بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خودکفایی و توسعه اقتصادی
مهمترین عامل خودکفایى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مهمترین عامل خودکفایى

اقتصاد

مهمترین عامل خودکفایى

‏خودکفایى و توسعه اقتصادى ‏

‏ ‏

‏مهمترین عامل خودکفایى ‏

‏مهمترین عامل در کسب خودکفایى و بازسازى توسعه مراکز‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 595


‏ ‏

‏علمى و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهاى متعهد و متخصصى است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصارى علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که مى توانند کشور را روى پاى خود نگه دارند. ان شاءالله این استعدادها در پیچ و خم کوچه هاى ادارات خسته و ناتوان نشوند.‏‏ 549‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 596