بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اتحاد امت اسلامی و حمایت از فلسطین
‏‏اختلاف شیعه و سنى خواست اجانب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اختلاف شیعه و سنى خواست اجانب

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏اختلاف شیعه و سنى خواست اجانب

‏اختلاف شیعه و سنى خواست اجانب ‏

‏چنانچه اختلافى بین ملت ایران با ملتهاى دیگر بیفتد، اختلافى ما بین برادرهاى اهل سنت ما با برادرهاى اهل تشیع ما واقع بشود، این به ضرر همه مان هست، به ضرر همه مسلمین هست. و آنهایى که مى خواهند ایجاد تفرقه بکنند اینها نه اهل سنت هستند و نه اهل تشیع هستند. آنها کسانى هستند که کارگردانان دولتهاى ابرقدرت هستند و در خدمت آنها هستند. آنهایى که کوشش دارند بین برادرهاى اهل سنت ما با برادرهاى اهل تشیع تفرقه بیندازند، اینها اشخاصى هستند که براى دشمن اسلام، براى دشمنهاى اسلام مشغول توطئه هستند و مى خواهند دشمنهاى اسلام را بر مسلمین غالب کنند. آنها طرفدار امریکا هستند. بعضى طرفدار شوروى هستند. و باید مسلمین در هر جا که هستند، توجه کنند که امروز تفرقه ما بین یک مملکتى- ولو در اقصى بلاد دنیا باشد- با‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 511


‏ ‏

‏مملکت دیگرى که با او در شرق و غرب با هم جدا هستند، امروز مثل سابق نیست. امروز هر مسئله اى در یک گوشه دنیا واقع بشود، مسئله دنیاست، نه مسئله همان جا. چنانچه یک تفرقه اى بین شما برادرها در ایران واقع بشود، این یک مسئله اى است در همه دنیا. و اگر تفرقه اى ما بین برادران ایرانى و برادرهاى عراقى واقع بشود؛ یعنى، ملت عراق واقع بشود، این یک مسئله اى در دنیا هست، نه یک مسئله اى بین اینجا و عراق باشد؛ این را در دنیا رویش حساب مى کنند. و در دنیا آنهایى که مى خواهند تمام منافع دنیا را به جیب خودشان بزنند وسلطه خودشان را به تمام ممالک دنیا تحمیل کنند، آنها همین تفرقه اى که بین برادرهاى شیعه ما و سنى ما فرضاً اتفاق بیفتد در ایران، آنها بهره بردارى مى کنند و همین طور اگر بین برادرهاى ایرانى ما و برادرهایى که در پاکستان هستند یک اختلافى واقع بشود، بهره بردارى مى کنند آنها. ما باید بیدار باشیم و بدانیم که این حکم الهى که فرموده است:‏ ‏إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ‏‏، برادر هستند اینها و هیچ حیثیتى جز برادرى با هم ندارند و مکلفند که مثل برادر با هم رفتار کنند. این یک حکم سیاسى است که اگر ملتهاى مسلم، که تقریباً یک میلیارد جمعیت هستند، اینها برادر با هم باشند و به برادرى با هم رفتار کنند، هیچ آسیبى بر اینها واقع نمى شود و هیچ یک از ابرقدرتها قدرت اینکه تجاوز به آنها بکنند ندارند. برادرها، باید متوجه این معنا باشند.‏‏ 406‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 512