بخش اول: مبانی اندیشه
ماهیت، اصول و اهداف حکومت اسلامی
‏‏اتکا به آراى عمومى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اتکا به آراى عمومى

امامت و تشیع

‏‏اتکا به آراى عمومى

‏اتکا به آراى عمومى ‏

‏حکومت «جمهورى اسلامى» مورد نظر ما از رویه پیامبر‏

‏اکرم (ص) و امام على- علیه السلام- الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آراى ملت تعیین خواهد گردید.‏‏ 116‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 182