بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اهداف و ضرورت مبارزه
‏‏سیره انبیا، مقابله با ظلم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏سیره انبیا، مقابله با ظلم

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏سیره انبیا، مقابله با ظلم

‏سیره انبیا، مقابله با ظلم ‏

‏همین است سیره انبیا؛ همین بوده است که اگر چنانچه یک سلطانى جائر بر مردم حکومت مى خواهد بکند بایستید در مقابلش، و به هر چه، به هر جا مى خواهد منتهى بشود، باید برویم سراغش و نهى از منکرش و امر به معروفش کنیم و بکِشیم او را پایین از این تخت باطل. پس ما مبالاتى نداریم در اینکه کشته مى دهیم، کشته بدهیم؛ البته باید هم بدهیم.‏‏ 476‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 552