بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
استقلال
‏‏خودباختگى، مانع استقلال ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏خودباختگى، مانع استقلال ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏خودباختگى، مانع استقلال ‏

‏خودباختگى، مانع استقلال ‏

‏هیچ ملتى نمى تواند استقلال پیدا بکند الّا اینکه خودش، خودش را بفهمد. مادامى که ملتها خودشان را گم کردند و دیگران را به جاى خودشان نشاندند، استقلال نمى توانند پیدا کنند. کمال تأسف است که کشور ما که حقوق اسلامى و قضاى اسلامى و فرهنگ اسلامى دارد، این فرهنگ را، این حقوق را نادیده گرفته است و دنبال غرب رفته است. همچو غرب در نظر یک قشرى از این ملت جلوه کرده است که گمان مى کنند غیر از غرب هیچ خبرى در هیچ جا نیست. و این وابستگى فکرى، وابستگى عقلى، وابستگى مغزى به خارج منشأ اکثر بدبختیهاى ملتهاست و ملت ماست. و تا این غربزدگى از ملتها و مغزهاى ملت زدوده شود، وقت طولانى لازم است ....‏

‏... اگر یکى فرض کنید که یک پیشرفتى داشته باشد در صنعت، این دلیل این نیست که پیشرفت دارد در فرهنگ .... شما دانشجوهاى عزیز خودتان در صدد این باشید که از غربزدگى بیرون ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 414


‏ ‏

‏بیایید. این گمشده خودتان را پیدا کنید. گمشده شما خودتان هستید. شرق خودش را گم کرده و شرق باید خودش را پیدا بکند. آنها در صددند که با هر ترتیب شده است خودشان را به ما تحمیل کنند، و شما باید مقاومت کنید. شمایى که مى خواهید مستقل باشید، مى خواهید آزاد باشید، مى خواهید خودتان سرپاى خودتان ایستاده باشید، باید همه قشرها در این مملکت، همه قشرها بناى بر این بگذارند که خودشان باشند. باید کشاورزها بناى بر این بگذارند که خودشان از زمین روزى خودشان را بیرون بیاورند و مملکت را خودکفا کنند. و باید کارخانه هاى ما خودکفا بشود. و باید صنایع را خود این مردم، خود این توده هاى مردم، صنایع را رشد بدهند. و باید دانشگاهها خودکفا بشوند که احتیاج به دانش غرب نداشته باشند. ... دانشمندهاى ما نترسند از غرب. اساتید دانشگاه ما نترسند از غرب. و جوانان ما نترسند و اراده کنند که در مقابل غرب قیام کنند، و شرق اراده کند که در مقابل غرب قیام کند.‏‏ 300‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 415