بخش اول: مبانی اندیشه
‏‏حضرت مهدى برپاکننده حکومت عدل ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏حضرت مهدى برپاکننده حکومت عدل ‏

امامت و تشیع

‏‏حضرت مهدى برپاکننده حکومت عدل ‏

‏حضرت مهدى برپاکننده حکومت عدل ‏

‏سالروز مبارک ولادت با سعادت و پربرکت حضرت خاتم الاوصیا و مفخرالاولیا حجت بن الحسن العسکرى- ارواحنالمقدمه الفداء- بر مظلومان دهر و مستضعفان جهان مبارک باد. و چه مبارک است میلاد بزرگ شخصیتى که بر پا کننده عدالتى است که بعثت انبیا- علیهم السلام- براى آن بود. و چه مبارک است زادروز ابرمردى که جهان را از شرّ ستمگران و دغلبازان تطهیر مى نماید و زمین را‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 134


‏ ‏

‏پس از آنکه ظلم و جور آن را فرا گرفته پر از عدل و داد مى نماید و مستکبران جهان را سرکوب و مستضعفان جهان را وارثان ارض مى نماید. و چه مسعود و مبارک است روزى که جهان از دغلبازیها و فتنه انگیزیها پاک شود و حکومت عدل الهى بر سراسر گیتى گسترش یابد و منافقان و حیله گران از صحنه خارج شوند و پرچم عدالت و رحمت حق تعالى بر بسیط زمین افراشته گردد و تنها قانون عدل اسلامى بر بشریت حاکم شود و کاخهاى ستم و کنگره هاى بیداد فرو ریزد و آنچه غایت بعثت انبیا- علیهم صلوات الله- و حامیان اولیا- علیهم السلام- بوده تحقق یابد و برکات حق تعالى بر زمین نازل شود و قلمهاى ننگین و زبانهاى نفاق افکن شکسته و بریده شود و سلطان حق تعالى بر عالم پرتو افکن گردد و شیاطین و شیطان صفتان به انزوا گرایند و سازمانهاى دروغین حقوق بشر از بنیاد برچیده شوند. و امید است که خداوند متعال آن روز فرخنده را به ظهور این مولود فرخنده هر چه زودتر فرا رساند و خورشید هدایت و امامت را طالع فرماید.‏‏ 72‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 135