بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏عصمت انبیا‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏عصمت انبیا‏

نبوت

‏‏عصمت انبیا‏

‏عصمت انبیا‏

‏خداى تبارک و تعالى که براى مردم هادى مى فرستد و پیغمبران را انتخاب مى کند، کسى که خودش از اول عمر تا آخر عمرش یک لغزش نداشته، معصوم بوده، یک همچو موجودى را انتخاب مى کند. براى اینکه تربیت کنند مردم را. تزکیه کنند و تعلیم کنند.‏‏ 34‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 65