بخش اول: مبانی اندیشه
ابعاد سیاسی اسلام (اسلام دین زندگی، عبادت و سیاست)
‏‏عبادت و سیاست در اسلام ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏عبادت و سیاست در اسلام ‏

امامت و تشیع

‏‏عبادت و سیاست در اسلام ‏

‏عبادت و سیاست در اسلام ‏

‏قرآن کریم که در بین ید مسلمین هست و از صدر اول تا حالا یک کلمه، یک حرف در او زیاد و کم نشده است، این قرآن را وقتى که به عین تدبیر مشاهده بکنید، مى بینید که مسئله، مسئله این نیست که دعوت براى این بوده است که مردم توى خانه بنشینند و ذکر بگویند و با خدا خلوت کنند. او بوده است، لکن انحصار نبوده است. مسئله، مسئله دعوت به اجتماع، دعوت به سیاست، دعوت به مملکت دارى، و در عین حال که همه اینها عبادات است، عبادات جداى از سیاست و مصالح اجتماعى نبوده است. در اسلام تمام کارهایى که دعوت به آن شده است جنبه عبادى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 152


‏ ‏

‏دارد.‏‏ 89‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 153