بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
شیوه های مبارزه
‏‏شروع از صفر‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏شروع از صفر‏

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏شروع از صفر‏

‏شروع از صفر‏

‏ما به پیروى از انبیاى عظام- سلام الله علیهم- از صفر شروع کردیم. انبیا- علیهم السلام- براى دعوت و قیام بر ضد طاغوت از صفر شروع مى کردند، و دعوتهاى بزرگ آنها از واحد، واحد شروع مى شد تا گروه، گروه جمع مى شدند، آن روزى که ما دعوت بر ضد طاغوت را شروع کردیم صفر بودیم. گروههاى مسلمین و اقشار ملت ما در اختناق عظیم بودند و جرأت نفس کشیدن نداشتند، ما از صفر شروع کردیم و به دعوت اسلامى مردم را خواندیم و این قطره واحد قطره ها شد و قطره ها سیل؛ و سیل دریا. این دریاى بزرگ با قدرت ایمان، تمام قدرتهایى که بر ضد اسلام و بر ضد انقلاب بودند در هم شکست. دعوت اسلامى ما به آنجا رسید که تمام اقشار ملت لبیک گفتند: از دانشگاهى، بازارى، دهقان، کارگر، نظامى، ارتشى به ما پیوستند.‏‏ 481‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 555