بخش اول: مبانی اندیشه
ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
‏‏تشکیل حکومت براى تأمین وحدت مسلمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تشکیل حکومت براى تأمین وحدت مسلمین

امامت و تشیع

‏‏تشکیل حکومت براى تأمین وحدت مسلمین

‏تشکیل حکومت براى تأمین وحدت مسلمین ‏

‏ما براى اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، براى اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم، راهى نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادى ملتهاى مسلمان بایستى حکومتهاى ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم؛ و پس از آن حکومت عادلانه اسلامى را که در خدمت مردم است به وجود آوریم. تشکیل حکومت براى حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛ چنانکه حضرت زهرا- سلام الله علیها در خطبه خود مى فرماید که امامت براى حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است.‏‎[1]‎‏ 104‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 168

  • ( 1). کشف الغمّة؛ ج 1، ص 483.