بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
نفی ظلم و حمایت از مظلوم
‏‏براى من آنچه مطرح است مبارزه با ظلم است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏براى من آنچه مطرح است مبارزه با ظلم است

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏براى من آنچه مطرح است مبارزه با ظلم است

‏براى من آنچه مطرح است مبارزه با ظلم است ‏

‏براى من مکان مطرح نیست. آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است. هر جا بهتر این مبارزه صورت بگیرد آنجا خواهم بود.‏‏ 387‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 497