بخش اول: مبانی اندیشه
ابعاد سیاسی اسلام (اسلام دین زندگی، عبادت و سیاست)
‏‏حج و برائت از مشرکین ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏حج و برائت از مشرکین ‏

امامت و تشیع

‏‏حج و برائت از مشرکین ‏

‏حج و برائت از مشرکین ‏

‏فریاد برائت از مشرکان مخصوص به زمان خاص نیست، این دستور است و جاوید، در صورتى که مشرکان حجاز منقرض شده اند. و «قیام ناس» مختص به زمانى نیست و دستور هر زمان و مکان است و در هر سال در این مجمع عمومى بشرى از جمله عبادات مهم است الى الابد.‏‏ 98‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 159