بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اهداف و ضرورت مبارزه
‏‏باید به جهات معنوى مسلح شد‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏باید به جهات معنوى مسلح شد‏

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏باید به جهات معنوى مسلح شد‏

‏باید به جهات معنوى مسلح شد‏

‏ما باید همه چیز خودمان را از او بدانیم. شما نه افراد زیاد دارید و نه سلاح و ساز و برگ جنگى زیاد، ولى طرف مقابل شما از همه ‏‏دنیا به او کمک مى شود. وقتى اینطور شد، آن کسى که هیچ ندارد باید با جهات معنوى مقابله کند، با جهات صورى که نمى شود.‏

‏شما خوب مى دانید که شاه سابق مجهز بود به جهاز بسیار، و امریکا بود که ایران را پر از سلاح و مهمات کرد براى اینکه مى خواست ایران پایگاه آنها باشد؛ و شاه همه چیز داشت، پشتیبانى تمام ابرقدرتها، لشکر منظم تا دندان مسلح، ولى مردم ایران هیچ نداشتند، از مدرسه فیضیه شروع شد و وقتى مردم دیدند که اختلافى نیست، مجتمع شدند و با نیروى ایمان پیروز گردیدند. مردم ایران که سلاح نداشتند، آنها با مشت گره کرده و فریاد بر دشمن پیروز شدند. اینقدر فریاد کشیدند که دشمن تا بن دندان مسلح را شکست دادند. بعد هم خود مردم، کمیته ها و سپاه را تشکیل دادند. امروز ایران وضعى الهى دارد.‏‏ 468‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 549