بخش اول: مبانی اندیشه
شرایط رهبری
شرط مرجعیت لازم نیست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شرط مرجعیت لازم نیست

امامت و تشیع / رهبری در حکومت اسلامی

شرط مرجعیت لازم نیست

‏شرط مرجعیّت لازم نیست ‏

‏حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى حاج شیخ على مشکینى- دامت افاضاته ‏

‏پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون ‏

‏اساسى بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتى نمى کنم. فقط درمورد رهبرى، ما که نمى توانیم نظام اسلامى مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامى مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولىّ منتخب مردم مى شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسى من این را مى گفتم، ولى دوستان در شرط‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 186


‏ ‏

‏«مرجعیت» پافشارى کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام مى دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.‏‏ 120‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 187