بخش اول: مبانی اندیشه
حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعیه است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعیه است

امامت و تشیع / اختیارات رهبری و حکومت

حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعیه است

‏حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعیه است ‏

‏اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است،‏

‏باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام- صلى الله علیه و آله و سلم- یک پدیده بى معنا و محتوا باشد و اشاره مى کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشیها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.‏

‏باید عرض کنم حکومت، که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله- صلى الله علیه وآله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 193


‏ ‏

‏رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و مى تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.‏‏ 127‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 194