیم به ‏‎ ‎‏پیشنهاد ما رأی دهد. ما از طریق رفراندم با ملت، یک جمهوری اسلامی تشکیل ‏‎ ‎‏می دهیم. و اما شخص؛ این تابع آرای مردم است و الآن شخص معینی در نظر نیست‏‎.‎

صحیفه امام؛ ج4، ص 332

*  *  *

‏مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل ‏

تاریخ: 16 / 8 / 57

‏خبرنگار: از آغاز سال، صدها هزار نفر از مردم به نام شما به خیابان‌ها ریخته و علیه شاه ‏‎ ‎‏تظاهرات کرده اند. بیش از هزار نفر انسان در مبارزه با ارتش و پلیس، جان خود را از ‏‎ ‎‏دست داده اند. آیا شما این شورش خلقی را سازمان داده اید؟ و برای چه هدفی؟‏

‏امام: سبب اصلی قیام مردم کشور، شخص شاه و رژیم اوست. این پدرش و خود ‏‎ ‎‏اوست که طی پنجاه و پنج سال، اولاً با اسلام با کینه توزی دشمنی کرده اند و در هدم ‏‎ ‎‏اسلام به عنوان حافظ آزادی و استقلال کشور کوشیده اند. ثانیاً تمام آزادی‌ها و حقوق ‏‎ ‎‏ملت مصرح در قانون اساسی را از میان برده اند، و ثالثاً استقلال کشور را بکلی از میان ‏‎ ‎‏برده اند. تمام بنیادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که این ملت طی قرون ‏‎ ‎‏برای زندگانی مستقل خویش فراهم آورده بود، به وسیله این رژیم از میان برده شده ‏‎ ‎‏است. بیشتر از این، برنامه های اقتصادی که امریکاییان به دست این رژیم، توأم با فساد ‏‎ ‎‏بسیار اجرا کرده اند، دستگاه اقتصادی را از میان برده و امروز مردم کشور به صدور نفت ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 111

‏و ورود کالا، گذران می کنند. اما همین گذران، به قیمت انهدام اقتصاد کشور در ‏‎ ‎‏سال‌های آینده تمام می شود که نفت رو به اتمام می گذارد و درآمد آن کاهش می پذیرد. ‏‎ ‎‏مردم کشور بیدار شدند و به حرکت آمدند. من حرف مردم را می زنم. ما همه، یک ‏‎ ‎‏صف هستیم و یک حرف را می زنیم. ما می خواهیم شاه و رژیم سلطنتی نباشد.‏

صحیفه امام؛ ج 4، ص357

*  *  *

‏مصاحبه با روزنامه هلندی «دی ولت کرانت»‏

تاریخ: 16 / 8 / 57

‏خبرنگار: جبهه ملی با رد کردن سلطنت مشروطه قدم مهمی در جهت شما برداشته. ‏‎ ‎‏آیا شما نیز به نوبه خود حاضرید یک قدم در جهت مخالفین غیر روحانی دولت ‏‎ ‎‏بردارید؟‏

‏امام: رژیم سلطنتی را بیش از یک سال است که عموم مردم در سراسر ایران بشدت ‏‎ ‎‏محکوم کرده اند. بنا بر این هر کس و یا هر گروه هم سلطنت را رد کند، با ملت ‏‎ ‎‏هماهنگی کرده است و در صورتی که در این قدم استقامت کند، ملت او را فراموش ‏‎ ‎‏نمی کند و من خود را در کنار مردم احساس می کنم.‏

صحیفه امام؛ ج 4، ص363

*  *  *

‏در جمع دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج از کشور‏

تاریخ: 29 / 8 / 57

‏ما سلسله پهلوی را که اولش رضاشاه بوده و حالا نوبت محمد رضا شاه است و اگر ‏‎ ‎‏خدای نخواسته برقرار بماند بعدش نوبت رضا پهلوی است، ما اینها را نمی خواهیم. این ‏‎ ‎‏هیچ ابهامی ندارد تا محتاج به شرح باشد. و اگر کسی غیر از این بگوید، غیر خواست ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 112

