بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
‏‏اگر مسلمین مجتمع بودند اسرائیل را آب مى برد‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اگر مسلمین مجتمع بودند اسرائیل را آب مى برد‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏اگر مسلمین مجتمع بودند اسرائیل را آب مى برد‏

‏اگر مسلمین مجتمع بودند اسرائیل را آب مى برد‏

‏براى من یک مطلب به شکل معماست و آن این است که همه دوَل ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 504


‏ ‏

‏اسلامیّه و ملتهاى اسلام مى دانند که این درد چیست، مى دانند که دستهاى اجانب در بین است که اینها را متفرق از هم بکند، مى بینند که با این تفرقه ها ضعف و نابودى نصیب آنها مى شود، مى بینند که یک دولت پوشالى اسرائیل در مقابل مسلمین ایستاده- که اگر مسلمین مجتمع بودند، هرکدام یک سطل آب به اسرائیل مى ریختند او را سیل مى برد- مع ذلک در مقابل او زبون هستند. معما این است که با اینکه اینها را مى دانند، چرا با علاج قطعى، که آن اتحاد و اتفاق است روى نمى آورند؟ چرا توطئه هایى که استعمارگرها براى تضعیف آنها به کار مى برند، آنها توطئه ها را خنثى نمى کنند؟ آیا این معما چه وقت باید حل شود؟ و پیش کى باید حل بشود؟ این توطئه ها را کى باید خنثى کند غیر از دولتهاى اسلام و ملتهاى مسلمین؟ این معمایى است که شما اگر جوابى دارید و حل کردید این معما را به ما هم تذکر بدهید.‏‏ 400‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 505