بخش اول: مبانی اندیشه
‏‏مقام معنوى فاطمه زهرا (س)‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مقام معنوى فاطمه زهرا (س)‏

امامت و تشیع

‏‏مقام معنوى فاطمه زهرا (س)‏

‏مقام معنوى فاطمه زهرا (س)‏

‏من راجع به حضرت صدیقه- سلام الله علیها- خودم را قاصر مى دانم که ذکرى بکنم، فقط اکتفا مى کنم به یک روایت که در کافى شریفه است و با سند معتبر نقل شده است ‏‎[1]‎‏ و آن روایت این است ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 131


‏ ‏

‏که حضرت صادق- سلام الله علیه- مى فرماید: فاطمه- سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند در این دنیا، بودند و حزن و شدت برایشان غلبه داشت و جبرئیل امین مى آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض مى کرد و مسائلى از آینده نقل مى کرد. ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده اى بوده است؛ یعنى، رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاى عظام درباره کسى این طور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت و آمد داشته است و مسائل را در آتیه اى که واقع مى شده است، مسائل را ذکر کرده است و آنچه که به ذریه او مى رسیده است در آتیه، ذکر کرده است و حضرت امیر هم آنها را نوشته است، کاتب وحى بوده است حضرت امیر، همان طورى که کاتب وحى رسول خدا بوده است- والبته آن وحى به معناى آوردن احکام، تمام شد به رفتن رسول اکرم- کاتب وحى حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است. مسئله آمدن جبرئیل براى کسى یک مسئله ساده نیست. خیال نشود که جبرئیل براى هر کسى مى آید و امکان دارد بیاید، این یک تناسب لازم است بین روح آن کسى که جبرئیل مى خواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است، چه ما قائل بشویم به اینکه قضیه تنزیل، تنزل جبرئیل، به واسطه روح اعظم خود این ولى است یا پیغمبر است. او تنزیل مى دهد او را و وارد مى کند تا مرتبه پایین یا بگوییم که خیر، حق تعالى او را مأمور مى کند که برو و این مسائل را بگو. چه آن قسم بگوییم که بعض اهل نظر مى گویند و چه این قسم بگوییم که بعض اهل ظاهر مى گویند، تا تناسب ما بین روح این کسى که جبرئیل مى آید پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد، امکان ندارد این معنا و این ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 132


‏ ‏

‏تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیاى درجه اول بوده است مثل رسول خدا و موسى و عیسى و ابراهیم و امثال اینها، بین همه کس نبوده است، بعد از این هم بین کسى دیگر نشده است. حتى درباره ائمه هم من ندیده ام که وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این است که براى حضرت زهرا- سلام الله علیها- ست که آنکه من دیده ام که جبرئیل به طور مکرر در این 75 روز وارد مى شده و مسائل آتیه اى که بر ذریه او مى گذشته است، آن مسائل را مى گفته است و حضرت امیر هم ثبت مى کرده است. و شاید یکى از مسائلى که گفته است، راجع به مسائلى است که در عهد ذریه بلند پایه او حضرت صاحب- سلام الله علیه- است، براى او ذکر کرده است که مسائل ایران جزو آن مسائل باشد، ما نمى دانیم، ممکن است. در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضایلى که براى حضرت زهرا ذکر کرده اند- با اینکه آنها هم فضایل بزرگى است- این فضیلت را من بالاتر از همه مى دانم که براى غیر انبیا- علیهم السلام- آن هم نه همه انبیا، براى طبقه بالاى انبیا- علیهم السلام- و بعض از اولیایى که در رتبه آنها هست، براى کس دیگر حاصل نشده. و با این تعبیرى که مراوده داشته است جبرئیل در این هفتاد و چند روز، براى هیچ کس تاکنون واقع نشده و این از فضایلى است که از مختصات حضرت صدیقه- سلام الله علیها- است.‏‏ 70‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 133

  • ( 3). اصول کافى؛ ج 2، ص 355،« کتاب الحجة»،« باب مولد الزهرا، فاطمة علیها السلام»، ح 1.