بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اقلیتهای مذهبی
‏‏وکلاى خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود انتخاب نمایید‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏وکلاى خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود انتخاب نمایید‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏وکلاى خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود انتخاب نمایید‏

‏وکلاى خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود انتخاب نمایید‏

‏به اقلیتهاى مذهبى رسمى وصیت مى کنم که از دوره هاى رژیم پهلوى عبرت بگیرند و وکلاى خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهورى اسلامى و غیروابسته به قدرتهاى جهانخوار و بدون گرایش به مکتبهاى الحادى و انحرافى و التقاطى انتخاب نمایند.‏‏ 293‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 410