‏ملت ایران است؛ غیر خواست من هم که یکی از افراد ملت ایران هستم‏‎  ‎‏[می باشد]‏‎.‎

صحیفه امام؛ ج5، ص 44 ـ 45

*  *  *

‏مصاحبه با مجله الاقتصاد العربی ‏

تاریخ: 8 / 9 / 57

‏خبرنگار: در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس، اظهار داشتید که یک حکومت انقلابی ‏‎ ‎‏باید با سقوط شاه تشکیل شود، و شما پیش از سقوط شاه به ایران باز نخواهید گشت. ‏‎ ‎‏به نظر می رسد در اثر مذاکرات شاه با افرادی مانند آقای سنجابی و همچنین در اثر ‏‎ ‎‏فشار امریکا بر شاه، امکان این باشد که شاه ایران را ترک کند و حکومتی انتقالی ‏‎ ‎‏متشکل از همین سازشکاران تشکیل شود. آیا در چنین شرایطی شما این دولت را به ‏‎ ‎‏عنوان دولت انتقالی خواهید پذیرفت و به ایران باز خواهید گشت؟‏

‏امام: اولین چیزی که در خواسته های ما آمده است و عموم ملت خواهان آنند، برکناری ‏‎ ‎‏شاه است، و لکن مسأله شخص شاه نیست. ما هر حکومتی را که از طرف خود مردم ‏‎ ‎‏نباشد و متکی به همان قدرتی که شاه را سرِ کار آورد و حفظ کرد و یا قدرتی دیگر، ‏‎ ‎‏بشدت طرد می کنیم، و با او همان رفتاری را خواهیم کرد که با شاه کرده و می کنیم. و ‏‎ ‎‏مسأله رفتن من به ایران، یا بودن در خارج از ایران تابع این است که در کجا بهتر بتوانم ‏‎ ‎‏به ملتم بیشتر خدمت کنم‏‎.‎

صحیفه امام؛ ج5، ص 138

*  *  *

‏مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا‏

تاریخ: 11 / 9 / 57

‏خبرنگار: آیا فکر می کنید سال‌های تبعیدی شما می رود که پایان یابد؟‏


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 113

‏امام: برای من مکان مهم نیست، بلکه هدفم مبارزه در راه رهایی مردم از قید و بند ‏‎ ‎‏استعمار و استبداد است، چه در داخل و چه در خارج ایران باشم.‏

صحیفه امام؛ ج5، ص 157

*  *  *

‏مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان‏‏ ‏

تاریخ: 16 / 10 / 57

‏خبرنگار: آیا اگر چنانچه دولتی به ریاست بختیار روی کار بیاید، شما این دولت را ‏‎ ‎‏حمایت می کنید، اگر شاه بپذیرد که برای موقت هم که شده از ایران خارج بشود؟‏

‏امام: هیچ دولتی را با بودن رژیم سلطنتی قبول نخواهم کرد. هدف، تشکیل جمهوری ‏‎ ‎‏اسلامی است و برای من از روز روشن‌تر است که با وضع فعلی در آینده ای نزدیک به ‏‎ ‎‏آن خواهیم رسید.‏

صحیفه امام؛ ج5، ص355

*  *  *

‏مصاحبه با روزنامه اندونزیایی«تمپو»‏‏ ‏

تاریخ: 23 / 10 / 57

‏خبرنگار: بهترین آرزویتان برای ایران چیست؟‏

‏امام: بزرگترین آرزوی من این است که مردم ایران از چنگال ظلم نجات پیدا کنند و ‏‎ ‎‏صاحب کشوری باشند آزاد و مستقل. دارای نظامی اسلامی که در آن حقوق انسان‌ها آن ‏‎ ‎‏چنان که اسلام دستور داده است رعایت شود و در راه پیشرفت و ترقی و سعادت ‏‎ ‎‏انسانی سرمشق برای همه ملت‌ها باشند.‏

