بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
گروهها و تشکلهای دیگر
‏‏ضد انقلاب در کردستان ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ضد انقلاب در کردستان ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏ضد انقلاب در کردستان ‏

‏ضد انقلاب در کردستان ‏

‏فاسدهایى که با خارج پیوند دارند، خائن به مملکت هستند، مى خواهند کردستان را به کمونیستى بکشند. مى خواهند اسلام را در کردستان محو کنند. الآن هم مشغول تبلیغات سوء هستند. الآن هم قلمهاى خارج و داخل به کار افتاده است و تبلیغات سوء مى کنند. از آن طرف مى گویند ما مى خواهیم ملت کُرد را حفظ کنیم؛ از آن طرف مى گویند که دولت مى خواهد کردها را سرکوب کند! مسئله کُرد مطرح نیست، مسئله کمونیست مطرح است. کُرد مُسْلم است، ملت کُردِ ما مُسْلم است؛ متعهد به اسلام است. مُسْلم با مُسْلم جنگ ندارد. اینها مى خواهند مملکت ما را، کردستان ما را، به ضلالت بکشند؛ به کمونیستى بکشند.‏

‏ملت کُرد باید بیدار شود. علماى کردستان توجه داشته باشند این جرثومه هاى فساد را معرفى کنند. ملت کردستان توجه داشته باشد که اینها به اسلام عقیده ندارند. اینها اسلام را مُنافى با منافع خودشان مى دانند. اینها اسلام را مخالف با اربابهاى خودشان مى دانند. اینها نمى خواهند کردستان را آباد کنند، اینها مى خواهند خرابى کنند تا کردستان را به ضلالت بکشانند؛ از اسلام خارج کنند. کردستانیها جوانهاى خودتان را دریابید! علماى معظّم ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 490


‏ ‏

‏کردستان! مردم کردستان را دریابید! مجال به این ریشه هاى فاسد ندهید. مردم شجاع کردستان! کردستان را دریابید؛ اسلام را دریابید. اى ریشه هاى فاسد! شما نمى توانید کارى انجام بدهید؛ از صحنه بیرون بروید! ما شما را مدفون مى کنیم. شما قابل هدایت نبودید. آنهایى که جوانهاى ما را اغفال کردند، آنهایى که با اسم دمکراسى با اسم دمکرات مى خواهند مملکت ما را به فساد و تباه بکشند، اینها باید سرکوب شوند. ملت ما آنها را سرکوب خواهد کرد. کارى نکنید که باب غضب باز شود، و باب رحمت بسته شود.‏‏ 377‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 491