بخش اول: مبانی اندیشه
عظمت خانه کوچک حضرت فاطمه (س)‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

عظمت خانه کوچک حضرت فاطمه (س)‏

امامت و تشیع

عظمت خانه کوچک حضرت فاطمه (س)‏

‏عظمت خانه کوچک حضرت فاطمه (س)‏

‏این خانه کوچک فاطمه- سلام الله علیها- و این افرادى که در آن خانه تربیت شدند که به حسب عدد، چهار- پنج نفر بودند و به حسب واقع، تمام قدرت حق تعالى را تجلى دادند، خدمتهایى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 133


‏ ‏

‏کردند که ما را و شما را و همه بشر را به اعجاب درآورده است.‏

‏خطبه فاطمه زهرا- سلام الله علیها- در مقابل حکومت و قیام امیرالمؤمنین و صبر امیرالمؤمنین در مدت بیست و چند سال و در عین حال کمک کارى به حکومت موجود و بعد هم فداکارى در راه اسلام و فداکارى دو فرزند عزیزش، امام مجتبى که یک خدمت بسیار بزرگ و دولت جابر اموى را با آن خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش حضرت سیدالشهدا، چیزهایى بود که همه مى دانید و مى دانیم. و با اینکه عده کم و اسباب و ابزار جنگ پیش آنها کم بود، لکن روح الهى و روح ایمان آنها را آن طور کرد که بر همه ستمکاران عصر خودشان غلبه پیدا کردند و اسلام را زنده کردند و براى ما و شما برادرهاى عزیز الگو شدند که ما از کمى عده و کمى عُده و کمى ابزار جنگ در مقابل تمام قدرتهایى که امروز با ما به جنگ برخاسته اند، مقاومت کنیم، و همان طورى که اولیاى ما- علیهم السلام- نشان دادند که در مقابل مستکبران گاهى با تبلیغ و گاهى با اسلحه باید ایستاد و مستکبران را باید به جاى خودشان نشاند، ما هم الگوى آنها را، تبعیت از آنها را مى پذیریم.‏‏ 71‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 134