بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
گروهها و تشکلهای دیگر
‏‏جبهه ملى و نهضت آزادى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جبهه ملى و نهضت آزادى

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏جبهه ملى و نهضت آزادى

‏جبهه ملى و نهضت آزادى ‏

‏لکن بسیار غفلت مى خواهد و بسیار ساده اندیشى مى خواهد که- این گروههایى که با هم ائتلاف کردند و این «جبهه ملى» که بر ضد اسلام مى خواهد راهپیمایى راه بیندازند، و- مسلمانها هم همین بنشینند تماشا کنند که به ضد اسلام مقاله بنویسند و سبّ اسلام بکنند و حکم ضرورى اسلام را «غیر انسانى» بخوانند! بعد از اینکه من مى بینم ائتلاف شما با اینهاست [...] خوب، من با این جمعیت نمازخوان و متدین چه بکنم؟ من به اینها علاقه داشتم، حالا به بعضیشان هم باز علاقه دارم. با اینها ما تکلیفمان چیست؟‏

‏خوب چرا حسابتان را جدا نمى کنید؟ من حالا باز عرض مى کنم به شماها حسابتان را جدا کنید. به مجرد اینکه کمونیستها هم به ضد اسلام است، آقایان از کمونیستها هم دعوت کردند که بیایید، بیایید با هم باشیم! خوب، «جبهه ملى» تکلیفش معلوم است؛ آن صریحاً به ضد اسلام قیام کرده؛ اما شمایى که مسلمان هستید و هیچ گاه نمى خواهید به ضد اسلام قیام کنید چرا این قدر هواهاى نفسانیه زیاد شده است که نمى فهمید دارید چه مى کنید؟ چرا این قدر شیطان در نفس ماها سلطنت پیدا کرده است که چشمهاى ما را کور کرده است و قلبهاى ما را وارونه کرده است؟ بیایید حساب خودتان را جدا کنید. آیا «نهضت آزادى» هم قبول دارد آن حرفى را که «جبهه ملى» مى گوید؟ آنها هم قبول دارند که این حکم- حکم قصاص- که در قرآن کریم و ضرورى بین همه مسلمین است، «غیر انسانى» است؟ آیا این نماز شب خوانها این را قبول دارند یا نه؟ شک ندارم که قبول ندارند. خوب، اعلام کنید. چرا ساکت نشسته اید. مگرنهى از منکر فقط باید من را نهى کنید؟ نهى از منکر فقط براى این است که دولت را خُرد کنید و مجلس را خُرد کنید و چه؟ با منکر مى خواهید نهى از منکر کنید؟! کدام ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 488


‏ ‏

‏منکر؟ شما مى فرمایید که [در مقابل ] آن کسى که دعوت مى کند به اینکه بیایید [علیه ] این حکم «غیر انسانى» اسلام راهپیمایى کنید، مسلمانها بنشینند تماشا کنند سبّ به رسول الله بشود، سبّ به قرآن هم بشود؟ این سبّ به قرآن است.‏‏ 375‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 489