بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
پیروزی و شکست در مبارزه
‏‏اگر نهضت الهى باشد به هر حال پیروز است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اگر نهضت الهى باشد به هر حال پیروز است

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏اگر نهضت الهى باشد به هر حال پیروز است

‏اگر نهضت الهى باشد به هر حال پیروز است ‏

‏قیام کنید براى خدا، نهضت کنید براى خدا. اگر نهضت، نهضت الهى باشد این پیروزى در آن هست، چه به حَسَب ظاهر ما شکست بخوریم باز پیروزیم، اگر شکست نخوریم هم پیروزیم، براى اینکه ما براى خدا کار کردیم. وقتى براى خدا شد، این پیروزى است خودش و اگر قیامى که بکنند قیام شیطانى باشد، روى هواهاى نفس باشد، روى هواهاى شیطانى باشد، این شکست است چه به حَسَب ظاهر پیروز بشود یا نشود. مَثَل آن، مقابله حضرت امیر با معاویه است؛ این دو لشکر مقابل هم ایستادند: یکى طاغوت و لشکر طاغوت بود، یکى لشکر خدا بود؛ اگر پیروز شده بود حضرت امیر و کسانى که همراه او بودند پیروز بود، اگر شکست مى خورد باز پیروز بود. در صفین، حضرت امیر باید گفت که شکست خورد، براى اینکه با حیله هایى که کردند نتوانستند کار را پیش ببرند ولى تا آخر این- جند الهى- پیروزمند بود. سیدالشهدا- سلام الله علیه- کشته شد، شکست خورد لکن بنى امیه را همچو شکست که تا آخر نتوانستند دیگر کارى بکنند؛‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 561


‏ ‏

‏همچو این خون، آن شمشیرها را عقب زد که تا الآن هم که ملاحظه مى کنید باز پیروزى با سیدالشهداست و شکست با یزید و اتباع اوست.‏‏ 491‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 562