بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اقلیتهای قومی
‏‏غائله کردستان خواست اجانب و ایادى آنها بود‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏غائله کردستان خواست اجانب و ایادى آنها بود‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏غائله کردستان خواست اجانب و ایادى آنها بود‏

‏غائله کردستان خواست اجانب و ایادى آنها بود‏

‏این غائله هاى که در کردستان پیش آوردند این طور نبود که کُردها مى خواستند یک غائله اى درست کنند. کُردها نظرى به این نداشتند، غائله اى بود که اجانب- آنهایى که مى خواهند ما را‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 406


‏ ‏

‏غارت کنند- با آن اشخاصى که همدست آنها در غارتگرى بودند، مثل حزب دمکرات- سران حزب دمکرات البته- این غائله را بوجود آوردند؛ که در آنجا یک برادرکشى اى بشود و یک چیزهایى بشود، و نگذارند که این ملتى که پیش برده است تا آخر برود؛ و نهضت را تا آخر برساند.‏

‏و این خوف در طرفهاى شما هم هست؛ در بلوچستان و در سیستان هم هست. این نقشه در آنجا هم هست.‏‏ 287‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 407