بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
شیوه های مبارزه
‏‏بسیج و هسته هاى مقاومت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏بسیج و هسته هاى مقاومت

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏بسیج و هسته هاى مقاومت

‏بسیج و هسته هاى مقاومت ‏

‏باید بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامى باشند و این شدنى است، چرا که بسیج تنها منحصر به ایران اسلامى نیست، باید هسته هاى مقاومت را در تمامى جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد. شما در جنگ تحمیلى نشان دادید که با مدیریت صحیح و خوب مى توان اسلام را فاتح جهان نمود. شما باید بدانید که کارتان به پایان نرسیده است، انقلاب اسلامى در جهان نیازمند فداکاریهاى شماست و مسئولین تنها با پشتوانه شماست که مى توانند به تمامى تشنگان حقیقت و صداقت اثبات کنند که بدون امریکا و شوروى مى شود به زندگى مسالمت آمیز توأم با صلح و آزادى رسید. حضور شما در صحنه ها موجب مى شود که ریشه ضد انقلاب در تمامى ابعاد از بیخ و بن قطع گردد.‏‏ 485‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 557