صحیفه امام؛ ج 5، ص440

*  *  *


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 114

‏مصاحبه با روزنامه استریت تایمز سنگاپور‏

تاریخ: 25 / 10 / 57

‏خبرنگار: شما و پیروانتان چه می خواهید انجام دهید؟‏

‏امام: من کراراً گفته ام و نوشته ام که ما بعد از بیرون کردن شاه و دودمانش ـ البته این در ‏‎ ‎‏صورتی است که شاه به دست مردم نیفتد و الاّ او را در دادگاه آزاد محاکمه کرده و به ‏‎ ‎‏سزای اعمالش می رسانیم ـ و برچیدن رژیم شاهنشاهی، یک حکومت جمهوری اسلامی ‏‎ ‎‏را به آرای عمومی می گذاریم. در این حکومتْ ایران آزاد خواهد شد و استقلال واقعی ‏‎ ‎‏خود را به دست خواهد آورد؛ استقلال سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ‏‎ ‎‏در این حکومت همه آزادند تا اظهار عقیده کنند. مردم ایران از وابستگی به اجنبی و ‏‎ ‎‏استبداد داخلی به جان آمده اند و برای تحقق استقلال واقعی، خود را بی محابا جلوی ‏‎ ‎‏گلوله قرار می دهند. ‏

صحیفه امام؛ ج5، ص475 ـ 476

*  *  *

‏در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم‏‏ ‏

تاریخ: 28 / 5 / 59

‏اشخاص زیادی می گفتند، از خود ما هم، از خود ملت ایران هم اشخاص سیاسی، ‏‎ ‎‏متفکر می گفتند که این یک امر نشدنی است و نمی شود که با دست خالی، در مقابل ‏‎ ‎‏یک همچو قدرتی قیام کرد؛ جز اینکه یک کشته ای بدهیم و اثری نداشته باشد، نتیجه ای ‏‎ ‎‏حاصل نمی شود.‏

‏آنها هم نظر مصلحت داشتند، لکن بعضی شان که با من صحبت کردند، به ایشان ‏‎ ‎‏گفتم که ما یک تکلیفی داریم، ادا می کنیم. ما به شرط غلبه قیام نمی کنیم، ما می خواهیم ‏‎ ‎‏یک تکلیفی ادا بکنیم. اگر غالب شدیم که نتیجه هم به دست آمده و چنانچه غالب ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 115

‏نشدیم و کشته شدیم، انبیا هم خیلی شان، اولیا هم خیلی شان قیام می کردند و ‏‎ ‎‏نمی توانستند به مقصد خودشان برسند. ما مکلّفیم که در مقابل یک همچو ظلمی که در ‏‎ ‎‏آستانه این است که اسلام را وارونه کند و کج فهمی ها اسلام را صدمه بزنند، ما ‏‎ ‎‏می خواهیم که در مقابل یک همچو بدعت‌هایی اظهار نظر بکنیم، چه غالب بشویم و چه ‏‎ ‎‏نشویم.‏

صحیفه امام؛ ج13، ص 138

*  *  *

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‌الله الحرام به مناسبت برگزاری مناسک ‏‎ ‎‏عظیم حج‏

تاریخ: 6 / 5 / 66

‏من خون و جان ناقابل خویش را برای ادای واجب حق و فریضه دفاع از ‏‎ ‎‏مسلمانان آماده نموده ام و در انتظار فوز عظیم شهادتم. قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها و ‏‎ ‎‏نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینی یکه و تنها هم بماند به راه خود که راه مبارزه ‏‎ ‎‏با کفر و ظلم و شرک و بت پرستی است ادامه می دهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان ‏‎ ‎‏جهان اسلام، این پابرهنه های مغضوب دیکتاتورها، خواب راحت را از دیدگان ‏‎ ‎‏جهانخواران و سرسپردگانی که به ستم و ظلم خویشتن اصرار می نمایند سلب خواهد ‏‎ ‎‏کرد.‏

صحیفه امام؛ ج 20، ص 318 ـ 319

*  *  *

‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 116