بخش اول: مبانی اندیشه
بعثت نبی اکرم (ص)
‏‏بعثت و رفع ظلم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏بعثت و رفع ظلم

دین مبین اسلام

‏‏بعثت و رفع ظلم

‏بعثت و رفع ظلم ‏

‏بعثت رسول خدا براى این است که راه رفع ظلم را به مردم بفهماند، راه اینکه مردم بتوانند با قدرتهاى بزرگ مقابله کنند به مردم بفهماند. بعثت براى این است که اخلاق مردم را، نفوس مردم را، ارواح مردم را و اجسام مردم را، تمام اینها را از ظلمتها نجات بدهد، ظلمات را بکلى کنار بزند و به جاى او نور بنشاند، ظلمت جهل را کنار بزند و به جاى او نور علم بیاورد، ظلمت ظلم را به کنار بزند و به جاى او عدالت بگذارد، نور عدالت را به جاى او بگذارد و راه او را به ما فهمانده است، فهمانده است که تمام مردم، تمام مسلمین برادر هستند و باید با هم وحدت داشته باشند، تفرق نداشته باشند.‏‏ 52‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 80