بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
برکات جنگ تحمیلی
‏‏جنگ رسواکننده مخالفین اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جنگ رسواکننده مخالفین اسلام

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏جنگ رسواکننده مخالفین اسلام

‏جنگ رسواکننده مخالفین اسلام ‏

‏جنگ در عین حال که ناگوار بود و شهرهاى ما را خراب کرد، ولى برکاتى داشت که اسلام به دنیا معرفى شد، و اینکه چه اشخاصى و قدرت هایى در مقابل اسلام ایستادند، و چه کسانى از اسلام مى ترسند، و چه قدرت هایى علیه اسلام قیام کردند، همه اینها در جنگ معلوم شد. ابرقدرت ها نه شخص صدام را مى خواهند نگه دارند و نه ما را مى خواهند بکوبند، بلکه آنها از اسلام مى ترسند و اسلام را مى خواهند بکوبند، از این جهت با ما مخالفند و از او طرفدارى مى کنند. آنها مى دانند که مردم کشورهاى اسلامى در مقابلشان مى ایستند، و همچنین مردم کشورهاى غیراسلامى که متوجه ما هستند، مثل سیاهپوستان.‏‏ 513‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 574