بخش اول: مبانی اندیشه
بعثت نبی اکرم (ص)
‏‏بعثت، بزرگترین حادثه عالم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏بعثت، بزرگترین حادثه عالم

دین مبین اسلام

‏‏بعثت، بزرگترین حادثه عالم

‏دین مبین اسلام ‏

‏ ‏

‏بعثت نبى اکرم (ص)‏

‏ ‏

‏بعثت، بزرگترین حادثه عالم ‏

‏زمانها خودشان هیچ مزیتى ندارند بعضى بر بعض؛ زمان یک موجود سارى متحرک است، متعیّن و هیچ فرق ما بین قطعه اى با قطعه اى دیگر نیست. شرافت زمانها یا نحوست زمانها به واسطه قضایایى است که در آنها واقع مى شود. اگر شرافت زمان به واسطه حادثه اى است که در آن زمان واقع مى شود، باید عرض کنم که روز بعثت رسول اکرم در سرتاسر دهر؛ «مِنَ الازَلِ الَى الابَد»، روزى شریفتر از آن نیست؛ براى اینکه حادثه اى بزرگتر از این حادثه اتفاق نیفتاده. حوادث بسیار بزرگ در دنیا اتفاق افتاده است؛ بعثت انبیاى بزرگ، انبیاى اولوالعزم و بسیارى از حوادث بسیار بزرگ، لکن حادثه اى بزرگتر از بعثت رسول اکرم نشده است و تصور هم ندارد که بشود؛ زیرا که، بزرگتر از رسول اکرم در عالمِ وجود نیست غیر از ذات مقدس حق تعالى و حادثه اى بزرگتر از بعثت او هم نیست؛ بعثتى که بعثت «رسول ختمى» است و بزرگترین شخصیتهاى عالم امکان و بزرگترین قوانین الهى. و این حادثه در یک همچو روزى اتفاق افتاده است و این روز را بزرگ کرده است و شریف. و همچو روزى ما دیگر در ازل و ابد نداریم و نخواهیم داشت. لهذا، این روز را بر همه مسلمین و بر همه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 73


‏ ‏

‏مستضعفین جهان تبریک عرض مى کنم.‏‏ 49‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 74