بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
برکات جنگ تحمیلی
‏‏جنگ و تجربه عملى دفاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جنگ و تجربه عملى دفاع

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏جنگ و تجربه عملى دفاع

‏جنگ و تجربه عملى دفاع ‏

‏یکى از برکات این جنگ تحمیلى براى ملت ما همین معناست که ما سربازانمان و جوانان و دانشجویان افسرى ما در دانشکده افسرى، علاوه بر تحصیل دوره هاى دانشکده، عملًا در جبهه ها حاضر مى شوند و تعلیمات عملى مى بینند و در علوم عملى، این میزان است، نه خواندن. خواندن مقدمه عمل است و شما امروز در میدانها عمل را هم یاد مى گیرید.‏‏ 515‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 575