مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
‏‏جایگاه و ماهیت مجلس ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جایگاه و ماهیت مجلس ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏جایگاه و ماهیت مجلس ‏

‏جایگاه و ماهیت مجلس ‏

‏مجلس شوراى اسلامى، که در رأس تمام نهادهاى نظام جمهورى اسلامى است، از ویژگیهاى خاص برخوردار است، که مهمترین آنها اسلامى- ملى بودن آن است. اسلامى است که تمام تلاشش در راه تصویب قوانین غیر مخالف با احکام مقدس اسلام است؛ خصوصاً با برخوردارى از شوراى محترم نگهبان.‏‏ 336‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 445